دکتر حسن حیدری

دکتر حسن حیدری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

دکتر حسن حیدری

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اسطوره خون (بررسی برخی کارکردهای وابسته به خون و نمود آن در شاهنامه) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 15، شماره: 55
2 بررسی عناصر داستان اعرابی و سبوی آب در مصیبت نامه، مثنوی و دفتر هفتم مثنوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 11، شماره: 38
3 بررسی مقایسه ای آرای بهار و نیما یوشیج درباره ی شعر و شاعری (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 5، شماره: 1
4 پیوند آیه ها و آرایه ها در مرصاد العباد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 2، شماره: 4
5 تاثیر مفهوم «مرز» در شکل گیری داستان «رستم و سهراب» و «رستم و اسفندیار» (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 11، شماره: 1
6 تحلیل مولفه های پسامدرن در رمان قهوه سرد آقای نویسنده (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 10، شماره: 4
7 تقدیم فعل و اغراض بلاغی آن در داستان «رستم و اسفندیار» (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 6، شماره: 2
8 تلمیح، از سرقت ادبی تا صنعت ادبی: بررسی تلمیح در منابع بلاغی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 9، شماره: 3
9 حدیث اوائل و بازتاب آن در برخی از متون ادبی- عرفانی (از قرن سوم تا دهم هجری) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 2، شماره: 3
10 خوانش نشانه شناسی لایه ای در فرایند معنایی داستان مدرن «ابوالهول» از فرشته ساری (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 93
11 رابطه انسان و موجودات فرا طبیعی در شاهنامه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 29، شماره: 61
12 رمزگشایی از مضمون شکار در هفت پیکر بر اساس رویکرد اسطوره شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 11، شماره: 3
13 سکوت ارتباطی درغزلیات شمس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 16، شماره: 29
14 شیوه ها و شگردهای تاکید در شاهنامه؛ با تمرکز بر مطالعه داستان کاموس کشانی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 13، شماره: 1
15 کارآگهان و کارآگهی در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 12، شماره: 2
16 گرود (گرودا) (نماد انتقال و تبدیل اساطیر هند در سام نامه) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 6، شماره: 1
17 گفت و گو و روابط قدرت در داستان رستم و اسفندیار (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 14، شماره: 2
18 مثنوی طاقدیس و مثنوی معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 17، شماره: 58
19 مردمی یا مرد، می نقد و تحلیل بیتی از رودکی سمرقندی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 7، شماره: 2
20 مرگ اندیشی و صور خیال در شعر فروغ (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران دوره: 1، شماره: 1
21 مطالعه ی تطبیقی علی نامه و شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 16، شماره: 51
22 معنا و مفهوم «پر کرگس» در بیتی از شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 18، شماره: 61
23 نزاع بر سر معنا در گفتمان شعر انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 12، شماره: 1
24 نقش اسطوره باروری در شکل گیری تراژدی پسرکشی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 14، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی بازتاب اندیشه گنوسی گرفتاری روح در ماده و نجات آن؛ در دفتر چهارم مثنوی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
2 بررسی کنایه و مجاز با تاکید بر داستان ضحاک (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
3 تحلیل عناصر داستان در متون تعزیه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
4 جستجویی در عوامل ابهام در شعر خاقانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
5 خوانش پسااستعماری داستان های جومپا لاهیری و گلی ترقی براساس نظریه هومی بابا (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی فرهنگ، هنر و ادبیات عامه
6 درس سبک و تدریس سبک (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
7 سبک فردی ناصر خسرو (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
8 سیاقه الاعداد و کارکرد های بلاغی آن در شاهنامه (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
9 غزل روایی در دیوان شمس (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
10 مقایسه مثنوی طاقدیس با مثنوی معنوی با تکیه بر تأثیر پذیری از قرآن مجید (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
11 مولانا و منادا (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
12 نگاهی به ساختار تمثیل در شعر نیمایوشیج و رساله های شهاب الدین سهروردی (دریافت مقاله) همایش کشوری افسانه