دکتر راضیه اسکندری

دکتر راضیه اسکندری مربی مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی

دکتر راضیه اسکندری

Dr. Raziyeh Eskandari

مربی مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.