دکتر سیدمهدی نوریان

دکتر سیدمهدی نوریان استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

دکتر سیدمهدی نوریان

Dr. Sayyed Mahdi Noriyan

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندیشه های مولانا در اشعار شورانگیز صائب (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 3، شماره: 1
2 بازتاب صنعت نفت در سه رمان از نویسندگان زن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 5، شماره: 16
3 باغ نظر و رامش دل (معرفی سفینه ای بی مانند از قرن هفتم) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 1، شماره: 3
4 بایستگی تصحیحی نو از دیوان اوحدی مراغه ای (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 20، شماره: 41
5 بررسی انتقادی یک واژه و دو ترکیب در دیوان سوم حکیم رکنا (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 15، شماره: 1
6 بررسی تحلیلی عبارت من عشق فکتم و عف فمات فهو شهید بر اساس متون عربی و فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 35
7 بررسی تطبیقی طباع تام و راهنمای درونی برپایه خودشناسی در عبهرالعاشقین (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 11، شماره: 4
8 بررسی تلمیح و اقتباس مضامین قرآنی و احادیث نبوی در مثنوی نهسپهر امیرخسرو دهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 9، شماره: 2
9 بررسی کهن الگوی پیر خرد در شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 5، شماره: 1
10 بررسی مثنوی جواهرالاسرار رشید تبریزی و معرفی نسخه های آن (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 58
11 بررسی هنجارگریزی معنایی در مثنوی های «حسن گلوسوز» و «ساقی نامه میکده شوق» رشید تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 13، شماره: 2
12 تاملی در زندگی و شعر خاوری شیرازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 65
13 تحقیق در مثنوی سلیمان و بلقیس حیاتی گیلانی و تطبیق آن با کتب قصص الانبیاء؛ تفسیر و تاریخ به همراه شرح احوال و آثار شاعر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 7، شماره: 12
14 تحلیل ساختاری زبان غنایی (با تکیه بر نفثه المصدور) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 2
15 چند بحث تازه در باب گونه های ادبی (ژانرهای ادبی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 7، شماره: 1
16 دفاعیات ویس و رامین در دادگاه اخلاق بررسی علل عملکردهای ضداخلاق در منظومه ویس و رامین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی دوره: 8، شماره: 19
17 زبان معیار و شاخص های آن در نوشته های تحقیقی محمدعلی اسلامی ندوشن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 9، شماره: 15
18 سبک شناسی و جلوه های غنایی غزلیات حسن خان شاملو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 7، شماره: 25
19 سنتز و شناسایی زئولیت A با استفاده از خاکستر فرار تولیدی کارخانه فروسیلیس ایران و بررسی خواص تبادل یونی آن (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 13، شماره: 2
20 فواید لغوی و تازگی های ترکیبی «مثنوی دول رانی و خضرخان» امیرخسرو دهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 13، شماره: 3
21 کارکرد عنصر «فضاسازی» در خلق محتوای حماسی در «هفتخان اسفندیار» از شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 10، شماره: 1
22 معرفی و تحلیل نسخه های خطی آثار رشید تبریزی و بررسی سبکی آن ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 74، شماره: 244
23 نصیحت نامه ی امیرخسرو دهلوی در دیباچه ی مثنوی دول رانی و خضرخان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 12، شماره: 1
24 نقش «قهرمان» در خلق محتوای حماسی در داستان «رستم و اسفندیار» شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 93
25 نقش صنعت نفت در ظهور سه نویسنده صاحب سبک مکتب داستان نویسی جنوب (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 15، شماره: 28
26 نقش عنصر «فضا سازی» در خلق محتوای حماسی در «هفت خان رستم» از شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مواهب الهی و لزوم تصحیح مجدد آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی