دکتر قدیر نظامی پور

دکتر قدیر نظامی پور دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر قدیر نظامی پور

Dr. Ghadir Nezamipour

دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی چگونگی راهبرد نوین مستشاری ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 5، شماره: 18
2 الگوی جبهه مقاومت از دیدگاه امام خامنهای (مدظلهالعالی) (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 82
3 الگوی لایه ای توسعه راهبرد مبتنی بر سناریوسازی در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 3
4 امنیت داخلی در ساحت اقناع عمومی و اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی راهبردی جمهوری اسلامی ایران دوره: 6، شماره: 4
5 امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران و اولویت های منظومه اخلاق سیاسی (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 7، شماره: 24
6 بررسی و تحلیل جنگ ۳۳ روزه لبنان از منظر غافلگیری نظامی امنیتی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 19، شماره: 86
7 پارادایم شناسی فعالیت های پنهان سازمان های اطلاعاتی در فضای سایبری (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 1، شماره: 3
8 تحلیل روابط متغیرهای موثر در پیاده سازی راهبرد در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 21، شماره: 1
9 تحلیلی بر پذیرش اجتماعی تامین آب جهت خودکفایی گندم تا افق ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 1
10 تدوین چشم انداز و بلوغ توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 1
11 تدوین راهبردهای ارتقا جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در شکل گیری هندسه قدرت جهانی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 82
12 روانشناسی اجتماعی و بسیج ملی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 16، شماره: 71
13 رهیافتهای نظری به دیپلماسی پنهان در سازمانهای اطلاعاتی؛ ارایه مدل نظری بومی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 10، شماره: 38
14 سیمای حکمرانی مطلوب در آینده‌پژوهی: از تصویرپردازی تا شکل‌بخشی آینده (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 4، شماره: 1
15 طراحی الگوی تدوین راهبرد امنیت ملی با رویکرد بومی مبتنی بر الگوهای تجربی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 3، شماره: 11
16 طراحی مدل تاثیر آینده نگاری بر سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 6، شماره: 1
17 طراحی مدل معماری دیپلماسی پنهان در سازمانهای اطلاعاتی دانا (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 9، شماره: 35
18 قدرت منطقهای ایران و تاثیرآن بر همسو شدن سیاست خارجی روسیه (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 82
19 ماهیت و ابعاد دیپلماسی پنهان در تنگنای مناظره محرمانگی-شفافیت ؛ با تاکید بر نقش سازمان های اطلاعاتی و امنیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 12، شماره: 49
20 مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی گفتمان بسیج در حفظ و تدوام بیداری اسلامی با تاکید بر دیدگاه های امامین انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 2
21 مقاله پژوهشی: راهبردها و الزامات دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عمان (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 21، شماره: 94
22 مقاله پژوهشی: معرفی معیارهای دیدبانی فناوری بهعنوان ابزار آیندهپژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 14، شماره: 1
23 مقاله پژوهشی:بررسی الزامات دیدبانی براساس بیانات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 17، شماره: 78
24 نظریه گذار تمدنی به مثابه راهبردی برای تحقق تمدن نوین اسلامی با تاکید بر بیداری اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره: 1، شماره: 1
25 هستی شناسی و معرفت شناسی سیاست خارجی ایران دوران دفاع مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پویش محیطی به عنوان ابزار آینده پژوهی در مراکز پژوهشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
2 نظریه گذارتمدنی به مثابه راهبردی برای تحقق تمدن نوین اسلامی با تاکید بربیدار اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی