دکتر علی آشتاب

دکتر علی آشتاب دانشگاه ارومیه

دکتر علی آشتاب

دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگویی برای پیش بینی تاخیر واکنش قیمت سهام با استفاده از نظریه پردازی زمینه بنیان (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 49
2 بررسی تاثیراندازه شرکت بر نقدشوندگی سهام باتوجه به چرخه عمرشرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 10، شماره: 2
3 بررسی رابطه بحران مالی پیش بینی شده و رویکردهای مدیریت سود با استفاده از معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 20، شماره: 4
4 بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 17، شماره: 2
5 بررسی رابطه بین هزینه تأمین مالی و بازده مازاد با اثر تعدیلگری فرصت‌های سرمایه‌گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 2
6 بررسی مقایسه‌ای دقت پیش‌بینی مدل‌های ماشین بردار پشتیبان، شبکه بیزین و سی‌فایو در پیش-بینی قیمت‌گذاری کمتر از واقع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 44
7 پیش بینی مدیریت سود بر مبنای تعدیل سود هر سهم (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 2، شماره: 2
8 تاثیر ویژگی‌های افشای پیش‌بینی سود بر ریسک شرکت با توجه به مدیریت سود واقعی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 45
9 تاثیر گزارشگری یکپارچه بر کیفیت سود با تاکید بر هزینه های نمایندگی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 2
10 تبیین و ارائه مدلی برای پیش بینی نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 24، شماره: 1
11 تدوین الگوی عوامل موثر بر قیمت گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 3
12 رابطه خوانایی گزارش‌های مالی و نقدشوندگی سهام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 3
13 رابطه ی دقت پیش بینی سود و بازده سهام شرکت های جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 10، شماره: 37
14 شناسایی عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 8، شماره: 28
15 شناسایی عوامل موثر بر ریسک مالی شرکت ها با رویکرد معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 9، شماره: 2
16 کارایی مدل های آماری والگوهای یادگیری ماشین در پیش بینی گزارشگری مالی متقلبانه The efficiency of statistical and machine learning models in fraud financial statement (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 15، شماره: 54
17 مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکت های بحران زده و شرکت های سالم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 2
18 مقایسه دقت مدل های پیش بینی بحران مالی و تاثیر آن بر ابزارهای مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 24، شماره: 2
19 مقایسه کارایی مدل های یادگیری ماشین و مدل های آماری در پیش بینی ریسک مالی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر اندازه شرکت بر نقدشوندگی سهام با توجه به چرخه عمر شرکت در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
2 بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
3 تاثیر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجیگری اعتبار شرکت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران
4 تاثیر XBRL بر مدیریت سود واقعی و مبتنی بر اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
5 تاثیر توانایی مدیریت بر ناکارامدی سرمایه گذاری با در نظرگرفتن کیفیت کنترل های داخلی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
6 تاثیر خوانایی گزارشهای مالی بر نقدشوندگی سهام و خط مشی های تقسیم سود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
7 تاثیر کیفیت کنترل های داخلی بر رابطه بین ریسک ورشکستگی و مدیریت سود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
8 تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش ، سودآوری و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
9 تبیین ابهامات تاثیرگذاری ویژگی های سود بر بازده سهام در مدلهای چند عاملی فاما و فرنچ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
10 تبیین مدل ارزشگذاری دارایی ها: تاثیر ساختار دارایی های عملیاتی بر بازده سهام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
11 تنوع جنسیتی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
12 رابطه حسابداری ارزش منصفانه و مدیریت سود از دیدگاه ادبیات نظری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
13 رتبه بندی هوش تجاری و تاثیر آن بر عملکرد مالی بانک ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
14 مقایسه عملکرد مالی شرکت های دارویی ایران قبل و بعد از برجام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد