دکتر حسین تقوی

دکتر حسین تقوی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر حسین تقوی

Dr. Hossein Taghavi

دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.