دکتر مسعود اربابی

دکتر مسعود اربابی استاد بخش تحقیقات جانورشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

دکتر مسعود اربابی

Dr. Masoud Arbabi

استاد بخش تحقیقات جانورشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیر کنه کش Spirodiclofen SC240 بر کنه زنگار مرکبات (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
2 ارزیابی تاثیرکنه کش های فلومایت و دایابون-۳ در کنترل کنه تارتن دولکه ای درگلخانه های رز (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 1
3 ارزیابی چند آفت کش گیاهی و آلی برای کنترل جمعیت بهاره و تابستانه کنه تارتن دولکه ای خیار گلخانه ای و اثرات جانبی آن ها بر جمعیت کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 9، شماره: 2
4 ارزیابی چند کنه کش در مقایسه با آفت کش گیاهی پست اوت Pestout®برای کنترل کنه قرمز مرکبات (Panonychus citri) در استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 10، شماره: 1
5 ارزیابی کائولین در کنترل جمعیت کنه قرمز اروپائی درختان سیب در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 34، شماره: 1
6 ارزیابی کارایی فرمولاسیون EC ۱.۲۸% چریش، Azadirachta indica، روی کنه تارتن دولکه ای، (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 1
7 ارزیابی کنه کش انویدور اسپید ۲۴ درصد اس سی در کنترل کنه قرمز مرکبات در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 35، شماره: 3
8 استفاده از بندر امن یکی از تعهدات مستاجر کشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 7، شماره: 39
9 اولین گزارش از وجود کنه (Banks ۱۹۱۷) Schizotetranychus celarius روی بید فری ((Salix matsudana Koid. از ایران (گزارش کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 76، شماره: 86
10 بررسی آلودگی ارقام در دست معرفی پنبه نسبت به کنه تارتن دو نقطه ای (Tetranychus urticae ( Acari, Tetranychidae در منطقه کاشمر (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 24، شماره: 2
11 بررسی بیولوژی آزمایشگاهی، تغییرات جمعیت، علائم و میزان خسارت کنه پهن Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae) روی ارقام مختلف سیب زمینی در جیرفت (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 74، شماره: 82
12 بررسی جنبه های بیولوژیک کنه شکارگر Cunaxa setirostris بر روی کنه Tetranychus ludeni در شرایط آزمایشگاهی در منطقه واراناسی، هندوستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
13 بررسی جنبه هایی از تاثیر کنه کش جدید Spirodiclofen SC ۲۴۰)) در کنترل کنه های آفت درختان سیب در ایران (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 77، شماره: 87
14 بررسی فونستیک کنه های مرتبط با گیاهان دارویی در برخی از مناطق ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 5
15 تاثیر روغن چریش در حلال های متانول و اتانول روی کنه ی تارتن دونقطه ای (Tetranychus urticae) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
16 تعیین قانون حاکم بر بارنامه دریایی توسط دادگاه های ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 92
17 خسارت کنه Phytonemus pallidus (Banks) (Acari: Tarsonemidae) روی ارقام تجاری توت فرنگی گلخانه ای (گزارش کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 89، شماره: 1
18 زیست شناسی آزمایشگاهی کنه( Typhlodromips caspiansis (Acari: Phytoseiidae شکارگر کنه های تارتن ( Tetraanychidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 24، شماره: 1
19 فون کنه های گیاهی در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 22، شماره: 1
20 مروری برکاربرد و کارآیی کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis A.H. در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 7، شماره: 1
21 مطالعه تاثیر فرومون Stirrup-M در ترکیب با چند کنه کش علیه کنه ی قرمز اروپایی (Panonychus ulmi) در باغ های سیب کرج و دماوند (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
22 مطالعه تطبیقی کارکردها و نقش قراردادی بارنامه دریایی در حقوق ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 20، شماره: 79
23 مطالعه تغییرات جمعیت کنه ی فیتوزیید Amblydromella kettanehi Den . & Dan. روی کاج سوزنی در منطقه ی تهران و بررسی آزمایشگاهی بیولوژی آن روی کنه ی تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 20، شماره: 2
24 مقایسه تغییرات جمعیت کنه تارتن انجیر (Eotetranychus hirsti) روی ارقام مختلف انجیر در منطقه ساوه (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 22، شماره: 1
25 مقایسه کارایی چند کنه کش گیاهی و شیمیایی در کنترل کنه حنایی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی دزهای کنه کش جدید اسپیرومسیفن ابروناس سی 240 علیه کنه تارتن Tetranychus sp مزارع خربزه در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه
2 ارزیابی کنترل ارگانیک و غیر ارگانیک کنه تارتن سرو خمره ای در استان تهران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
3 مدیریت کنترل فضای سبز با کنترل تلفیقی کنه های تارتن گل سرخ و گل محمدی و رزهای هیبریدی با بکارگیری کنه شکارگر Phytoseilus persimilis Athias henriot سم بیولوژیک آبامکتین و روغن و لک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
4 مطالعه دامنه فعالیت کنه های خسارت زای گیاهان، درختان و درختچه های زینتی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
5 مطالعه روشهای پرورش کنه شکارگر Gaeolaelaps aculeifer و معرفی یک روش جدید برای کنترل کنه کورم گلایول (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
6 مطالعه فراوانی جمعیت کنه شکارگر (C. & F.) Phytoseius plumifer در ارتباط با جمعیت مراحل زیستی کنه تار عنکبوتی ارقام مختلف انجیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
7 مطالعه فون کنه های حیوانی و توزیع فصلی جمعیت آنها روی قسمت های مختلف بدن شتر یک کوهانه در منطقه مسیله استان قم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
8 مطالعه و مقایسه دامنه میزبانی و پراکنش کنه های فیتوزئیده روی گیاهان فصلی و دایمی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
9 مقایسه کارائی کنه کش های آلی و ارگانیک درکنترل جمعیت کنه تارتن دو نقطه ای رزگلخانه ای در منطقه بیجار استان کردستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران