دکتر عباس طلوعی اشلقی

دکتر عباس طلوعی اشلقی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر عباس طلوعی اشلقی

Dr. abbas Toloie Ashlaghi

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی فروش کالاهای جدید با آموزش روش وان تو وان مارکتینگ (مطالعه موردی: حوزه صنعت تایر کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی دوره: 1، شماره: 4
2 ارائه مدل ارتقای ظرفیت جذب نوآوری های فناورانه سبز در صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 20، شماره: 1
3 ارائه مدل بهینه جهت تعیین و رتبه بندی عوامل ناکارایی در صنعت بانکداری با تلفیق تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 7، شماره: 4
4 ارائه مدل پویای فازی برای تدوین راهبرد استوار طراحی خدمات در شرایط عدم قطعیت (موردمطالعه: خدمات بانکی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 3
5 ارائه مدل تحلیل پوششی داده ها بر پایه ی برنامه ریزی آرمانی و محدودیت وزنی برای ارزیابی کارایی و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده در بانک قوامین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 1
6 ارائه مدل تصادفی مکان یابی- مسیریابی – موجودی فسادپذیر با در نظرگرفتن کمبود و زمان حمل (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 10، شماره: 1
7 ارائه مدل چندهدفه برای مسئله مکان یابی مسیریابی موجودی در شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز چنددوره ای و چندمحصولی برای کالاهای فاسدشدنی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
8 ارائه مدل دینامیکی برای تبیین الگوی مصرف در سبک زندگی شهری ایرانیان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 1
9 ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری جدید: الگوریتم بهینه سازی نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 6، شماره: 3
10 ارایه مدل ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک، الزامی برای پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 0
11 ارتقاء بهره وری اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رضایت مندی از خدمات دریافتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 18، شماره: 59
12 ارزیابی کارایی نسبی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در مقایسه با شرکت های برتر هواپیمایی جهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 2، شماره: 7
13 استخراج متغیرهای اساسی موثر بر طراحی محصولات و خدمات بانکی در محیط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 14، شماره: 54
14 امنیت سازمان هوشمند مبتنی بر هستان شناسی با رویکرد مفهوم سازی شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظامی دوره: 4، شماره: 13
15 اولویت بندی عوامل اثرگذار بر تدوین چشم انداز با بهره گیری از مقایسات زوجی در جهت ارتقای بهره وری سازمان (مورد مطالعه: گروه خودروسازی سایپا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 4
16 Optimal location of medical emergencies in the road network: a combined model approach of agent-based simulation and a metaheuristic algorithm (دریافت مقاله) مجله عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دوره: 8، شماره: 1
17 بررسی تاثیر فناوری های جدید و یادگیری الکترونیکی بر احساسات و حالات روحی فراگیران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 35
18 بررسی رویکردهای سیستمی به مدیریت دانش (مرور سیستماتیک مفاهیم، یافته ها و متدولوژی های به کار رفته) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 31
19 بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایت مشتریان اپراتورهای تلفن همراه ایران از طریق شبیهسازی ترکیبی پویایی سیستم – گسسته پیشامد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 4
20 بررسی عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای دانش بنیان مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 11، شماره: 43
21 بررسی عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 2، شماره: 1
22 بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی با استفاده از ماکزیمم نسبت شارپ پایدار در مقایسه با بهینه سازی مارکویتز (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 18
23 بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی براساس مدل پایدار با بهینه سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفوی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 22
24 بکارگیری هوش مصنوعی در شرکت حمل و نقل چند وجهی مپنا در راستای یافتن بار بهینه ریلی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 14، شماره: 3
25 بهبود انتشار نوآوری از طریق تحلیل عملیاتی مدل سازی عامل بنیان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 1
26 بهبود عملکرد و نتایج سیستم توصیه گر پالایش مشارکتی با استفاده از الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری فازی غنی شده با الگوریتم بهینه سازی شیر (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 4
27 پویایی عقاید ذینفعان گردشگری ایران در مواجهه با گردشگران چینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 17، شماره: 60
28 پیش بینی عود مجدد سرطان پستان به کمک سه تکنیک داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 5، شماره: 4
29 تاثیر اعتماد سازمانی بر موفقیت سیستم مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 27
30 تاثیر عوامل ساختاری بر توسعه محصول جدید در سطح صنعت فضایی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 2
31 تحلیل احساسات مبتنی بر متن کاوی در شبکه اجتماعی توییتر به منظور شناخت تفکر افراد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 9، شماره: 34
32 تحلیل توسعه زیست بوم کسب وکار فناوری اینترنت اشیا به منظور توانمندسازی معلولان در حوزه توان بخشی ایران (ارائه مدل شبیه سازی با رویکرد عامل بنیان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 10، شماره: 1
33 تحلیل نقش انتقال فناوری در اخلاق حرفه ای کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
34 تحلیل هیبریدی سیستم دینامیک – عامل بنیان درآمد اپراتورهای تلفن همراه مطالعه موردی: ورود به عرصه دیجیتال شرکت همراه اول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 19، شماره: 60
35 تدوین راهبردها و سیاست های ارتقاء بهره وری سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 9، شماره: 4
36 تدوین نقشه راه فناوری های ازدیاد برداشت نفت: رویکرد پویایی سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 4، شماره: 4
37 ترکیب روش شناسی سیستم های نرم در دو سطح به منظور بهبود سیستم ارتقاء شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 20، شماره: 66
38 توسعه نوآورانه در شرکت های کوچک و متوسط با طراحی مدل ساختار همکاری شرکاء در نوآوری باز با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 2، شماره: 4
39 رویکرد پویایی سیستم برای ارزیابی عملکرد پایداری شیوه های مدیریت زنجیره تامین لارج در صنعت قطعه سازی خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 4
40 سنجش توانمندی تکنولوژی صنایع استان آذربایجان شرقی و ارائه الگوی مناسب جهت بهبود و ارتقای تکنولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 9، شماره: 4
41 شناسایی شاخصهای کلیدی تاثیرگذار بر عملکرد تیمی با استفاده از روش فراترکیب و روش فرایند تحلیل شبکهای فازی DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۸۲۵۴۸۰۰۲.۱۳۹۹.۱۲.۳.۷.۸ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 3
42 شناسایی شاخص‌های کلیدی ‌تأثیرگذار بر عملکرد تیمی با استفاده‌ از روش فراترکیب و روش فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 3
43 شناسایی و اولویت بندی مولفه های مدیریت تحقیق و توسعه داده محور در شرکت ها و موسسات فعال در هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 16، شماره: 4
44 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تولید محصول جدید در صنعت فولاد با استفاده از تکنیک تاپسیس(مورد مطالعه: ذوب آهن اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 19، شماره: 43
45 شناسایی و وزن دهی چالش های تحقیق و توسعه باز در حوزه فناورهای نوظهور (مطالعه موردی: فناوری نانو در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 10، شماره: 2
46 شهررسانه ای؛ از هم ازفزایی صنعت رسانه تا توسعه اقتصاد دانش محور (بررسی تطبیقی سه شهر رسانه ای درمنطقه خاورمیانه) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 3، شماره: 3
47 طراحی الگوی ارزیابی تأثیر تولید ابری بر چابکی زنجیره تأمین (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 8، شماره: 2
48 طراحی سیستم پشتیبان برای پیش بینی بقای بیماران مبتلا به سرطان ملانوم مبتنی بر الگوریتم های داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 19، شماره: 2
49 طراحی سیستم پیشنهاد بانکی فردی با استفاده از تجزیه و تحلیل احساسات در رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 39
50 طراحی سیستم توصیه گر شخصی سازی شده برمبنای آنالیز احساسات در رسانه های اجتماعی(مورد مطالعه: سیستم بانکی) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 1
51 طراحی مدل پرونده الکترونیک سلامت با امنیت بالا در تله مدیسین مبتنی بر اینترنت اشیا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 13، شماره: 1
52 طراحی مدل پویای ارزیابی نوآوری در سازمان : مطالعه ای در صنعت خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 12، شماره: 47
53 طراحی مدل پیش بینی حجم ترافیک روزانه برون شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی(ANFIS) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 1
54 طراحی مدل ترکیبی کارت امتیاز متوازن و تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی: ارزیابی کارائی نسبی شرکت های دارویی عضو بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 1، شماره: 3
55 طراحی مدل تغییرات حاصل از توسعه آموزش نیروی انسانی در انتقال فناوری درسازمان های یادگیرنده با استفاده از الگوی فرا ابتکاری (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 2
56 طراحی مدل توافق سطح خدمات با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 4
57 طراحی مدل دینامیکی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط با رویکرد DANP (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 44
58 طراحی مدل ریاضی برای بهینه سازی فرآیند برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی در زنجیره تامین معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 18
59 طراحی و شبیه سازی ترکیبی سیستم پویای حمل و نقل عمومی برون شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی و الگوریتم دیکسترا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 3
60 طراحی یک مدل ترکیبی جدید مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی انبوه ذرات برای ارزیابی کارایی و الگوسازی واحد های کارا و ناکارا (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 2
61 عوامل کلیدی موثر بر بهره وری در زنجیره تامین صنعت فولاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 3
62 فن آوری اطلاعات و استقرار و بهبود نظام جامع برنامه ریزی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 2، شماره: 7
63 کاربرد مدل تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب جاذب بهینه ید رادیواکتیو هوابرد ناشی از تاسیسات و نیروگاه های هسته ای در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 5
64 مدل اجرای اثربخش استراتژی سرمایه‌گذاری خطرپذیر فناورانه ( مورد مطالعه؛ بانک آینده) (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 45
65 مدل ارزیابی عملکرد پایداری شیوه های مدیریت زنجیره تامین لارج در زنجیره تامین خودروسازی با استفاده از پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
66 مدل سازی پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی و مقایسه آن با روشهای پیش بینی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
67 مدل سازی چالش های نوآوری در توسعه محصولات پیچیده هوافضایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 4، شماره: 1
68 مدل مبتنی بر بازی وارسازی در بستر شبکه های اجتماعی به منظور شناخت تفکر افراد: مورد مطالعه تاکسی های اینترنتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 9، شماره: 2
69 مدل مفهومی عامل بنیان سیستم پایش برخط، برای بهبود نظام توزیع دارو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 38
70 مدل هوشمند کنترل و پایش وسایل نقلیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 18، شماره: 4
71 مدلسازی فرایند تحلیل بازار از طریق رویکرد شبیه سازی ترکیبی SD-DES (مطالعه موردی: بازار تلفن همراه کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 19، شماره: 62
72 مدل‎سازی فرایند کسب وکار از طریق رویکرد شبیه‎ سازی ترکیبی (مطالعه موردی: استفاده در یکی از بانک‎ های ایرانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 4
73 مدلی برای طراحی دوره های آموزشی مهارتی با استفاده از قراردادهای هوشمند بر بستر بلاک چین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 11، شماره: 42
74 مقاله پژوهشی:ارائه مدل به کارگیری مدیریت دانش در فرآیند مدیریت خطر با رویکرد پویایی های سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 36
75 منطق فازی به مثابه ی روشی نوین در محاسبات سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 14، شماره: 2
76 یک رویکرد برنامه ریزی آرمانی برای توسعه وزن های مشترک در تحلیل پوششی داده های شبکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائهمدلی مبتنی بر روش بردا جهت ارزیابی عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
2 ارایه مدلی برای پیش بینی اثر متغیرهای کلان بر شاخص قیمت سهام خودرو با استفاده ازروش شبکه عصبی GMDH (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
3 ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از روش PROMETHEE (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
4 امتیاز دهی اعتباری متقاضیان کارتهای اعتباری بانکها با استفاده از تکنیک ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
5 بررسی تاثیر بکارگیری هوش کسب و کار درشرکت های بیمه جهتبهبود عملکرد بیمه (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
6 بررسی تاثیر هدفمندی یارانهها بر میزان گاز مصرفی با بهکارگیری شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی شرکت گاز استان زنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
7 بررسی سطح بلوغ وب سایتهای دانشگاهی ایران (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
8 بررسی عوامل موفقیت بنگاه های واسطه ای نوآوری باز مطالعه موردی استقرار نوآوری باز درمدل کسب و کارشبکه شرکت های نانو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
9 برنامه ریزی فیدرهای فشارمتوسط جهت اعمال خاموشی های برق با برنامه درمناطق شهری تحت پوشش شرکت توزیع برق اهوازبا استفاده ازتکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
10 برنامه ریزی منابع در رایانش ابری و مقایسه آن با مرکز داده موجود در دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
11 بهینه سازی دو سطحی زمان پاسخ زنجیره ترمیم نارسایی خدمات غیر متمرکز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
12 پیش بینی اثر متغیرهای کلان بر شاخص قیمت سهام خودرو با استفاده ازروش شبکه عصبی GMDH (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
13 تعیین عوامل تاثیر گذار برگسترش محصول جدید باتکیه بررویکرد تحلیل سلسله مراتب گروهی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 جایگاه برون سپاری راهبردی در مدیریت تکنولوژی بنگاه کوچک و متوسط در ایران( با بهره گیری از مدل سازی تصمیم گیری آرمانی ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
15 شناسایی تکنولوژی های کلیدی با رویکرد عوامل کلیدی موفقیت در صنعت برق تحقیق موردی : نیروگاه برق آلستوم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
16 شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر موفقیت تامین مالی به روش BOT و ارایه مدل عملیاتی (مورد مطالعه: صنعت ورزش ایران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
17 شناسایی عوامل موثر بر ارتقا سطح توانمندی تکنولوژی در صنعت ساختمان ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی
18 شناسایی و رتبه بندی تکنولوژی های استراتژیک در نیروگاههای حرارتی ایران با رویکرد عوامل کلیدی موفقیت KSF (تحقیق موردی :نیروگاه برق آلستوم) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
19 طراحی و تبیین مدل دینامیکی برای ارزش گذاری اقتصادی هزینه های پروژه های تحقیق و توسعه با محوریت شاخص های [نوآوری، بهره وری،کیفیت، مدیریت دانش و ریسک] در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین
20 کاربرد تئوری محدودیتها (TOC)درفروش موثردرحوزه بازاریابی صنعتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
21 مدل همکاری های فناورانه در تحقیق و توسعه خودرو: پلتفرم سخت افزاری مشترك (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 مدلسازی پیوستگی عملایت و بهینه سازی فرایندهای تولید بااستفاده از شبکه های پتری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
23 مروری بر ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام با استفاده از روش های ریاضی و الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری