دکتر عباس خدادادی

دکتر عباس خدادادی استادیار دانشگاه ازاد واحد یادگار

دکتر عباس خدادادی

Dr. Abbas Khodadadi

استادیار دانشگاه ازاد واحد یادگار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.