دکتر حسین فقیهیان

دکتر حسین فقیهیان

دکتر حسین فقیهیان

Dr. Hosein Faghihian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 جذب استرانسیم توسط MCM-۴۱ عامل دار شده با گروه آمینوسیلان (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 32، شماره: 1
2 حذف کروم (VI) از محلول های آبی به وسیله ی کلینوپتیلولیت سدیمی پرتودهی شده (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 35، شماره: 1
3 سنتز جاذب تترافنیل پورفیرین مس به دام افتاده در زئولیت به عنوان تبادل گر یون برای جذب یون های +۲۲UO از محیط های آبی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 32، شماره: 3
4 سنتز کاتالیزور هیدروژن زدایی ایزوبوتان با پایه نانوحفره زئولیتی Y و مقایسه کارایی آن با کاتالیزور صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 30، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج فاز جامد گزینش پذ یر کاتیون مس از محلول های آبی به وسیله جاذب سیلیکاژل عامل دار شده قالب یونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
2 استخراج فاز جامد یون مس از محلولهای آبی به کمک جاذب سیلیکاژل عامل دار شده ی قالب یونی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی شیمی
3 اصلاح بنتونیت بوسیله پلیمر Al,Fe و ارزیابی عملکرد آن برای جذب فلزات سنگین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی شیمی
4 بررسی امکان استفاده از زئولیتهای طبیعی ایران جهت حفظ و افزایش رطوبت خاک و نیز تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی برای مصارف کشاورزی و صنعتی (دریافت مقاله) نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
5 تأثیر روش آماده سازی سطح و نوع پوزولان بر مقاومت چسبندگی بتن تعمیری حاوی برخی پوزولانی های مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
6 جداسازی ترکیبات جانبی آروماتیکی از نرمال پارافین های C10-C14 بوسیله غربال ملکولی 13X (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
7 سنتز زئولیت با استفاده از پرلیت ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
8 سنتز نانوزئولیت بتا (Na- Al- β) بهروش هیدروژل و اصلاح آن توسط سورفکتانت هگزادسیل پیریدینیوم برمید (HDP- Br) به منظور جذب بعضی الاینده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
9 کاربرد یک نوع زئولیت طبیعی ایران در خالص سازی پارافین مایع (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران