دکتر عبدالرسول کشفی

دکتر عبدالرسول کشفی دانشیار دانشگاه تهران

دکتر عبدالرسول کشفی

Dr. AbdulRasul Kashfi

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Metaphysical Foundations of Natural Laws in Avicennian Philosophy (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 25، شماره: 1
2 Rene Descartes’s Cogito Argument Reconsidered (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 41
3 The Nature of the Soul from Mullā Ṣadrā and John Hick’s Viewpoint (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 41
4 بررسی استدلال انباشتی ریچارد داوکینز با تکیه بر آرای کیث وارد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 15، شماره: 1
5 بررسی امکان جاودانگی فردی از منظر ویلیام جیمز با تکیه بر آرای یوجین فونتینل (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 12، شماره: 1
6 بررسی انتقادی دیدگاه آلوین پلنتینگا درباب آموزه بساطت الهی، (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 22، شماره: 82
7 بررسی انتقادی دیدگاه ادوارد جاناتان لو در باب وجود کلی ها (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 10، شماره: 20
8 بررسی برخی دیدگاه ها درباب آموزه فدیه (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 2، شماره: 5
9 بررسی پاسخ خداباوری گشوده ی ویلیام هاسکر به مسئله تقدیرگرایی الهیاتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 16، شماره: 2
10 بررسی تطبیقی آرای علامه طباطبایی و جان فینبرگ درباب مساله شر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 2، شماره: 2
11 بررسی تطبیقی آرای لیندا زاگزبسکی و استاد مرتضی مطهری در باب علم پیشین الاهی و اختیار انسان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 14، شماره: 52
12 بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و ویلیام کریگ در باب مسیله تقدیرگرایی الاهیاتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 6، شماره: 3
13 بررسی تطبیقی دیدگاه های ویلیام جیمز و ملاصدرا در باب چگونگی شکل گیری مفاهیم حسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 15، شماره: 57
14 بررسی تطبیقی نظریه «دوگانه انگاری نفس و بدن»در آرای غزالی و سویین برن (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 2، شماره: 3
15 بررسی دیدگاه راجر تریگ در باب التزام دینی و عقلانیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 15، شماره: 2
16 بررسی دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب ارتباط نفس و بدن (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 5، شماره: 1
17 بررسی دیدگاه ویلیام رو در باب حجیت معرفت شناختی تجربه ی دینی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 12، شماره: 42
18 بررسی دیدگاه ویلیام کریگ در باب مسیله تقدیرگرایی کلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 14، شماره: 2
19 بررسی دیدگاه ویلیام هاسکر درباره «علم میانی» خداوند با تکیه بر آرای توماس فلینت (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 3، شماره: 1
20 بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نظام صدرایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 1، شماره: 1
21 بررسی نسبت امر الوهی و شخص وارگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 23، شماره: 1
22 بررسی نظریه این همانی ذهن و مغز (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 7، شماره: 5
23 بررسی نقادانۀ خداباوری شکاکانۀ برگمن و بن‌بست شکاکیت اخلاقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 8، شماره: 1
24 بررسی و نقد برهان خطای حسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 3، شماره: 9
25 بررسی و نقد نظریه رفتارگرایی فلسفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 9، شماره: 4
26 بررسی و نقد نظریه های معرفت شناختی تلائم گروی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 5، شماره: 16
27 بستار فیزیکی و فاعلیت الهی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 20، شماره: 75
28 تاثیر پذیری غزالی از ابن سینا در دو موضوع نفس و معاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 16، شماره: 48
29 تاثیر دعا بر جهان قانونمند از دیدگاه استاد مطهری و النور استامپ (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 14، شماره: 1
30 تحلیل «تناقض نمای معرفت حسی» در فلسفه ارسطو (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 10، شماره: 21
31 تحلیل انتقادی دیدگاه جان شلنبرگ در باب مسیله خفای الهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 12، شماره: 2
32 تحلیل وجود شناختی اشیای انضمامی: نظریه هسته ای و ایده مقولاتی جوهر ارسطویی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 8، شماره: 16
33 تعین گرایی و فاعلیت الهی از منظر علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 20، شماره: 77
34 تقریری جدید از دیدگاه ویلیام آلستون در باب اعتبار معرفت شناختی تجربه دینی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 8، شماره: 4
35 داباوری شکاکانه و محدودیت های شناختی بشر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 14، شماره: 30
36 دیوید لاند؛ دوئالیزم قوی و زندگی پس از مرگ (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 18، شماره: 1
37 روش اصل موضوعی و روایت پلانتینگا از برهان آنسلم (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 9، شماره: 33
38 شرط علی معرفت و قضایای حقیقیه و خارجیه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 11، شماره: 39
39 مبناگروی و برهان تسلسل (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 4، شماره: 10
40 ناتعین گرایی و فاعلیت الهی از منظر دیوید بارتالامیو (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 18، شماره: 66
41 نقد روایت پاول چرچلند از فیزیکالیسم حذف گرایانه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 8، شماره: 26
42 نقد و بررسی ساختهانگاری واقع با تکیه بر آرای پل بوقوسیان (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 10، شماره: 37
43 نوجوانی و تحول معنا: مقایسه منابع و ابعاد معنای زندگی دردختران و پسران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 23