دکتر افشین متقی دستنائی

دکتر افشین متقی دستنائی دانشیار گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

دکتر افشین متقی دستنائی

Dr. Afshin Motaghi Dastanai

دانشیار گروه آموزشی جغرافیای سیاسی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر مناسبات هیدروپلیتیک بر فرایند ملت‎سازی: نمونه پژوهی ابرسازه سد راغون در تاجیکستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 7، شماره: 4
2 تحلیل راهبرد فدراسیون روسیه در قبال همسایگان از منظر جغرافیای استراتژیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 3
3 مطالعه تطبیقی مشارکت انتخابات ریاست جمهوری در استان سمنان با کل کشور (با تاکید بر انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 352
4 نسبت همگرایی ملی با رویکرد هیدروپلیتیک: نمونه پژوهی طرح ‎های سدسازی درخاور ترکیه (دریافت مقاله) مجله مطالعات اجتماعی اقوام دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی استراتژی گردشگری در برنامه های توسعه پنج ساله ایران براساس مدل برایسون (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
2 بکارگیری مدیریت دانش در راستای ارتقا سطح کارآیی انجمن های علمی دانشجویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار