دکتر جعفر اسماعیلی

دکتر جعفر اسماعیلی دانشیار فیزیک دانشکده علوم پایه

دکتر جعفر اسماعیلی

Dr. Jafar Esmaili

دانشیار فیزیک دانشکده علوم پایه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.