دکتر تراب جنگی قهرمان

دکتر تراب جنگی قهرمان استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

دکتر تراب جنگی قهرمان

Dr. Torab Jangi Ghahraman

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مولفه های مدرنیسم در چهار داستان کوتاه مهرنوش مزارعی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 10، شماره: 2
2 خصلت زیرکانه سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 1، شماره: 1
3 نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در حکایت های هزار و یک شب بر اساس نظریه پراپ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 3، شماره: 5
4 نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در قصه های مهدی آذریزدی بر اساس نظریه پراپ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 2، شماره: 3