دکتر علی اکبر جعفری

دکتر علی اکبر جعفری

دکتر علی اکبر جعفری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادعای مهدویت سیدمحمد کلاردشتی در دوره ناصرالدین شاه (۱۳۰۹ق/۱۸۹۱م)؛ پیامدهای اجتماعی آن و فرجام مدعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 12، شماره: 1
2 بازتاب مراسم عزاداری امام حسین(ع) و عاشورا در آثار سیاحان اروپایی در ایران عصر صفوی (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 20
3 بررسی تحلیلی تاثیر عناصر ایلی بر کارکرد راه های ممسنی در محور بوشهرشیراز در دوره قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 13، شماره: 4
4 بررسی مالیات و تاثیر آن بر زندگی روستاییان در دوره صفویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 12، شماره: 22
5 بررسی و تحلیل روابط نادر شاه افشار و ارامنه ۱۷۴۸-۱۷۳۰م/۱۱۶۰-۱۱۴۲ه ق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی و تحلیل نقادانه علل اشتهار کاشانیان به ترسویی در دوره قاجار (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 8، شماره: 2
7 بررسی و نقد مساله جانشینی پیامبر (ص) در آثار شرق شناسان (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 1، شماره: 1
8 پادشاهی سید احمدخان مرعشی صفوی و بحران مشروعیت صفویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 3، شماره: 1
9 پیامدهای برگزاری آیین های مذهبی شیعه در دوره صفویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 7، شماره: 13
10 تاثیر شیعه گرایی عصر صفوی بر تاریخ نگاری عالم آرای شاه طهماسب (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع) دوره: 5، شماره: 8
11 تبیین عملکرد کدخدایان در مدیریت بحران های طبیعی روستاهای استان اصفهان در دوره پهلوی ۱۳۵۷-۱۳۰۴ش/۱۹۷۸-۱۹۲۵م (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 14، شماره: 1
12 تغییرات نهادی گسسته نادرشاه و ارزیابی اوضاع اقتصادی ایران در عصر افشاریه (با تکیه بر آرای داگلاس نورث) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 31، شماره: 51
13 جامعه شناسی تاریخی موقعیت و عملکرد اقلیت های مذهبی در شهر اصفهان دوره صفوی (مطالعه موردی: ارامنه جلفای اصفهان در عصر صفوی) (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
14 چین در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 5، شماره: 4
15 زمینههای اجتماعی و جریانشناسی مشروعیتیابی نادر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 7، شماره: 2
16 زنان ایرانی دربار گورکانی هند و نقش آنان در مسائل سیاسی این دوره ( ۱۱۳۵-۹۳۲ه.ق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 12، شماره: 39
17 سیاست ها و چالش های ناصرالدین شاه در توسعه راه شوسه مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 10، شماره: 19
18 کاربست روش تاریخ شفاهی در تحلیل و بررسی شیوع بیماری ام اس در منطقه پیربکران (۱۳۴۵تا۱۳۹۵ش/۱۹۶۶تا۲۰۱۶م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 9، شماره: 3
19 مداخلات خارجی در اصفهان و پیامدهای اجتماعی آن در جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴م/ ۱۳۳۷-۱۳۳۲ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 10، شماره: 3
20 مقایسه تحلیلی ـ تطبیقی نحوه بهره‌برداری عرفان حلقه و اشو از بستر فضای مجازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 10، شماره: 20
21 نقش و جایگاه خاندان جابری در دیوانسالاری عصر صفویه، با تاکید بر میرزا سلمان خان جابری (۹۸۵ تا ۱۱۳۵ق) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 5، شماره: 4
22 نگاهی به تاثیر نظام مالیاتی بر شورش غریب شاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 9، شماره: 4