دکتر رسول رسولی پور

دکتر رسول رسولی پور دانشیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی

دکتر رسول رسولی پور

Dr. Rasool Rasooli Poor

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استدلال دور باطل علیه مولینیزم:اشکال رابرت آدامز و پاسخ تامس فلینت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی دوره: 2، شماره: 3
2 الحاد جدید: چیستی، بنیان ها، و زمینه ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 14، شماره: 2
3 بررسی انتقادی تفکر ساختارشکنانه ژاک دریدا در حوزه فلسفه دین با تکیه بر آرای علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 16، شماره: 4
4 بررسی پیش فرض ها و لوازم اعتقاد به دین متن محور و دین شخص محور (با تاکید بر اسلام و مسیحیت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 20، شماره: 76
5 تبیین سازگارترین الگو از تشکیک وجود صدرایی با مبانی معرفتی ملاصدرا بر اساس نظریه داده بنیاد (گرندد تئوریGrounded Theory) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 10، شماره: 22
6 ترسیم جایگاه زن به عنوان همسر در شعر معاصر فارسی و عربی (با رویکرد انتقادی بر دیدگاه فیمینست اگزیستانسیالیست دوبوار و سارتر) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 22
7 تکامل، خلقت و خداباوری و مواضع اندیشمندان مسلمان تحلیل و بررسی آرای جیمز کلارک (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 9، شماره: 2
8 جایگاه خداباوری گشوده به‌عنوان رویکردی نوین در میان انواع خداباوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 6، شماره: 2
9 خداباوری گشوده و صفت علم مطلق الهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 17، شماره: 1
10 خطاها و محدودیت‌های شناختیِ انسان به روایتِ مولانا با نگاهی به سنت‌های معرفت‌شناسی در فلسفه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 28، شماره: 88
11 سلطه الهی و حقایق ضروری، نقد برایان لفتو بر نظریات الوهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 9، شماره: 2
12 عدم روشمندی، رویکرد فیزیکالیستی و فقدان نگاه پدیدارشناسانه در فلسفۀ خرافات (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 5
13 علم خدا از دیدگاه ابن سینا و دانس اسکوتس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 12، شماره: 1
14 فاعلیت الهی و تفسیر دیوید بوم از مکانیک کوانتم (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 7، شماره: 2
15 نسبت ایمان و عقل از منظر نجم الدین رازی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 15، شماره: 2
16 نقد دیدگاه فمنیستی سیمون دوبووار درباره ازدواج و مادری با رویکرد به اندیشه های امام خمینی(س) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 15، شماره: 59
17 نقد و تحلیل الهیات امید یورگن مولتمان (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 17، شماره: 2
18 واکاوی انگاره اجتماعی امام موسی صدر و دلالت های آن در تبیین ماهیت تربیت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 31، شماره: 60