دکتر شهرام پازوکی

دکتر شهرام پازوکی استاد پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران

دکتر شهرام پازوکی

Dr. Shahram Pazouki

استاد پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «خویش را سنّى نماید از ضلال» حقیقت سنّت و سنّت حقیقى در مثنوى مولوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 8، شماره: 2
2 آیا مولانا اشعری است (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 7، شماره: 3
3 ارسطوی مسلمان تفاسیر دینی ارسطو در عالم اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 13
4 اسنی ها و مندائیان: مقایسه باورها و آئین ها (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 47، شماره: 2
5 الگوی بسیج منابع در جنگ های منجر به تشکیل حکومت صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 4، شماره: 4
6 امر کلاسیک و سنت تاریخی در هرمنوتیک گادامر (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 48، شماره: 2
7 امکان گشت سقراط در السیره الفلسفیه محمد بن زکریای رازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 47، شماره: 2
8 Inner Peace as “the Right Way” to Outer Peace by: Shahram Pazouki (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی در حقوق بشر و دموکراسی دوره: 1، شماره: 1
9 بازاندیشی سنت معنوی نبی در دوره مدرن (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 8، شماره: 32
10 بازشناسی و کارآمدی روش تاریخی نگری در مطالعات اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 7، شماره: 13
11 بررسی خلوت و تحول آن در تصوف (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 34
12 بررسی کانون های صوفیانه زنان در سده های سوم تا هشتم هجری (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 13، شماره: 4
13 پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 4، شماره: 2
14 تصوف علوی: گفتاری در باب انتساب سلاسل صوفیه به حضرت علی (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 2، شماره: 5
15 تفسیر عارفان از «محمدیون» در آثار منثور عرفانی هفت قرن نخست (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 18، شماره: 58
16 حکمت و عرفان اسلامی و مسئله پیشرفت تمدن و فرهنگ (اطلاعات این مقاله متعاقبا تکمیل و فایل آن بارگذاری خواهد شد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 21، شماره: 1
17 حیات نظری و حیات عملی در قرون وسطی تفسیر داستان مریم و مرتاه به دو روایت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 10، شماره: 1
18 روش شناسی کاربست احادیث نبوی در آثار عرفانی هفت قرن نخست (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 70
19 رهبانیت در گستره روایات (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 8، شماره: 32
20 زن و زنانگی در انجیل توماس (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 15، شماره: 1
21 سرچشمه های بحث وجود و ماهیت، و تمایز متافیزیکی آن ها در کتاب الحروف فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 25، شماره: 66
22 طریقه ی احمد غزالی از طوس تا تلمسان (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 42، شماره: 2
23 عمل و ترک عمل در مثنوی و بهگود گیتا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 12، شماره: 1
24 فرآیند کشف معنای متن مقدس در اندیشه اریگن و عبدالرزاق کاشانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 6، شماره: 11
25 کلمه الهی: واسطه پیدایش موجودات در مسیحیت و اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 22، شماره: 85
26 گفت و گوی فراتاریخی و فرا گفت و گو در اندیشه توشیهیکو ایزوتسو (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 1، شماره: 2
27 مطالعه ی تاریخی انگاره ی «اول ما خلق الله» نزد مفسران مسلمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 4، شماره: 1
28 مفهوم زیبایی نزد توماس آکوئینی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 11، شماره: 40
29 مفهوم شهود نزد شلایرماخر در کتاب درباره دین و مقایسه آن با شهود نزد کانت (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 54، شماره: 2
30 مفهوم ولایت یا عشق در مثنوی معنوی: از دیدگاه شیعی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 4، شماره: 10
31 نسبت تصوف با فرهنگ و تمدن جدید در ایران: بررسی آراء حاج ملاعلی نورعلیشاه گنابادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 13، شماره: 4
32 نقدی بر مکاتبات کندوکاوی در تشیع شاه نعمت الله ولی و مولوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 4، شماره: 14
33 نگرشی عرفانی به کتاب مقدس و تحریف آن (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 15، شماره: 57
34 ویژگی های تصوف و عرفان اسلامی در حیات عملی و نظری توماس مرتن (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 20، شماره: 78
35 یادداشتی درباره یک نقد (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 9، شماره: 35