دکتر احمد خیالی خطیبی

دکتر احمد خیالی خطیبی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

دکتر احمد خیالی خطیبی

Dr. Ahmad Khayali Khatibi

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق الطیر عطار نیشابوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی تقابل های اجتماعی در برخی اشعار حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 2، شماره: 4
3 بررسی مقایسه ای کنش های شعری نیما و اخوان با رویکردی به نظریه ی «کنش» پیر بوردیو (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 31، شماره: 95
4 پیوستگی معنایی ابیات غزلی از حافظ بر بنیاد تحلیل روانکاوانه با رویکرد به عرفان اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 19، شماره: 76
5 تحلیل العلاقات التناصیه بین منازل السائرین وکتاب البیاض و السواد بناء علی نظریه جیرار جینیت (دریافت مقاله) فصلیه دراسات الادب المعاصر دوره: 15، شماره: 58
6 تحلیل جامعه شناختی اشعار احمد شاملو با استفاده از نظریه «عمل» پیر بوردیو (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 29، شماره: 91
7 تحلیل و شناسایی روش‎های پیونددهنده ابیات در غزلیات حافظ بر اساس نظریات حافظ پژوهان قرن اخیر (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 57
8 حضور عناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادت‌نامة استرآبادی و ساقی‌نامة ترشیزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 3، شماره: 6
9 مطالعه الگوهای گفتار زنانه در بافت متنی رمان های «خوف و نی-نا» اثر شیوا ارسطویی «با تکیه بر رویکرد رابین لیکاف DSL» (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 27، شماره: 95
10 مولفه های شاخص واژگانی در رویکرد لیکاف در رمان های شیوا ارسطویی و سیمین دانشور با تاکید بر «دشواژه ها، رنگ واژه ها و سوگندواژه ها» (دریافت مقاله) پژوهشنامه زبان ادبی دوره: 1، شماره: 3
11 نمادشناسی حیوانات در سعادت نامه و ساقی نامه با تکیه بر کهن الگوی یونگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 4، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی انگاره های نمادین طبیعی در دو منظومه سعادت نامه استرآبادی و ساقی نامه ظهوری بر اساس نظریه کهن الگویی یونگ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات