دکتر مهدی ربیعی

دکتر مهدی ربیعی

دکتر مهدی ربیعی

Dr. Mehdi rabiei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی افشای هیجانی (گفتاری و نوشتاری) بر علائم افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 4
2 اثر‌بخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر هیپنوتیزم بر شاخص ترک سیگار، اضطراب و خود‌کارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 7، شماره: 3
3 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی دانشجویان یک مرکز نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 6، شماره: 1
4 اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی (MBCT)، بر کیفیت زندگی کارکنان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 2، شماره: 3
5 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی و سلامت روان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 2
6 ارتباط بین هیجانات منفی با رفتارهای خودآسیبی بدون قصد خودکشی: با تاکید بر نقش میانجی تصویر بدن و تنظیم هیجان در سربازان (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 18، شماره: 3
7 ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره ی آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 1
8 اصول اخلاقی در درمان بیماریهای روانشناختی با روش بیوفیدبک (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 2، شماره: 4
9 بررسی اثربخشی طرح واره درمانی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روان شناختی زنان مطلقه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 3
10 بررسی ارتباط تجربه هیجانی و استفاده از راهبردهای دفاعی با علایم وسواس اجباری (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 5، شماره: 16
11 بررسی رابطه بین شادکامی و گرایش های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 5، شماره: 8
12 بررسی رابطهی مولفههای فراشناختی، فرانگرانی و درآمیختگی افکار با اختلال بدشکلی بدن (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 2، شماره: 4
13 بررسی سلامت عمومی فرماندهان ومدیران ارشد بازنشسته نیروی انتظامی شهر تهران و ارایه راهکارهایی به منظور کاهش مشکلات روان شناختی آنها در دوره بازنشستگی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 5، شماره: 5
14 تدوین و اعتباریابی مدل رفتاری- شناختی- فراشناختی برای تبیین اختلال وسواس-اجباری (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 16، شماره: 1
15 تدوین و اعتباریابی مدل رفتاری- شناختی- فراشناختی برای تبیین اختلال وسواس-اجباری (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 16، شماره: 1
16 تعیین رابطه بین احساس تنهایی باوابستگی به اینترنت وتعارض زناشویی درزوجین (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 5، شماره: 16
17 رابطه بین نگرش های ناکارآمد و راهبردهای مقابله ای با سلامت روانی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 4، شماره: 2
18 رابطه دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 7، شماره: 2
19 ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش میزان ا ستفاده از مهارت زبان زندگی (NVC) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 3
20 عملکرد خانواده در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی، روان پریشی و شبه جسمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 3، شماره: 2
21 مرور و تحلیلی بر درمان فراشناختی اختلال استرس پس از سانحه: یک مطالعه مروری نظامدار (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 2، شماره: 2
22 مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری با درمان فراشناختی بر علائم اختلال هراس اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 3، شماره: 9
23 مقایسه بین راهبردهای تنظیم هیجان و سبک زندگی در زوجین با و بدون رضایت زناشویی در شهر سردشت (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی طرحواره درمانی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی زنان مطلقه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
2 بررسی نقش میانجی راهبردهای تنظیم هیجان در ارتباط بین تمایز یافتگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
3 رابطه سبک های دلبستگی و سبکهای فرزند پروری مادران با وسواس فکری - اجباری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
4 نوروسایکولوژی، رفتارهای مذهبی و معناداری زندگی (دریافت مقاله) همایش ملی معناداری زندگی