دکتر حسن ثقفیان

دکتر حسن ثقفیان

دکتر حسن ثقفیان

Dr. Hasan Saghafian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر سرعت دوران روی ریزساختار آلیاژ هایپریوتکتیک A۳۹۰ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 19، شماره: 3
2 بررسی اثر عملیات حرارتی آستمپرینگ و مارتمپرینگ بر رفتار سایشی فولادهای کروم- مولیبدن دار(FMU-۲۲۶) مورد استفاده در آستری آسیاب ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 17، شماره: 55
3 بررسی اثر عملیات حرارتی بر خواص تریبولوژیکی و مکانیکی کامپوزیت AA۸۰۹۰/۶%SiCp (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 8، شماره: 4
4 بررسی تاثیر ارتعاشات مکانیکی در حین انجماد بر خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژ آلومینیوم A380 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 5
5 بررسی تاثیر زیرلایه فولادی در تشکیل پوشش های کاربیدی کروم و وانادیم با روش نفوذ فعال حرارتی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 12، شماره: 2
6 بررسی خواص سایشی کامپوزیت زمینه آلومینیوم ۳۱۹ مقاوم شده با ترکیبات بین فلزی آهن تولید شده به روش درجا از طریق ریخته گری هم زدنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 20، شماره: 3
7 بررسی ریزساختار کامپوزیت ریختگی درجا با زمینه آلیاژ آلومینیوم A319 مقاوم شده با ترکیبات بین فلزی حاوی آهن، تولید شده به روش همزدن در ناحیه نیمه جامد (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 36، شماره: 3
8 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت A۳۵۶/SiC تولید شده به روش گردابی اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 21، شماره: 3
9 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al2024-CNT فرآوری شده به روش متالورژی پودر پولک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 4، شماره: 1
10 بررسی مکانیزم توزیع نانوتیوب های کربن در زمینه آلومینیم طی فرآیند ساخت نانوکامپوزیت Al-CNT به روش تر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 17، شماره: 56
11 تاثیر تغییرات سرعت روبش پرتو لیزر بر ریزساختار و ریزسختی فولاد ابزار گرمکار ۱۳H کامپوزیت سازی سطحی شده با ذرات کاربید تیتانیم با استفاده از لیزر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران دوره: 14، شماره: 37
12 تاثیر دما و زمان بر سینتیک رشد لایه ی ترکیبات بین فلزی در فرایند آلومپاشی یک فولاد ساده کربنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 23، شماره: 1
13 تاثیر عملیات حرارتی آس تمپرینگ بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد AC۶D (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 22، شماره: 2
14 تاثیر کامپوزیت سازی سطحی لیزری با ذرات کاربید تیتانیم بر رفتار تریبولوژیکی فولاد ابزار گرمکار H۱۳ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 20، شماره: 1
15 تاثیر متغیرهای آبکاری پالسی بر ریزساختار و خواص پوشش نانوکامپوزیتی Cu-TiO۲ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران دوره: 13، شماره: 31
16 تولید و بررسی خواص سایشی کامپوزیت پایه AA 8090 مقاوم شده با ذرات کاربید سیلیسیم پس از عملیات حرارتی پیرسازی با کوینچ جهت دار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 28، شماره: 1
17 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه در برآورد مقدار فاز آستنیت باقیمانده پر کربن در چدن های نشکن آستمپر شده (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 6، شماره: 2
18 مطالعه رفتار سایشی پوشش های اعمال شده بر روی تیتانیوم به روش های آبکاری الکتریکی و نیتروژن دهی پلاسمایی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 15، شماره: 1
19 مطالعه و آنالیز فازی پودر نانوکامپوزیت Cu-Al۲O۳ ساخته شده با روش ترموشیمیایی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تعداد گرافیت های کروی بر مفاومت به سایش لغزشی چدن نشکن پرلیتی (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
2 اثر حرارت دهی سریع بر خواص مکانیکی آلیاژ AA۲۰۲۴ (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
3 اثر زمان استحاله ایزوترم آستنیت به بینایت پایینی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد فوق مستحکم D6AC (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
4 استفاده از مدلهای برازش سه بعدی (انطباق رویه ای) برای یافتن رابطه بین سختی چدنهای نشکن Mn-Ni-Cu-Mo آستمپر شده (ADI) بر حسب دما و زمان عملیات حرارتی استمرینگ (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
5 بررسی اثر استفاده از امواج تابشی مادونقرمز بر زمان سیکل عملیات حرارتی پیرسختی، سختی وریزساختار آلیاژ آلومینیم 707 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
6 بررسی اثر پارامترهای جوشکاری بر ریزساختار سطح و ضخامت لایه سخت شده چدن نشکن توسط فرآیند GTAW (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
7 بررسی اثر ریخته گری بر روی سطح شیبدار و حرارت دهی مجدد در دمای نیمه جامد بر ریز ساختار کامپوزیت Al/ Mg2Si (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
8 بررسی اثر ریزساختار مخلوط مارتنزیت- بینایت پایینی بر خواص کششی و مقاومت به ضربه فولاد فوق مستحکم D6AC (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
9 بررسی اثر سرعت حرارت دهی بر زمان عملیاتحرارتی رسوبسختی، اندازه دانه و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم 7 (دریافت مقاله) دومین همایش صنایع معدنی
10 بررسی اثر عملیلت حرارتی آستمپرینگ و مارتمپرینگ بر میزان آستنیت باقیمانده در فولادهای کروم - مولیبدن دار (FMU-226) مورد استفاده در آستری آسیابها (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
11 بررسی تاثیر دما و زمان کربن دهی پودری بر ریزساختار و سختی فولاد میکروآلیاژی میان کربن 30MnSiV6 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
12 بررسی تاثیر شوکه کردن دو مرحله ای بر مقاومت سایشی فولادهای پرلیتی - فریتی چرخ قطار (1050) (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
13 بررسی تاثیر گرافیت های ورقه ای بر خواص سایشی چدن خاکستری (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
14 بررسی تاثیر نرخ سرمایش در شوکه کردن تک مرحله ای بر مقاومت سایشی فولادهای پرلیتی - فریتی چرخ قطار (1050) (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
15 بررسی تأثیر پارامترهای زمان آسیا کاری و نسبت گلوله به پودر بر اندازه ی دانه های کریستالی در تولید آلیاژ Al-4.5wt%Cu به روش آلیاژسازی مکانیکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
16 بررسی تأثیر کسر حجمی ذرات SiC بر اندازه ی دانه های کریستالی در تولید کامپوزیت Al-4.5wt%Cu/SiC به روش آلیاژسازی مکانیکی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
17 بررسی تأثیرکسر حجمی و نوع مقاوم ساز بر اندازه کریستالیت در تولید نانوکامپوزیتهای زمینه آلیاژی Al-4.5%Cu به روش آسیاکاری مکانیکی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
18 بررسی تغییرات ریزساختار چدن خاکستری درفرآیند اصلاح سطحی به روش ذوب سطح توسط TIG (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
19 بررسی خواص سایشی چدن خاکستری ذوب سطحی شده توسط فرآیند TIG (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
20 بررسی رفتار تشکیل آلومینا در دماهای مختلف جهت سنتز پودر نانوکامپوزیت Cu-Al2O3 با روش ترموشیمیایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
21 بررسی ریزساختار فولادهای کرم-مولیبدن دار، فولادهای منگنزی آستنیتی و فولادهای TRIP با استفاده از محلول های اچ رنگی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
22 بررسی ریزساختار و سختی آلیاژ نانوساختار آلومینیم A۳۵۶ تولید شده به روش انجماد سریع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مواد نوین
23 بررسی سایش تورقی فولاد دوفازی در مقایسه با فولادمارتنزیتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
24 بررسی عوامل موثر در فرآیند تبلور مجدد آلیاژ Al-6.5Mg-0.5Mn (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
25 بررسی مبانی تئوری و ملاحظات صنعتی سایش در سیستم تریبولوژیک آلیاژ سیلندر و پیستون (LM28,LM13) (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
26 بررسی مقاومت به خوردگی- رفتگی و اثر تشدید کنندگی در فولاد زنگ نزن AISI420 در دو حالت ریختگی و عملیات حرارتی شده (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
27 بهینه سازی سیکل عملیات حرارتی فولادهای کم کربن کرم بالا (FMU-29) مورد استفاده در آستری آسیابها (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
28 تاثیر ترکیب حمام مذاب بر نوع و مورفولوژی ترکیبات بین فلزی حاوی آهن تشکیل شده در فرایند آلومینیوم دهی مایع فولاد ساختمانی (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
29 تاثیر عملیات حرارتی بر بهبود مقاومت به خوردگی - رفتگی فولاد AISI420 (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
30 تاثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 420AISI (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
31 تاثیر نوع محلول بر ویژگی های سطحی آلیاژ تاثیر نوع محلول بر ویژگی های سطحی آلیاژ۵۰۵۲ در فرایند آندایزینگ سخت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفراس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
32 تعیین رابطه بین سختی چدنها نشکن استمپر شده حاوی Mn-Ni-Cu-Mo و زمان آستمپر در دماهای مختلف بوسیله رگرسیونهای غیر خطی(NLR) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عملیات حرارتی
33 سنتز پودر نانوکامپوزیت Cu-Al2O3 با روش ترموشیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
34 سنتز نانوکامپوزیت آلومیناید آهن – آلومینا به روش مکانوشیمیایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
35 شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در جوشکاری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
36 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین سختی ویکرز جئن های نشکن Mn Ni Cu-Mo آستمپر شده(ADI) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی
37 کاهش آستنیت باقیمانده با استفاده از بهینه سازی دمای آستنیته کردن و تمپر فولاد کروم- مولبیدن دار FMU29 مورد استفاده در ساخت آستری آسیابها (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
38 مقایسه اصلاح سیلیسیم یوتکتیکی در عملیات حرارتی سریع با استفاده از اصلاح کننده استرانسیم در دو حالت استفاده از منبع حرارتی مادون قرمز و کوره مقاومتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
39 مقایسه خواص آلیاژ آلومینیم A356 به دو روش کوره مقاومتی و کوره مادون قرمز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
40 مقایسه رفتار پیرسختی نانوکامپوزیت Al-4.5wt%Cu/SiC و آلیاژ Al-4.5wt%Cu تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
41 مقایسه رفتار سایشی فولاد دو فازی و فولاد نرماله (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
42 مقایسه رفتار سایشی فولاد دوفازی و فولاد نرماله (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران