دکتر غلامحسین رضایت

دکتر غلامحسین رضایت دانشیار، گروه تربیت و آموزش، دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)، تهران، ایران

دکتر غلامحسین رضایت

Dr. Gholam Hosein Rezayat

دانشیار، گروه تربیت و آموزش، دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی راهبردی حفاظت اطلاعات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 6، شماره: 22
2 الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانهای نظامی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 82
3 الگوی توسعه شایستگی های فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
4 الگوی توسعه شایستگی های فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
5 الگوی شایستگی اعضای هیئت علمی دانشگاه تراز انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 22
6 الگوی شایستگی های مدیران جهادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 31، شماره: 1
7 اهداف استکبار جهانی از ایجاد جنگ های مذهبی سی ساله در جهان اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 26، شماره: 99
8 بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی فرماندهان آموزشی یک دانشگاه سازمانی با اثربخشی عملکرد آنان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 11، شماره: 43
9 پیامدهای افزایش پذیرش دانشجویان دختر بر کارکردهای نهاد خانواده ( از منظر اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 23
10 تاثیر روش های آموزش تیراندازی بر مهارت تیراندازی دانشجویان مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح: مطالعه موردی یکی از مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 18، شماره: 60
11 تحلیل فرهنگی فمینیسم لیبرال در منابع آموزش زبان انگلیسی امریکایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 25
12 تحلیل فرهنگی فمینیسم لیبرال در منابع آموزش زبان انگلیسی امریکایی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 25
13 تحلیل محتوا و استنادی مقاله های چاپ شده در فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 23، شماره: 26
14 تدوین راهبردهای ارتقا جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در شکل گیری هندسه قدرت جهانی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 82
15 چالش های نظری عمق بخشی دیپلماسی به منظور توسعه انقلاب اسلامی در محیط پیرامون (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 26، شماره: 101
16 رابطه بین خودکارآمدی با سبک مدیریت کلاس اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 7، شماره: 25
17 روشهای تربیت کودک تا هفت سالگی در اندیشه امام علی (علیه السلام) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 23، شماره: 27
18 طراحی الگوی ارزشیابی اثربخشی دوره های تربیتی و آموزشی سازمان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 44
19 طراحی الگوی شایستگی مدیران دوره دوم آموزش متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 32، شماره: 62
20 طراحی الگوی شایستگی های مداحان اهل بیت علیهم السلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 19، شماره: 73
21 طراحی الگوی شایستگی‏های استادان و مربیان سازمانی باتأکیدبر بیانات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 28، شماره: 49
22 طراحی الگوی مهارت تفکر رهبران و مدیران سازمان های دولتی ایران با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 25، شماره: 96
23 کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر توانایی های شناختی و انگیزشی- هیجانی (مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 5، شماره: 4
24 کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر صفات شخصیتی (مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 7، شماره: 25
25 کاوشی در عوامل اصلی تربیت اخلاقی: شناسایی ویژگیهای اخلاقی الگو مبتنی بر بافت شناسی عمل تربیت (مطالعه موردی بافت استادان، مربیان و مدیران آموزشی یک دانشگاه سازمانی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 24، شماره: 30
26 ماهیت معنویت اسلامی با رویکرد تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 30، شماره: 54
27 معرفت شناسی از دیدگاه امام علی (علیه السلام) با تاکید بر دلالت های تربیتی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 28، شماره: 46
28 مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی یکپارچه‎سازی ظرفیت‎های ملی در پشتیبانی از جنگ (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 20، شماره: 90
29 مقاله پژوهشی: شاخصهای ویژگیهای فردی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانهای نظامی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 19، شماره: 83
30 مقاله پژوهشی:مطالعه الگوی راهبردی نظام تبلیغ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 شناسایی عناصر کلیدی یادگیری در محیط کار به منظور بالندگی اعضای هیئت علمی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی