دکتر غلامرضا رسولیان

دکتر غلامرضا رسولیان استاد، گروه حشره شناسی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، کرج، ایران

دکتر غلامرضا رسولیان

Dr. Gholamreza Rasoulian

استاد، گروه حشره شناسی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، کرج، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مقاومت تعدادی از ژنوتیپ های گندم نان و دوروم به شته روسی گندم Diuraphis noxia (Mordvilko) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 4
2 ارزیابی مقاومت تعدادی از ژنوتیپ های گندم نان و دوروم به شته روسی گندم Diuraphis noxia (Mordvilko) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 25
3 بررسی آزمایشگاهی بیماری زایی قارچ Verticillium lecanii (Zimm.) Viegas روی شته نخود فرنگی [Acyrthosiphon Pisum (Harris)] (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 1
4 بررسی آزمایشگاهی بیماری زایی قارچ Verticillium lecanii (Zimm.) Viegas روی شته نخود فرنگی [Acyrthosiphon Pisum (Harris)] (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 19
5 بررسی اثرات زیرکشندگی حشره کش ایمیداکلوپراید روی پارامترهای جدول زیستی شته جالیز Aphis gossypii (Hom.: Aphididae) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 75، شماره: 83
6 تاثیر ماده شیمیائی عقیم کننده TEPA روی پروانه کارادرینا (Spodoptera exigua HB( Lep. Noctuidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 1، شماره: 1
7 کارایی و مکانیزم تنظیم جمعیت سن گندم (Eurygaster integricaps Put. ( Het.: Scutelleridae توسط زنبورهای پارازیتویید تخم در ورامین (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 22، شماره: 1
8 گزارش سن( Cymus melanocephalus Fb.( Hem.:Lygaeidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 20، شماره: 2
9 گزارش هشت گونه زنبور پارازیتویید بالاخانواده ی Chalcidoidea از گال های زنبورهای Cynipidae روی بلوط (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 25، شماره: 1
10 مطالعه رشد و نمو لارو سرخرطومی حنایی خرما (Rhnychophorus ferrugineus Oliv.(Col.: Curculionidae روی ارقام مختلف خرما در سراوان (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 19، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر عصاره برگ گوجه فرنگی(Lycopersicum sculentum L.) روی مراحل مختلف زندگی سوسک کلرادوی سیب زمینی ( Leptinotarsa decemlineata.(Say) ) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی