دکتر مهدی عباس زاده

دکتر مهدی عباس زاده دانشیار گروه معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دکتر مهدی عباس زاده

Dr. Mehdi Abbaszadeh

دانشیار گروه معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ؛ سخن گفتن از خدا در الهیات دنس اسکوتوس با نگاهی به تاثیر آرای ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 19، شماره: 54
2 اثبات وجود خدا در تفکر دنس اسکوتوس و تاثیر ابن سینا برآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 15، شماره: 45
3 بررسی تحلیلی مبناگرایی در معرفت شناسی ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 26، شماره: 102
4 بررسی و سنجش برهان وجودشناختی بر مبنای دو نظریه معقولات ثانیه و نفس الامر در فلسفه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 5، شماره: 2
5 بررسی و سنجش نظریه علم الهی در فلسفه فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 21، شماره: 58
6 تاثیر ابن سینا بر وجود شناسی دنس اسکوتوس (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 14، شماره: 44
7 تاثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفه فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 3، شماره: 5
8 چیستی و امکان کلام وجودی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 18، شماره: 2
9 فصوص الحکم فارابی؛ مبدا معرفت اشراقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 22، شماره: 60
10 کارکرد معرفتی زبان نزد فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 4، شماره: 7
11 نسبت علوم شناختی و فلسفه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه الهیات و فلسفه معاصر دوره: 1، شماره: 1