دکتر سیده معصومه غمخواری

دکتر سیده معصومه غمخواری استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

دکتر سیده معصومه غمخواری

Dr. Seyedeh Masoumeh Ghamkhari

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی مفهومی ملی گرایی مصرفی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد فراترکیب و دلفی فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 11، شماره: 1
2 ارائه مدل چابکی استراتژیک و تعیین وضعیت آن در صنایع دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 9، شماره: 34
3 بررسی تاثیر ابعاد تعامل ادراک شده اینترنتی بر قصد استفاده مداوم کاربران با نقش های میانجی زیبایی شناسی، جذابیت درک شده و نگرش مصرف کننده(مورد مطالعه: مشتریان شهر فرش) (دریافت مقاله) مجله مدیریت بازاریابی هوشمند دوره: 3، شماره: 4
4 بررسی تاثیر امنیت درک شده بر اعتماد الکترونیک و قصد استفاده عملیاتی با نقش میانجی نگرش استفاده و قصد رفتاری (دریافت مقاله) مجله مدیریت بازاریابی هوشمند دوره: 2، شماره: 6
5 بررسی تاثیر انسان انگاری برند بر دفاع از برند با نقش میانجی عشق برند با نقش تعدیلگری نگرش نسبت به فاصله گذاری اجتماعی (مورد مطالعه: مشتریان محصولات سن ایچ) (دریافت مقاله) مجله مدیریت بازاریابی هوشمند دوره: 3، شماره: 3
6 بررسی تاثیر انعطاف پذیری رابط بازاریابی فروش بر نتایج بازاریابی فروش با نقش های تعدیل گری پویایی محیطی و سرعت انعطاف پذیری (مورد مطالعه: پخش مواد غذایی قاسم همدان) (دریافت مقاله) مجله مدیریت بازاریابی هوشمند دوره: 2، شماره: 6
7 بررسی تاثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم بر عملکرد رقابتی، با میانجی گری قابلیت خرید ، مدیریت کانال و خدمات آنلاین و تعدیلگری تعامل تامین کننده ، توزیع کننده و مشتری(مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا) (دریافت مقاله) مجله مدیریت بازاریابی هوشمند دوره: 4، شماره: 3
8 بررسی تاثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم بر عملکرد رقابتی، با میانجی گری قابلیت خرید ، مدیریت کانال و خدمات آنلاین و تعدیلگری تعامل تامین کننده ، توزیع کننده و مشتری(مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا) (دریافت مقاله) مجله مدیریت بازاریابی هوشمند دوره: 3، شماره: 2
9 بررسی تاثیر تراشکاری سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی شایسته هراسی در بین کارکنان نیروی انتظامی همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 8، شماره: 3
10 بررسی تاثیر سودمندی درک شده، سهولت استفاده، لذت، اعتماد و نفوذ اجتماعی بر قصد استفاده با نقش میانجی نگرش مصرف کننده (مورد مطالعه: مشتریان برق خورشیدی خانگی شهر یزد) (دریافت مقاله) مجله مدیریت بازاریابی هوشمند دوره: 3، شماره: 4
11 بررسی تاثیر سودمندی درک شده، سهولت استفاده، لذت، اعتماد و نفوذ اجتماعی بر قصد استفاده با نقش میانجی نگرش مصرف کننده (مورد مطالعه: مشتریان برق خورشیدی خانگی شهر یزد) (دریافت مقاله) مجله مدیریت بازاریابی هوشمند دوره: 4، شماره: 2
12 بررسی تاثیر ویژگی های امنیت بخشی محیط کار بر نیات رفتاری کارکنان با نقش میانجی هماهنگی و اثربخشی کارکنان با تکیه بر آموزه های اسلامی (مورد مطالعه: کارکنان آسایشگاه سالمندان کهریزک تهران) (دریافت مقاله) مجله مدیریت بازاریابی هوشمند دوره: 3، شماره: 4
13 تاثیر پویایی محیطی و دانش کارآفرینانه بر تشخیص فرصت های آن با نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 3
14 تاثیر تبلیغات خاطره آور بر احیای مجدد برند با سن و جنسیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 30
15 تاثیر راهبردهای مدیریت استعداد بر عملکرد نوآوری با میانجی گری گرایش کارآفرینانه و تعدیل گری رهبری کارآفرینانه در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 4، شماره: 4
16 داستان سرایی برند و اعتماد به برند با تمرکز بر نقش میانجی اصالت برند (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 21، شماره: 49
17 شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بر اساس مدل سازمان های پاسخگوی سریع (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 13، شماره: 52
18 شناسایی و تبیین عوامل موثر بر جایگاه یابی استراتژیک با رویکرد رقابتی در صنعت پوشاک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 55
19 شناسایی و رتبه بندی مولفه های تاثیرگذار بر توانمندسازی روانشناختی نیروی انسانی استارتاپ ها در مواجهه با ریسک های نوظهور ناشی از بیماری کووید-۱۹ (دریافت مقاله) مجله مدیریت بازاریابی هوشمند دوره: 1، شماره: 3
20 طراحی مدل اکوسیستم ناهمگن هم آفرین در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 4، شماره: 1
21 مفهوم پردازی، طراحی و اجرای مدل تراشکاری سازمانی در سازمان های وابسته به وزارت نفت با استفاده از تکنیک داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 52
22 نقش میانجی نفرت از برند در تاثیر تجربه منفی مشتری بر مقابله با برند و اجتناب از برند (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل تاثیر مسئولیت اجتماعی در حوزه تجارت الکترونیک بر عملکرد رقابتی با تاکید بر فرهنگ و خدمات شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
2 اولویت بندی مدلهای مدیریت فرآیندهای کسب و کار با استفاده از الگوریتم شواهد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
3 اهمیت گرایش به مدیریت ارتباط با مشتری و مقایسه آن با بازاریابی اینترنتی در محیط کسب و کار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
4 بررسی تاثیر قابلیت نوآوری محصول و قابلیت هوش بازار بر عملکرد بین المللی SME ها با نقش میانجی مزیت رقابتی در شرکتهای کوچک و متوسط شهرک صنعتی تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
5 بررسی توجه به معیشت جامعه در اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن تبلیغات (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت
6 بررسی رابطه بین هوش عاطفی سازمان با سبک های مدیریت تعارض (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
7 بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی و نقش تعدیلگر پویایی محیطی در رابطه بین تغییر استراتژیک و عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
8 تاثیر توانمند سازی کارکنان بر نوآوری با در نظر گرفتن نقش فرهنگ یادگیری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
9 تاثیر رهبری تحول گرا و ارتباط شفاف سازمانی بر پذیرش تغییر کارکنان با نقش میانجی اعتماد سازمانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
10 تاثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و دانش تخصصی بر شخصیت برند (مورد مطالعه: صنعت پوشاک در شهر مشهد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
11 تاثیر ویژگی های فروشگاه های خرده فروشی بر تجربه لذت بخشی خرید مشتریان ( مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای سفیر) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت
12 تأثیر توانایی فن آوری اطلاعات بر عملکرد رقابتی با در نظر گرفتن نقش چابکی سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
13 تأثیر توانمند سازی کارکنان بر سلامت سازمانی با در نظر گرفتن نقش رفاه سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
14 تحلیل بنیادی سهام با استفاده از تکنیک نقشه کشی ذهنی mind mapping (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی
15 تکنولوژی اینترنت اشیاء تاثیر آن بره بهره وری سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
16 چالش های مدیریت منابع انسانی در عصر دیجیتال (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
17 رابطه اثربخشی تبلیغات محیطی با ترغیب مشتری مطالعه موردی : مصرف کنندگان محصولات شرکت مهرام در شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
18 شناسایی و انتخاب مناسبترین کانالهای ارتباطی در زمینه بازاریابی اجتماعی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
19 شناسایی و رتبه بندی مولفه های تاثیرگذار بر توانمندسازی روانشناختی نیروی انسانی استارتاپها در مواجهه با ریسک های نوظهور ناشی از بیماری کووید-۱۹ (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
20 مدل تکریم مشتریان با افزایش رضایتمندی از طریق بازی پردازی و انگیزش بیرونی ( مورد مطالعه : شرکت صنایع یکتا تهویه اروند ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
21 مدل سازی و اولویت بندی ریسک های دانش با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره تاکسونومی (مطالعه موردی: بانک سپه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
22 مدیریت ارتباط موفق با مشتری به سبک نوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
23 مطالعه تطبیقی میزان آمادگی مدیریت دانش آموختگان مدیریت ورشته های فنی دانشگاهها (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
24 مقایسه اثربخشی فناوری های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در بهبود شفافیت، اطمینان، و بهینه سازی فرآیندهای زنجیره تامین و لجستیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها
25 نقش صفات پنج عاملی شخصیت با میانجیگری اعتماد بر تصمیم به استفاده از پرداخت موبایلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری