دکتر نوح شهرآیین

دکتر نوح شهرآیین دانشیار، بخش تحقیقات ویروس شناسی گیاهی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

دکتر نوح شهرآیین

Dr. Nooh Shahraeen

دانشیار، بخش تحقیقات ویروس شناسی گیاهی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A STUDY ON ULTRASTRUCTURAL ASPECTS OF SEED DORMANCY IN WILD OATS (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 4، شماره: 1
2 A STUDY ON COMPARISON OF SEED DORMANCY AND GERMINATION IN THREE SPECIES OF DODDER (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 1، شماره: 1
3 ارزیابی عملکرد و واکنش ارقام سویا به نپوویروس ها، و تاثیر احتمالی نپوویروس ها بر عارضه اختلال در غلاف بندی سویا (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 29، شماره: 4
4 بررسی اثر تابش دزهای پایین پرتوی گاما به تنهایی و یا همراه با اسید سالیسیلیک و حرارت غیرمستقیم بر آلودگی بذرزاد ویروس موزاییک معمولی لوبیا در گیاه لوبیا (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 87، شماره: 1
5 بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک کلم گل (Cauliflower mosaic virus) از گیاه کلزا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 1
6 شناسایی و تشخیص ویروس موزاییک معمولی لوبیا و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا با استفاده از روش Immunocapture RT-PCR (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 3، شماره: 11
7 معرفی میزبان جدید برای ویروس موزاییک آرابیس در ایران (دریافت مقاله) مجله ترویجی گیاهان دانه روغنی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تشخیص سرولوژیکی و مولکولی دو ویروس از خانواده Bromoviridae در گیاه نخود (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
2 ردیابی دو ویروس موزاییک معمولی لوبیا و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا با استفاده از روش Immunocapture RT-PCR (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی