دکتر ابوالفضل رضائی

دکتر ابوالفضل رضائی (دانشیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ابوالفضل رضائی

Dr. Abolfazl Rezaei

(دانشیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رویکردهای بلاغی نوین در تفسیر قرآن (مطالعه موردی: التفسیر البنائی للقرآن الکریم محمود بستانی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 10، شماره: 20
2 بررسی سیر تحول مفاهیم از یاس به امید و مقاومت در شعر فدوی طوقان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی و تحلیل قصیده «النازلون علی الریح» از محمد علی شمس الدین؛با تکیه بر محور جانشینی و همنشینی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 11، شماره: 2
4 تحلیل و تبیین ساخت های ایستا در زبان عربی بر پایه دستور نقش و ارجاع همراه با شواهدی از قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 9، شماره: 2
5 تشاوم عبدالرحمن شکری بین الظن و الواقع (دراسه و نقد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 2، شماره: 4
6 قصیده «نهج البرده»ی احمد شوقی در آیینه آرای نقدی و بلاغی محمود بستانی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 13، شماره: 4
7 کارکرد نحوی مصدر و مفعول پذیری مصدر در زبان عربی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 11، شماره: 22
8 معروف الرصافی و نزعته الاجتماعیه الی المراه والفقر (عربی) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 3، شماره: 5
9 منهج الجاربردی فی کتابه الفکوک فی شرح الشکوک؛ میراث ثقافی اسلامی (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 21، شماره: 2
10 نقد و بررسی بازتاب تحلیل های نحوی سیبویه بر مجمع البیان طبرسی (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 4، شماره: 7
11 نقد و بررسی ساختاری و محتوایی کتاب الفکوک فی شرح الشکوک (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 8، شماره: 1
12 واکاوی اشعار انقلابی دردیوان فدوی طوفان و صفارزاده (دریافت مقاله) مجله اندیشه مذاهب اسلامی دوره: 4، شماره: 4