دکتر حسن حیدری

دکتر حسن حیدری دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دکتر حسن حیدری

دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش توانبخشی شناختی بر حافظه کاری و توجه انتخابی دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 8، شماره: 2
2 اثربخشی آموزش توان بخشی شناختی بر بهبود پردازش اطلاعات و عملکرد تحصیلی دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 10، شماره: 2
3 اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت نگر و خود دلسوزی شناختی بر خودکارآمدی، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 4
4 اثربخشی آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر دلبستگی، صمیمیت و رضایت جنسی در زنان مبتلا به بی میلی جنسی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 2
5 اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم و نشانه های فوبی اجتماعی دختران نوجوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 1، شماره: 1
6 اثربخشی آموزش یادگیری فراشناختی بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 7، شماره: 1
7 اثربخشی بازی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس اول ابتدائی در درس فارسی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 35
8 اثربخشی بازی درمانی بر ارتقاء یادگیری مفاهیم ریاضی و توانایی حل مسئله دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 7، شماره: 3
9 اثربخشی برنامه والدگری مبتنی بر روانشناسی مثبت گرا بر خودکارآمدی ، ناگویی هیجانی و بار روانی مادران کودکان با مشکلات رفتاری (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 7، شماره: 3
10 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روان شناختی و مشکلات خواب در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 6
11 اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 35
12 اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نگرش‌های ناکارآمد و فرسودگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 2
13 اثربخشی معنا درمانی بر شفقت بر خود و امید به زندگی در زنان مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی دوره: 1، شماره: 2
14 بررسی اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط بر ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت زناشویی دانشجویان متأهل (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 3، شماره: 2
15 بررسی تاثیر عوامل روانشناختی و اجتماعی بر تدریس تحول آفرین با میانجیگری مولفه های شخصیتی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 6
16 پیش بینی سطح پذیرش اجتماعیبر اساس سرمایه روان شناختی در نوجوانان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 11
17 پیشبینی اعتیاد به فضای مجازی بر اساس سبکهای فرزندپروری، جو عاطفی خانواده، اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهر قم (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 8
18 تاثیر آموزش تنظیم هیجانی بر بهزیستی روان شناختی و سبک های اسنادی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری مقطع دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 4، شماره: 1
19 تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی بر پایۀ انتظارات پیامدی با نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 3، شماره: 1
20 درمان متمرکز بر شفقت بر ناگویی هیجانی، سازش یافتگی فردی-اجتماعی و تاب‌آوری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 3
21 سنجش اثربخشی آموزش تاب آوری بر سلامت روان و کیفیت زندگی همسران جانبازان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 7، شماره: 27
22 سنجش اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی فراشناختی و آموزش روان شناسی مثبت نگر بر خودکارآمدی تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و راهبردهای یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 4
23 مدل یابی اثربخشی خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه استان قم با میانجیگری خودتنظیمی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 36
24 مقایسه اثربخشی الگوی شفقت به خود متمرکز بر ذهن آگاهی و درمان دلبستگی محور بر احساس شرم نوجوانان پسر با آمادگی به اعتیاد (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 7، شماره: 1
25 مقایسه اثربخشی روش تدریس الکترونیکی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 8، شماره: 2
26 مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلى، خودکارآمدى تحصیلى و خودتنظیمى در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 48
27 مقایسه اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد امید درمانی و رویکرد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر حمایت اجتماعی ادراک شده زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروز (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 2
28 مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با روش گشتالت و روانشناسی مثبت بر بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به سرطان ریه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 6
29 مقایسه تئوری ذهن، خودآگاهی شناختی و خود نظم دهی در دانش آموزان با و بدون اختلالات یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 7، شماره: 4
30 مقایسه تصور بدنی، رضایت جنسی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه (گروه جراحی حفظ سینه و جراحی ماستکتومی) با زنان غیرمبتلا در استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 10، شماره: 4
31 مقایسه وضعیت زناشویی، بخشودگی فردی، بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی در زوج هایی ۱-۲ سال ازدواج کرده و زوج های ۳-۱۰ سال ازدواج کرده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 16، شماره: 62
32 مقایسۀ تأثیر مداخلۀ آموزشی مبتنی بر رویکرد هیجان‌مدار و رویکرد غنی‌سازی روابط گاتمن بر تعارض زناشویی گروهی از زنان شهرستان خمین (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 3، شماره: 1
33 نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر خود کنترلی و تاب آوری زنان دارای فرزند معلول شهرستان اراک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
2 اثربخشی آموزش گروهی درمان شناختی رفتاری بر بهبود خودکارآمدی دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
3 اثربخشی آموزش مسأله گشایی شناختی بر پرخاشگری معتادان در حال ترک استان قم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
4 اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر پرخاشگری معتادان در حال ترک استان قم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
5 اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سطح اعتیاد پذیری و بازخورد نسبت به مواد مخدر (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
6 اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش گرایش به مواد مخدر در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان قم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
7 اثربخشی امید درمانی گروهی بر تاب آوری بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
8 اثربخشی امید درمانی گروهی بر تحمل عاطفه ی منفی و معنویت بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
9 اثربخشی بازی درمانی زبان شناختی بر رشد آگاهی واج شناسی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری املاء (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
10 اثربخشی برنامه آموزش تفکر فلسفی بر راهبردهای مقابله ای و جرات ورزی در دانش آموزان (مطالعه موردی دانش آموزان پسر مقطع هفتم راهنمایی شهرستان کاشان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
11 اثربخشی برنامه های آموزش فلسفه بر مهارت های تصمیم گیری، حل مسیله و خلاقیت زنان شرکت کننده در همایش دیدن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
12 اثربخشی درمان پذیرش و تعهد برافزایش سطح مولفه های (خودمدیریتی، نظم پذیری و قانونمندی) مسیولیت پذیری دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
13 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافزایش سطح مولفه های (وظیفه شناسی، سازمان یافتگی، پیشرفت گرایی) مسیولیت پذیری دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
14 اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی شرکت کنندگان همایش دیدن (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
15 بررسی آسیب های اجتماعی با توجه به نوع روابط زناشویی در شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
16 بررسی اثر بخشی آموزش رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر عملکرد خانواده در زوج ها (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
17 بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر شادکامی دانش آموزان دختر اول متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
18 بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه مراجع محور ی در تغییر خودپنداره نوجوانان پرخاشگر پسر در خوابگاه کمیته امداد امام خمینی شهرستان خمین در سال 1392 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
19 بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی روابط بر ارتقاء رضایت زناشویی دانشجویان متأهل زن دانشگاه خمینی شهر (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
20 بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی روابط بر ارتقاء کیفیت زندگی دانشجویان متأهل زن دانشگاه خمینی شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
21 بررسی تاثیر آموزش پهلوان پروری بر کاهش خشم کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی
22 بررسی تاثیر آموزش پهلوان پروری بر کاهش نشانگان پرخاشگری کودکان 10-11-12 سال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
23 بررسی تمایز خویشتن در زوج های مراجعه کننده به مرکز مشاوره آرامش در سال 1395 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
24 بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با دلزدگی زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه خمینی شهر (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
25 بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با رضایت زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه خمینی شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
26 بررسی رابطه بین وجدان کاری و جو اخلاقی در دبیران دوره های اول و دوم متوسطه شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
27 پیش بینی آمادگی ابتلا به اعتیاد به مواد مخدر بر اساس متغیرهای تاب آوری، هیجان خواهی و هوش هیجانی در دانش آموزان پسر دوره دبیرستانی شهرستان اراک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
28 پیش بینی انگیزه ی پیشرفت تحصیلی براساس تعارض ولی فرزندی و خودکارآمدی -تحصیلی دانش آموزان تک فرزندی و چند فرزندی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
29 پیش بینی بروز طلاق روانی در زوجین با استفاده از سبکهای دلبستگی ایمن و ناایمن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
30 پیش بینی بروز طلاق روانی در زوجین با استفاده از میزان حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده، دوستان و جامع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
31 پیش بینی بروز طلاق عاطفی در زوجین با استفاده از ابعاد نه گانه آسیب شناسی روانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
32 پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس هوش عاطفی، منبع کنترل، انگیزه پیشرفت و تحصیلات والدین در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
33 پیش بینی خودشیفتگی براساس عملکرد خانواده و روابط بین فردی دردختران جوان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
34 پیش بینی خودکارآمدی براساس الگوهای ارتباطی خانواده و سرسختی روان شناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
35 پیش بینی خودکارآمدی براساس الگوهای ارتباطی خانوغاده و سرسختی روانشناختی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی خمینی شهر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
36 پیش بینی رضایتمندی زناشویی بر اساس ساختار قدرت زنان شاغل در ذوبآهن و مجتمع فولاد مبارکه شهر اصفهان (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
37 پیش بینی سازگاری اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
38 پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس ویژگیهای شخصیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
39 پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس ویژگیهای شخصیت وشیوه های حل مسئله دربیماران ام اس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
40 پیش بینی سطح پذیرش اجتماعی بر اساس سرمایه روان شناختی در نوجوانان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
41 پیش بینی سطح پذیرش اجتماعی بر اساس سرمایه روان شناختی و تعیین رابطه بین فرآیند و محتوای خانواده با سطح پذیرش اجتماعی در نوجوانان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
42 پیش بینی سلامت روان براساس تعداد دفعات و مدت زمان استفاده از تلفن همراه در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
43 پیشبینی خودکارآمدی بر اساس مولفه های الگوهای ارتباطی خانواده در دانشجویان دانشگاه آزاد خمینی شهر (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
44 پیشبینی دل زدگی زناشویی براساس متغیر استرس ادراک شده با نقش واسطه ای تنظیم هیجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
45 تاثیر آرامسازی پیش رونده ی عضلانی بر اضطراب در سربازان یک مرکز آموزشی در شمال کشور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
46 تاثیر آرامسازی پیش رونده ی عضلانی بر افسردگی در سربازان یک مرکز آموزشی در شمال کشور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
47 تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر اول دبیرستان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
48 تاثیر پیشرفت خودشیفتگی با توجه به عناصر اصلی خانواده و رابطه ی آن با دختر ان جوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
49 تاثیر دوره های مهد کودک و پیش دبستانی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش اموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
50 تاثیر سکوت بر پرخاشگری و کیفیت زندگی زوجین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
51 تاثیر شعرخوانی بر میزان تاب آوری دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
52 تاثیر عضویت زوجین در شبکه مجازی تلگرام بر میزان همراهی عاطفی و نقشها در خانواده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
53 تاثیرباورهای معنوی بر شاخص های سلامت روانی وجسمانی افراد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
54 تعیین اثربخشی گروه درمانی بارویکرد واقعیت درمانی برافزایش عزت نفس زنان نابارور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
55 تعیین اثربخشی گروه درمانی بارویکرد واقعیت درمانی برافزایش کنترل درونی زنان نابارور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
56 تعیین اثربخشی گروه درمانی بارویکرد واقعیت درمانی برکاهش نشانگان اضطراب زنان نابارور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
57 تعیین اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی شرکت کنندگان در همایش دیدن پژوهشگاه کلام زنده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
58 خستگی تحصیلی ، بی علاقگی تحصیلی و عدم کفایت تحصیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
59 زوج درمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
60 سلامت روان در بیماران مبتلا به ام اس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
61 سنجش اثربخشی آموزش تاب آوری بر سلامت روان و کیفیت زندگی همسران جانبازان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
62 کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
63 مقایسه بین بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد سالم از لحاظ زمان واکنش (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
64 مقایسه رضایت جنسی و احساس امنیت در زنان متقاضی طلاق ارجاعی به دادگاه صیانت از خانواده و زنان عادی استان همدان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
65 مقایسه سبکهای مقابله ای و دلبستگی و ابعاد شخصیت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد عادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
66 مقایسه سرسختی روانشناختی و امید به زندگی زنان مطلقه و بیوه شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
67 مقایسه سلامت روان در بیماران مبتلا به ام. اس و بیماران دیابتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
68 مقایسه عملکرد اجرایی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد سالم از لحاظ عملکرد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
69 مقایسه فرسودگی و خودکار آمدی تحصیلی و خود تنظیمی در بین دانش آموزان شرکت کننده در کلاس انس با قرآن و دانش آموزان عادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
70 مقایسه میزان رضایت از زندگی مردم محله های آسیب پذیر و غیر آسیب پذیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
71 مقایسه میزان سلامت روان مردم محله های آسیب پذیر و غیر آسیب پذیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
72 مقایسه میزان شادکامی مردم محله های آسیب پذیر و غیر آسیب پذیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
73 مقایسه نیمرخ شخصیتی بر اساس خلاقیت و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
74 مقایسه و ترسیم نیمرخ شخصیتی بر اساس خلاقیت و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع دبیرستان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
75 مقایسه ی میزان پرخاشگری بدنی و خشم در زوجین عضو گروه های مجازی و غیر عضو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
76 مقایسه ی میزان پرخاشگری و عملکرد خانواده در زوجین عضو گروه های مجازی و غیر عضو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
77 مقیاسه بین بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد سالم از لحاظ سوگیری توجه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
78 نقش و اهمیت بازی درمانی زبان شناختی بر اختلال یادگیری املاء در دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
79 واکاوی ویژگی های آرمانی خانواده ساختارمند بر اساس قرآن در مسیر تداوم و تعالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
80 ویژگیهای شخصیت و شیوه های حل مسئله دربیماران ام اس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
81 هوش معنوی در بیماران مبتلا به ام. اس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی