پروفسور علی حبیب الله زاده

پروفسور علی حبیب الله زاده دانشکده مواد دانشگاه سمنان

پروفسور علی حبیب الله زاده

Prof. Ali Habibolahzadeh

دانشکده مواد دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Manufacture of Aluminum Closed-cell Foam by ARB process using CaCO۳ as the blowing agent (دریافت مقاله) مجله علم مواد و مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Insight into Environment-Conscious (ECO) Magnesium: A Review (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
2 ایجاد پوشش آلومینیوم بر روی فولاد کربنی به روش جامد وبررسی خواص آن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
3 ایجاد و ارزیابی پوششDLCبر روی زیرلایه تیتانیومی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
4 Current Research Progress on Wrought Magnesium-Aluminum-Calcium Based Alloys (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
5 Effect of Precipitation Hardening on Microhardness and Compressive Strength of Air-Casted Dilute Mg-0.4Al-0.6Ca Alloy (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
6 بررسی اثر پارامترهای اصلی پوشش دهی یونی بر میکروسختی پوشش های دولایه از Ti-TiN روی فولاد HSS و شبیه سازی فرآیند (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
7 بررسی اثر عملیات حرارتی بر وی میکروساختار و خواص مکانیکی آلیاژ Ti-6Al-4V (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی مواد
8 بررسی اثر مخرب سرب برریزساختار چدن داکتیل و روشهای خنثی سازی آن (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
9 بررسی پارامترهای موثر در رسوب سختی فولاد فنر ضد زنگ از جنس X7CrNiAL 17-7 جهت دستیابی به فنری با ضریب ثابت K=0.19-0.21 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
10 بررسی تاثیر افزودن نانولوله کربنی بر روی ریزساختار و مکانیکی نوارهای پیش تولید فوم (Al/TiH(2 تولید شده به روش اتصال پیوند تجمعی و آنیل پیوسته (CAR) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
11 بررسی خواص سایشی پوششهای نازک تک لایه و چند لایه TiC و TiN ایجاد شده بر روی فولاد تندبر T4 به روش رسوب فیزیکی بخار (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
12 بررسی درصد یکنواختی پوشش طلا در درجه حرارت ثابت 60oC و دانسیته جریان ثابت 0.7 (Amp/dm2) و مقاومت خوردگی پوشش آن با آزمون خوردگی H2S بر روی رینگ آلیاژ یوتکتیک Bi-45%wtPb (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
13 بررسی ریزساختار و سایش پوشش نانوساختارTiNبر زیرلایه تیتانیومی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
14 بررسی فرآیند ECAP بر روی کامپوزیت آلومینیوم- نانو آلومینا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی مواد
15 بررسی نقش و تاثیر فلز Bi در کاهش و یا افزایش درجه حرارت آلیاژ های زود گذر Bi-Pb (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
16 تأثیر پارامترهای مختلف سمانتاسیون بر آلومینیم دهی فولاد AISI 1045 (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
17 ساخت فوم مس به روش متالورژی پودر با ساتفاده از ذرات کروی فضاساز کربامید و بررسی پارامترهای موثر بر آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
18 شبیه سازی المان محدود فرایند ایجاد اتصال بین شیشه بوروسیلیکاتی و آلیاژ کوار برای دستیابی به بیشترین استحکام کششی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
19 محاسبات، ارزیابی پارامترها و قوانین تشکیل فاز جهت معرفی آلیاژهای انتروپی بالای سبک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
20 مقایسه خواص تریبولوژی و فیزیکی آلیاژهای برنز سربدار و برنز گرافیت دار (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
21 مکانیزم تشکیل پوشش کاربید تیتانیم بروی فولادبه روش نفوذفعال شده حرارتی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران