دکتر حسین صفری

دکتر حسین صفری استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

دکتر حسین صفری

Dr. Hossein Safari

استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An application of logarithmic fuzzy preference programming-based AHP and FRS techniques to develop and prioritize strategic objectives (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 9، شماره: 1
2 An Entropy/TOPSIS based Model for Financial prioritization of professional ethics teaching methods in accounting (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 6، شماره: 4
3 ارائه چارچوب مفهومی، برای سنجش عملکرد زنجیره تامین خدمات امنیت اطلاعات مبتنی بر رویکرد فراترکیب و روش دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
4 ارائه چارچوبی برای شناسایی ریسک های راهبرد در شرکت های هولدینگ سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 1
5 ارائه چارچوبی یکپارچه برای بهبود عملکرد صنعت گاز مبتنی بر سیستم های مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و مدیریت زنجیره تامین (SCM) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 18، شماره: 52
6 ارائه روشی برای ساختاردهی و رتبه بندی اهداف استراتژیک با استفاده از رویکرد نگاشت‎شناختی فازی و روش BORDA-OWA (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 4
7 ارائه کارت امتیازی متوازن منابع انسانی مبتنی برشبیه سازی سیستم های پویا (مطالعه موردی: صنایع غذایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 3
8 ارائه مدل تداوم زنجیره تامین بر اساس رویکرد طراحی آگزیوماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 4
9 ارائه مدل توانمندسازی تامین کنندگان کوچک و متوسط توسط شرکت های صنعتی بزرگ در استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 4
10 ارائه مدل چندهدفه بر مبنای خانه گسترش کیفیت جهت انتخاب استراتژیهای اثربخش در زنجیره تامین بشردوستانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 3
11 ارائه مدل مفهومی بلوغ تعالی سازمانی مبتنی بر قابلیت‎های سازمان (مورد مطالعه: شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
12 ارائه مدل مفهومی مدیریت کیفیت زنجیره تامین (SCQM) و بررسی وضعیت آن در صنعت خودروی ایران (مطالعه ی موردی: پروژه تندر۹۰ شرکت ایران خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 2
13 ارائه مدلی جهت ارزش گذاری نوآوری های حوزه زیست فناوری بر پایه رتبه بندی اختراعات ثبت شده (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 9، شماره: 2
14 ارائه مدلی جهت بهینه سازی شبیه سازی رویکردهای مدل تعالی سازمانی EFQM با استفاده از پویایی شناسی سیستم ها و الگوریتم ژنتیک در شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 4
15 ارایه یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه فازی برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن عوامل محیط زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 8
16 ارزیابی بهره وری خدمات با رویکرد ترکیبی FBWM & DEA-EEP (مورد مطالعه: شرکت های توزیع نیروی برق) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 1
17 ارزیابی شرکت سهامی بیمه ایران با استفاده از نسبت های مالی و مدل سازی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 17، شماره: 2
18 ارزیابی عملکرد زنجیره تامین بشردوستانه با استفاده از رویکرد خاکستری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 10، شماره: 1
19 ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز با استفاده از روش ترکیبی DEA-SWARA-WASPAS (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 49
20 الگوی ترسیم نقشه راهبرد و هدایت راهبرد ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 23
21 الگوی شایستگی های مدیران دولتی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 4، شماره: 9
22 الویت بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده ازمدل سازی شبکه های بیزین (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 17، شماره: 65
23 انتخاب پرتفوی با استفاده از ترکیب روش برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی و پرومته (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 2
24 اندازه گیری پایداری زنجیره تامین خدمات با استفاده از سیستم استنتاج فازی چندمرحله ای/چندبخشی (مطالعه موردی: بانک پارسیان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 3
25 اندازه گیری توان رقابتی پتروشیمی متانول با استفاده از سیستم فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 1
26 اندازه گیری توان رقابتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با استفاده از شبکه های بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 1
27 اندازه گیری کارایی شرکت های هواپیمایی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 25، شماره: 2
28 اندازه گیری و سناریوسازی بلوغ مدیریت فرایندهای کسب وکار با بهره گیری از تکنیک نقشه های شناختی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 3
29 اولویت بندی اهداف استراتژیک کارت امتیازی متوازن با استفاده از رویکرد کمی SWOT و روش های تصمیم گیری چندشاخصه فازی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 2
30 Identification and Ranking the Implementation Barriers of TPM Using Fuzzy AHP: A Case Study of Gas Industry in Iran (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 2، شماره: 12
31 Modeling of Factors Affecting Information Sharing in Supply Chain of IKKCo (Iran Khodro Khorasan Company) Using the Integrated Cognitive Mapping Method and Bayesian Networks (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 10
32 On modeling door-to-door parcel delivery services in Iran (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 9، شماره: 4
33 Prioritizing the Applications of Internet of Things Technology in the Healthcare Sector in Iran: A Driver for Sustainable Development (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 1
34 Proposing an extended model of dynamic data envelopment analysis using goal programming to calculate relative efficiency of industrial development in provinces of Iran (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 13، شماره: 2
35 The relationship between Work Engagement and Job Stress among Emergency Technicians of Markazi Province, Iran, in 2015 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 6، شماره: 2
36 برآورد نمره کانون های ارزیابی مبتنی بر مفهوم ریسک و تمایزات میان فردی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه استعداد دوره: 2، شماره: 3
37 بررسی اثر عوامل برون زای قیمت جهانی نفت بر تعدیل تراز خارجی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 4، شماره: 1
38 بررسی تاثیر تصمیم گیری مشتریان با ترجیحات ریسک متفاوت بر ارائه کنندگان وارانتی: رویکرد عامل محور (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 1
39 بررسی توانایی های مدیریتی و ویژگی های فردی مورد نیاز مدیران فرهنگی «مطالعه موردی شهید آیت الله محلاتی(ره)» (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 2، شماره: 5
40 بررسی عددی کاهش نیروی درگ جریان بوسیله سطوح ریبلتی در هندسه و ابعاد مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 9، شماره: 2
41 بررسی کاربرد نوع شناسی های قدرت و اجبار در حل مسائل پیچیده سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 0
42 تاثیر رفتار مصرف کنندگان بر ساختار بازار انحصار دو جانبه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 18، شماره: 1
43 تبیین سطح اهمیت- عملکرد مولفه های زنجیره تامین بشردوستانه در بعد از فاجعه (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 3
44 تحلیل چندمعیاره رضایت: به کارگیری و موارد ضعف MUSA در عمل (مطالعه صنعت بانکداری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 1
45 تحلیل روابط میان اقدامات پارادایم های مدیریت زنجیره تامین و معیارهای عملکردی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 2
46 تحلیل روابط میان عوامل مدیریت کیفیت زنجیره ی تامین صنعت گاز با رویکرد ترکیبی مدل سازی ساختاری تفسیری فازی و تحلیل مسیر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 46
47 تحلیلی بر ابعاد کلیدی تاب آوری تامین کنندگان با رویکرد ترکیبی تحلیل مسیر و دیمتل فازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 24، شماره: 96
48 تحلیلی بر پیاده سازی خط مشی های تامین اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 40
49 تدوین استراتژیهای رقابتی با استفاده ترکیبی از استراتژی جودویی و استراتژی اقیانوس آبی در چارچوب کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 3
50 تدوین و اولویت بندی اهداف استراتژی با استفاده از روش حداقل مربعات لگاریتمی فازی و مدل همسانی فازی و ترسیم نقشه استراتژی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 3
51 تعیین جایگاه موقعیت استراتژیک یک موسسه آموزشی در منحنی عمر سازمانی با رویکرد فازی– مطالعه موردی دانشکده علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 2
52 توسعه مدل به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین با رویکرد نگاشت علی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 4
53 توسعه مدلی برای تحلیل جامع بهرهوری در صنایع خدماتی با استفاده از رویکرد تئوری داده بنیاد چندگانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 12، شماره: 3
54 چالش های حاکمیت شبکه مدیریت بحران (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 3
55 حل مسائل زمان بندی پروژه با محدودیت منابع (RCPSP) با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری اصلاح شده (DICA) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 2
56 رابطه مدیر پروژه شایسته و عملکرد پروژه ها؛شایستگی مدیریت ریسک، مهم اما مغفول (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 8، شماره: 29
57 شناسایی حلقه‎های علی مرتبط با رویکردهای متداول در مدل تعالی سازمانی مبتنی بر پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 2
58 شناسایی و اولویت بندی چالش های پیاده سازی سیستم های خدمات محصول هوشمند به روش بهترین بدترین راف فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 4
59 شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی در صنعت بیمه ایران با استفاده از روش تحلیل شبکه ای و دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 25، شماره: 4
60 شناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر در مکان یابی بنادر خشک به منظور ارتقای عملکرد رقابتی خدمات بندری با استفاده از روش DEMATEL-ANP (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 1
61 شناسایى ابعاد و شاخص هاى عملکرد ى زنجیره تامین بشرد وستانه (مورد خاص زلزله)و تعیین روابط بین آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 7، شماره: 1
62 طراحی تاثیرات متقابل مفاهیم بنیادین فرهنگ تعالی با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 2، شماره: 3
63 طراحی سیستم استنتاج عصبی-فازی تداوم زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 90
64 طراحی سیستم استنتاج فازی به منظور برآورد امتیاز کانون های ارزیابی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 47
65 طراحی متدولوژی تعالی سازمانی صنعت نفت ایران .. (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 3
66 طراحی مدل بهینه سازی چندهدفه فازی زنجیره تامین حلقه بسته با هدف انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش (مورد مطالعه: شرکت خرده فروشی موادغذایی در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 21، شماره: 69
67 طراحی مدل راهبردی ممیزی توسعه منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 27
68 طراحی مدل زنجیره فولاد و برآورد میزان مصرف با رویکرد مدل سازی عامل بنیان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
69 طراحی مدلی برای بررسی رقابت پذیری در سطح بنگاه با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاریافته ( مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 12، شماره: 46
70 طراحی یک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای غیرشعاعی جهت ارزیابی عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 26، شماره: 86
71 قیمت‎‍گذاری کاهشی محصولات فسادپذیر با تقاضای وابسته به قیمت و زمان و در نظر گرفتن دو بار تخفیف در طول دوره فروش (مطالعه موردی: فروشگاه‎‍های زنجیره‎‍ای افق کوروش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 13، شماره: 3
72 کاربرد رویکرد فازی در شناسایی موقعیت استراتژیک شرکتهای فراهم کننده خدمات اینترنتی (ISP) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 2، شماره: 1
73 مدل پویای بودجه ریزی بر مبنای عملکر د با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: یک بانک تجاری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 5، شماره: 3
74 مدل سازی ریاضی چندهدفه زنجیره تامین دارو در حوادث غیرمترقبه (مورد مطالعه: بحران زلزله در تهران) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 3
75 مدل سازی علی روابط میان معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM در بانک توسعه تعاون (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 3
76 مدل سازی عوامل موثر بر عملکرد نوآوری بنگاه با استفاده از روش ترکیبی نگاشت علی و شبکه های بیزین در صنعت بیمه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 14
77 مدلسازی تابع برآورد تقاضای حمل ونقل مواد معدنی با استفاده از مدل لوجیت دوگانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 2
78 مدلی برای پیش بینی سهم بازار در بازار انحصار دو جانبه (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 10، شماره: 2
79 مدلی جهت اولویت بندی پویای تجهیزات و حالات شکست بحرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 3، شماره: 3
80 مرور نظام مند بر ادبیات راهبرد زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 2
81 مسئله مکانیابی مسیریابی هاب زمینی در محدوده نامتراکم و وسیع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 1
82 معرفی چارچوب ویکی ارگ: یک چارچوب نوع شناسی جدید از مسائل سازمانی و راهکارهای آن ها در موقعیت های پیچیده (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 18، شماره: 2
83 مکان یابی ایستگاه های ریلی با درنظر گرفتن عدم قطعیت با استفاده از رویکرد مبتنی بر بهینه سازی استوار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 13، شماره: 4
84 مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تامین حلقه بسته (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 20، شماره: 78
85 مکان‎یابی تسهیلات صنعتی خودروسازی گروه بهمن با استفاده از روش Fuzzy TOPSIS و ZOLP (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 1
86 نقش عوامل فردی، محیطی و مدگرایی در تسهیل خرید آنی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 1
87 نگاشت ادراکی روابط علی میان فعالیت های مدیریت زنجیره تامین، توانمندسازها و عملکرد زنجیره تامین با رویکرد فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Fuzzy AHP for Identification and Ranking the Implementation Obstacles of TPM (Case Study: Gas Industry of Iran) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
2 آشنایی با RFID و استفاده از آن در بانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
3 اثر بکارگیری RFID در افزایش بهره وری فرایندهای زنجیره تامین (مطالعه موردی زنجیره تامین خودرو) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
4 اثر تجارت الکترونیکی بر مدیریت زنجیره تأمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
5 اثرات بازار های الکترونیکی بر مدیریت زنجیره تأمین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات
6 اجرای خط مشی در فرایند خط مشی گذاری عمومی درحوزه رفاه و تامین اجتماعی؛ معرفی مدل کاربردی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران
7 ارائه چارچوبی جهت تعیین بلوغ تعالی سازمانی مبتنی بر قابلیت های سازمان و اندازه گیری آن بر مبنای سیستم استنتاج فازی(مطالعه موردی: شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه اول)) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 ارائه مدلی برای ارزیابی تعالی فروشگاه های زنجیره ای براساس EFQM ۲۰۲۰ (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
9 ارائه مدلی جامع جهت ارزیابی بلوغ فرایندهای زنجیره تامین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
10 ارائه مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر برجذابیت بازار منطقه آزاد کیش و ارائه استراتژیهایی جهت بهبود جذابیت آن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
11 ارائه مدلی ریاضی جهت پاسخ به ریسک پروژه با رویکرد پایداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
12 ارزیابی سطح بلوغ H3SE در صنایع پتروشیمی کشور (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
13 ارزیابی عملکرد بخش بانکداری با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه فازی (مطالعه موردی: بانک های کارآفرین، پارسیان، آینده) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
14 ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان با استفاده از روش ترکیبی Weighted - AHPpoint و بررسی نتایج به صورت مطالعه موردی در شرکت بین المللی راسم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات
15 استخراج شاخصهای کلیدی مزیت رقابتی در بین بانکهای ایرانی: رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
16 استراتژیهای همکاری سازمانها در زنجیره های تامین الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
17 استراتژیهای همکاری سازمانها در زنجیره های تامین الکترونیکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک
18 استراتژیهای همکاری سازمانها در زنجیره های تامین الکترونیکی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
19 انتخاب پروژه های سیستم های اطلاعاتی با استفاده از مدل ترکیبی فرایند تحلیل شبکه ای و برنامه ریزی آرمانی صفر-یک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
20 اولویت بندی ابعاد مدل کیفی سروکوال با استفاده از رویکرد حداقل مربعات لگاریتمی فازی (FLSM) (مورد مطالعه: صنعت گاز ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
21 اولویت بندی اهداف استراتژیک کارت امتیازی متوازن با استفاده از رویکرد کمی SWOTو تاپسیس فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
22 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر منابع انسانی (دریافت مقاله) همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال
23 بررسی راهکار 3PLs و نقش فناوری RFID در لجستیک معکوس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
24 بررسی مراحل عمر سیستم های پیچیده و ناشناخته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
25 بررسی نقش بازارگاه های الکترونیکی بر مدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
26 بررسی و مقایسه عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در دوره قبل و بعد از واگذاری: مطالعه موردی شرکت های تحت پوشش بانک صنعت و معدن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
27 برنامهریزی استراتژیک بنیاد ملی نخبگان با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
28 برنامه‌ریزی خطی فازی با استفاده از متد جریمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
29 تاثیرات سیستمهای سازمانی ES بر عملکرد سازمان: مطالعه ی پیاده سازی سیستمهای سازمانی ERP,SCM,CRM (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
30 تحلیل عامل زمان در بررسی آثار هزینه ای ریسک های پروژه(مطالعه موردی: پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
31 تدوین استراتژی در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
32 تعیین رویکردهای معمول سازمان ها برای رسیدن به تعالی سازمانی (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
33 رتبه بندی اپراتورهای تلفن همراه در ایران با استفاده از روش ایداس فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
34 روابط بین مدیریت کیفیت جامع (TQM)، درست به موقع (JIT) و نگهداری پیشگیرانه جامع (TPM) و اثر پیاده سازی آنها بر روی کارایی ساخت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
35 شناسایی ، ارزیابی و رتبه بندی مهمترین عوامل موثر بر فرایند اثربخشی تبلیغات محیطی با استفاده از روش FVIKOR با ارائه مدل پیشنهادی (مطالعه موردی: سازه های تبلیغاتی متحرک هوشمند) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات
36 شناسایی شاخص های اجتماعی تاثیرگذار بر پایداری پروژه ها و دسته بندی آنها بر اساسحوزه های دانشی PMBOK (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران
37 شناسایی عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران با استفاده از تکنیکهای مدلسازی معادلاتساختار یافته و شبکه های بیزین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
38 شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه بر اساس چرخه حیات، با استفاده از روش CM-TOPSIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد
39 شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر حوادث خطوط گاز شهری با رویکرد ترکیبیDEMATEL-ISM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
40 شناسایی و تحلیل شاخص های پایداری در مدیریت ریسک پروژه با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
41 طراحی مدل 1 VMI برای تامین و توزیع محصولات رایانه، الکترونیک و ارتباطات (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات
42 طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدارس ابتدایی بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی و وزن دهی مدل با روش SWARA: (مدارس ابتدایی غیردولتی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
43 کاربرد تکنولوژی RFID در زنجیره تامین الکترونیکی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
44 کاربرد رویکرد پست مدرن/پساساختارگرایی در علوم مدیریت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
45 کاهش ریسکها و افزایش منافع منبع یابی الکترونیکی E-Sourcing جهت محصولات نرم افزاری و سرویس ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات
46 کنترل فرآیند آماری (SPC) در SME ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
47 متدولوژی های بکارگیری RFID در زنجیره تامین و روشهای تایید هویت کالا مطالعه موردی (RFID در زنجیره توزیع فولاد ساختمانی ایران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
48 مدل سازی وابستگی های متقابل در مدیریت زنجیره تامین الکترونیک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
49 مدلسازی اعتماد در زنجیره تامین الکترونیکی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
50 مدلی برای رتبه بندی شرکت های برمبنای مدل تعالی EFQM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
51 مدیریت استراتژیک ارزش ادارک شده برند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
52 مطالعه ای بر مدل مالکوم بالدریج با استفاده از تحلیل پوششی داده های چندمعیاره و رگرسیون چندگانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
53 معرفی رویکرد مالتی گراندد تئوری (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
54 معرفی ساختار و اجزای سیستم های حمل و نقل هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
55 معرفی ساختار و اجزای سیستم های حمل و نقل هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
56 معیارهای انتخاب معماری سرویس گرا در پروژه های نرم افزاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
57 مقایسه ی هتل های ۵ ستاره ساخته شده پس از انقلاب در تهران از دیدگاه مدیریت طراحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی
58 موازنه خط مونتاژفازی بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
59 نقش پورتالهای بین بنگاهی در مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی ( مطالعه موردی محصول سیب زمینی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات