دکتر احمد حسنی رنجبر

دکتر احمد حسنی رنجبر استاد دانشگاه خوارزمی، تهران

دکتر احمد حسنی رنجبر

Dr. Ahmad Hasni Ranjbar

استاد دانشگاه خوارزمی، تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق دینی- عرفانی در احیاء علوم الدین و المحجه البیضاء فیض کاشانی (با نگاهی به نسبت دین و اخلاق) (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 15، شماره: 60
2 بررسی اندیشه های عرفانی- تربیتی کتاب کشف المحجوب هجویری بر اساس نظریه خودشکوفایی آبراهام مزلو (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 12، شماره: 47
3 بررسی و تحلیل دو کهن الگوی آنیما و آنیموس، در داستان های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 52
4 بیان «آیرونیک» یا طنزآمیز در دیوان ناصرخسرو و آثار برادران شلگل (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 12، شماره: 22
5 تحلیل تطبیقی اسطوره فر در راحه الصدورو تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 48
6 ترکیبات خاص در غزلیات بیدل دهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 10، شماره: 35