دکتر جمیل زرگان

دکتر جمیل زرگان دانشیار و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام حسین

دکتر جمیل زرگان

Dr. Jamil Zargan

دانشیار و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام حسین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Evaluation ecological niche between Platyceps rhodorachis and P. karelini (Serpentes: Colubridae) in Iran (دریافت مقاله) مجله بیوسیستماتیک حیوانات دوره: 17، شماره: 2
2 Evaluation of the Anti-Cancer Effect of Curcumin on MCF-۷ Cells in ۳D Culture Conditions to Increase the Efficacy of Breast Cancer Treatment (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 9، شماره: 1
3 Evaluation of the anti-cancer effect of Dianthin-۳۰ on MCF-۷ breast cancer cell line in ۳D cell cultures (دریافت مقاله) دوفصلنامه آزمایشگاه پزشکی مدرن دوره: 5، شماره: 1
4 In Vitro Study of the Toxicity Effects of Bacillus anthracis Protective Antigen (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 4، شماره: 4
5 In-vitro Evaluation of the Antibacterial and Cytotoxicity Activity of the PAD۴ Antigen of Bacillus anthracis as a vaccine candidate (دریافت مقاله) دوفصلنامه آزمایشگاه پزشکی مدرن دوره: 5، شماره: 2
6 Intra Sector Policy Interventions for Improvement of Iranian Health Financing System (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی ایران دوره: 1، شماره: 2
7 Iranian Scorpion (Odontobuthus bidentatus) crude venom change the redox potential of MCF-۷ breast cancer cell line and induce apoptosis (دریافت مقاله) دوفصلنامه آزمایشگاه پزشکی مدرن دوره: 4، شماره: 2
8 Phenotypic and geographic variation among populations of the Platyceps rhodorachis-ventromaculatus species complex (Ophidia: Colubridae) in Iran (دریافت مقاله) مجله بیوسیستماتیک حیوانات دوره: 18، شماره: 2
9 بررسی ایمنی زایی کاندید واکسن نوترکیب ناحیه اتصالی نوروتوکسین بوتولینوم تیپ E بر پایه کیتوسان به روش مخاطی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 10، شماره: 10
10 بررسی پراکندگی کژدم Mesobuthus eupeus در شهرستان کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 5، شماره: 4
11 تهدیدات امنیتی بیوتروریسم و راههای مقابله با آن با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 5، شماره: 19
12 سنتز و بررسی سمیت تری متیل کیتوزان کلرید به عنوان حامل واکسن و دارو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 10، شماره: 2
13 مطالعه فونستیک بندپایان و جوندگان مهم پزشکی در پادگان نظامی امام خمینی(ره) شهرستان جهرم (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 5، شماره: 3
14 همسان سازی و بیان نوترکیب فاکتور بیماریزای EspA مربوط به باکتری E. coliO۱۵۷:H۷ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 117
15 یادداشتی در مورد تنوعات ریختی جمعیت های تیرمار بیابانی،(FORSKAL, ۱۷۷۵) Psammophis schokari در ایران (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و رده بندی جانوران دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد ضد میکروبی پروتئین خام تولید شده توسط قارچ Aspergillus clavatus بومی ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی سپاه
2 Formulation of chitosan nanoparticles containing botulinum neurotoxin E binding domain recombinant as vaccine candidate and evaluation of its immunogenicity after mucosal administration in mice (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
3 بررسی اثر ضد باکتریایی سم خام عنکبوت بیوه سیاه Latrodectus dahli در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
4 بررسی خواص ضد باکتریایی سم خام دو گونه جانور سمی Hottentotta schach و Hydrophis cyanocinctus (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
5 بررسی خواص ضد سرطانی سم خام عقرب Hottentottaschach در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
6 بررسی خواص ضد سرطانی سم خام عنکبوت بیوه سیاه Latrodectus dahli در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
7 بررسی سمیت سلولی پروتئین نوترکیب ML1-STxB بر روی رده سلولی skbr3 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
8 بررسی وضعیت پراکنش همتاف گونه ی مار قیطانی Platyceps rhodorachis (JAN. 1863) با روش حداکثر آنتروپی MAXENT در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
9 بیان و تخلیص پپتید نوترکیب AcAMP و بررسی تیتر آنتی بادی آن در موش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین
10 تولید آنتی بادی پلی کلونال برعلیه اپی توپ طراحی شده از زنجیره A ویسکومین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
11 تولید کلون سلولی قابل اعتماد جهت زمینه سازی تهیه آنتی بادی های مونوکلونال علیه اپی توپ اختصاصی توکسین گیاهی ویسکومین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
12 تهیه ی کلون سلولی قابل اعتماد جهت تولید آنتی بادی منوکلونال علیه پپتید سنتزی مستخرج از سم عقرب Buthotus Saulcyi (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
13 مطالعه خواص ضد باکتریایی و ضد سرطانی فراکشن های جداشده از توکسین آنتراسیس در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
14 مقابله با آلودگی های باکتریایی با تکیه بر پپتیدهای قارچی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین