دکتر غلامحسین کرمی

دکتر غلامحسین کرمی دکتری آبهای زیرزمینی

دکتر غلامحسین کرمی

Dr. Gholamhosein karami

دکتری آبهای زیرزمینی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات توسعه با تاکید بر ارزیابی زیست محیطی: آموزه هایی از مبانی و مفاهیم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 23
2 ارزیابی پتانسیل نشت از جناح راست سد بهشت آباد با استفاده از مطالعات هیدروژئولوژی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 1
3 ارزیابی مقایسه ای ویژگیهای روانشناختی موثربرنگرشهای کارآفرینانه دردانشجویان مهندسی کشاورزی موردمطالعه : دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 53
4 اقدام‌پژوهی مشارکتی: حلقه اتصال پژوهش و اقدام در مدیریت تعاونی‌های کارآفرین کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 16، شماره: 46
5 الگوواره توحید محور الگویی متعالی برای تبیین فقر و بحران های محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 12، شماره: 24
6 اندرکنش آب های سطحی و زیرزمینی در تالاب قره قشلاق ساحل جنوب شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 4، شماره: 2
7 ایزوتوپی - هیدروشیمیایی چشمه کارستی ارناوه و سد مخزنی شیرین دره، خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 4، شماره: 3
8 ایزوتوپی کارست و منشا چشمه های آبخوان مرزی خراسان شمالی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 2
9 برآورد پتانسیل تغذیه آب زیرزمینی در مناطق کارستی نواحی خشک، مطالعه موردی رشته کوه شتری، ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 114
10 بررسی آماری تاثیر چاههای آب بر یکدیگر در یک مجموعه چاه، مطالعه موردی منطقه گرمابدشت- سیاهتلو (گرگان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
11 بررسی تاثیر محیط رسوبی و دیاژنز در پتانسیل توسعه کارست در سازند تیرگان در باختر کپه داغ (شمال خاور بجنورد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 17
12 بررسی تاثیر واحدهای سنگ چینه شناسی مختلف بر توسعه کارست و تغییرپذیری آبدهی چشمه های کارستی، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 36، شماره: 1
13 بررسی سیستم غالب جریان و سازوکار تخلیه چشمه‎های کارستی غرب مجن (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 1
14 بررسی عوامل بازدارنده جنبش نرم افزاری درنظام آموزش عالی کشاورزی ومنابع طبیعی ازدیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 57
15 بررسی کیفیّت آب‌های زیرزمینی آبخوان سملقان بر اساس تغییرات تحت الارضی رخساره‌های آبرفتی و سنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 10، شماره: 2
16 بررسی مکانیسم جریان و منشا آب قنات های دشت گناباد به وسیله روش های هیدروژئوشیمیایی و ایزوتوپی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 116
17 بررسی نقش چینه شناسی سازند تیرگان در آب دهی چاه های آب در شمال و شرق بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 1
18 بررسی هجوم آب شور از کویر مرکزی به آبخوان اسفراین (خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 9، شماره: 1
19 تاثیر مدت زمان آزمایش پمپاژ بر روی ضرایب هیدرودینامیکی سفره اب زیرزمینی مطالعه موردی معدن سنگ آهن گل گهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن) دوره: 15، شماره: 30
20 تحلیل دیدگاه کشاورزان نسبت به اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی واحد B2 گاوشان شهرستان کامیاران) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 1، شماره: 1
21 تحلیل سازه های بازدارنده درتوسعه آموزشهای تلفیقی ازدیدگاه اعضای هیئت علمی موردمطالعه: دانشگاه های رامین اهواز ورازی کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 50
22 تعیین مناطق با پتانسیل آب های زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش AHP (مطالعه موردی: حوضه رودخانه حبله رود) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 21
23 جغرافیای مفاهیم، مبانی و راهبردهای مقابله با بیابان زایی با تاکید بر توسعه پایدار انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 27
24 دانش ایمنی کارشناسان کشاورزی جنوب غرب ایران در کار با ماشینآلات کشاورزی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 1، شماره: 4
25 رویکرد ارزشی به کسب و کار و تولید در بخش کشاورزی: مهیاسازی برای ترویج سازوکار تامینی زکات (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
26 مقایسه روند تغییرات کمی و کیفی آب دریاچه ارومیه با تاکید بر اطلاعات کرانه جنوب شرقی آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 103
27 نقش چینه شناسی در توسعه کارست در حوضه آبگیر چشمه علی دامغان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 25، شماره: 1
28 نقش چینه شناسی در کمیت و کیفیت آب چشمه های کارستی رشته کوه شتری، غرب طبس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 33، شماره: 4
29 نقش مدیریت کشاورزی در تداوم جریان زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبخوانداری، راهکاری برای افزایش کمیت چاه های آب شرب شهرستان سبزوار (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
2 آزمایش پمپاژ درآبخوان های کارستی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
3 آنالیزه داده های آزمایش پمپاژ در سفره های کارستی، روش های مرسوم آری یا خیر؟ (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 اثر روشهای درونیابی سطح آب زیرزمینی در شبیه سازی GMS (مطالعه موردی دشت میمه) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 ارائه یک مدل عددی حجم های محدود به روش دینامیک سیالات محاسباتی در یکی از دمپ های باطله معدن مس سرچشمه (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
6 ارزیابی آلودگی روانابهای شهری مناطق صنعتی، مسکونی و تجاری به فلزات سنگین: مطالعه موردی شهر شاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
7 ارزیابی اثرات کمی طرح تغذیه مصنوعی خوی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
8 ارزیابی پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان دشت سعادت شهر با استفاده از نرم افزار GMS (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
9 ارزیابی خصوصیات هیدروژئوشیمیایی آبهای زیرزمینی دشت رومشگان،لرستان، ایران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
10 ارزیابی خصوصیات هیدروژئوشیمیایی و پارامترهای موثر بر کیفیت آب شرب و کشاورزی منطقه رومشگان، لرستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
11 ارزیابی خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوان: مطالعه موردی شهر مشهد (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 ارزیابی خصوصیات هیدروژئولوژیکی منطقه سرو، ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
13 ارزیابی خصوصیات هیدروژئولوژیکی منطقه کوه سوخته-جهانبین بااستفاده از گمانه های اکتشافی و توالیهای چینه شناسی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
14 ارزیابی ریسک آلودگی آب های زیرزمینی حوضه رودخانه حبله رود (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 ارزیابی ریسکآب های زیرزمینی حوضه رودخانه حبله رود (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
16 ارزیابی زیست محیطی آبهای زیرزمینی در منطقه فیروزآباد شاهرود (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 ارزیابی زیست محیطی سیلابهای بزرگ مطالعه موردی حوضه گرگانرود (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 ارزیابی سیل خیزی حوضه های کوهستانی غرب ترود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
19 ارزیابی کیفی آب ورودی به حوضچه های تغذیه مصنوعی خوی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
20 ارزیابی کیفیت آب چشمه های رشته کوه شتری طبس از نظر مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
21 ارزیابی مولفه های بیلان هیدرولوژیکی دریاچه تار، دماوند (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
22 ارزیابی میزان آلاینده عناصر سنگین در خاک‌های منطقه افیولیتی ی فیروزآباد شاهرود (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
23 ارزیابی میزان نفوذ در آهک کارسنی بیستون در شرق و جنوب شرق روانسر (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
24 ارزیابی نقش عوامل زمین شناسی و فعالیتهای کشاورزی در تعیین کیفیت آبهای زیرزمینی دشت رومشگان، لرستان، ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 ارزیابی، مدیریت و پژوهشهای کاربردی آبهای زیرزمینی در ایران؛مقدمه ای بر یک عنوان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
26 استفاده از نمودارهای کیفی و شاخص های اشباع کانیها در مدیریت کیفیت و تیپ آب زیرزمینی در دشت داراب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
27 برآورد تغذیه د ر آهکهای کارستی بیستون با استفاده از روش مقایسه زوجی، جنوب روانسر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
28 برآورد ضریب رواناب در حوضه آبگیر رودخانه جفا کنده، بندرگز استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
29 برآورد ضریب رواناب در حوضه آبگیر رودخانه ناصرآباد، گچساران (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
30 برآورد قابلیت انتقال با استفاده از داده های پمپاژ و لاگ چاهها (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
31 برآورد ناهمگنی در سفره آب زیرزمینی معدن گل گهر، با استفاده از داده های پمپاژ (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 بررسی آلودگی بیولوژیکی منابع آب در حوضه گرمابدشت گرگان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
33 بررسی آلودگی ترکیبات نیتروژندار آب قنات های مهم دشت گناباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی
34 بررسی آلودگی سیلابهای حوضه گرگانرود (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی
35 بررسی آلودگی ناشی از نشت اسید در محدوده هیپ شماره 3 معدن مس سرچشمه به روش شستشوی توده ای (Heap Leaching) (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
36 بررسی آماری عوامل موثر بر میزان آبدهی چاهها در مجموعه چاههای منطقه گرمابدشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
37 بررسی اثر پخش سیلاب بر کمیت آب زیر زمینی منطقه غرب سبزوار (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
38 بررسی اثر واحدهای سنگی بر کیفیت آب در قنات‌های میامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
39 بررسی افت سطح آب زیرزمینی دشت های ازنا - الیگودرز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
40 بررسی امکان احداث سیل‌بندها و مهار سیلابها در جهت کاهش اثرات خشکسالی - مطالعه موردی منطقه خارتوران شاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
41 بررسی تداخل آب شور و شیرین در ساحل جنوب شرقی دریاچه ارومیه با استفاده از نسبت یونی -Cl به -br (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
42 بررسی تعادل هیدروژیولوژیکی و برآورد بیلان سالانه در حوضه دریاچه تار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
43 بررسی تغییرات 25 ساله سطح آب زیرزمینی در جنوب شرق شهر نور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
44 بررسی تغییرات 30 ساله سطح آب زیرزمینی در دشت شهریار قدیم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
45 بررسی تغییرات کیفی آب در حین آزمایش پمپاژ در محدوده معدن شماره ( ۱) گل گهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
46 بررسی تغییرات مکانی و زمانی اسیدیته و هدایت الکتریکی بارش در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
47 بررسی تقلیل کیفیت آب در بعضی قسمتهای آبخوان کردکوی (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
48 بررسی توأم هیدروژئوشیمی و لیتولوژی در مسیر تونل بهشت آباد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
49 بررسی خصوصیات کمی و کیفی آب قنات بزرگ بیارجمند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
50 بررسی خصوصیات کمی وکیفی قناتهای منطقه میامی، شاهرود (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
51 بررسی خصوصیات هیدروژئوشیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت های ازنا- الیگودرز (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
52 بررسی خصوصیات هیدروژئوشیمیایی و هیدروژئولوژیکی آب دشتهای آبرفتی مجاور سراب نیلوفر در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
53 بررسی خصوصیات هیدروژئولوژیکی دشت سیلاخور، بروجرد (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
54 بررسی خصوصیات هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی چشمه کارستی آبدانان (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
55 بررسی خواص هیدرودینامیکی سفره های آب زیر زمینی، در آنومالی شماره (1) معدن گل گهر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
56 بررسی رفتار مواد تشکیل دهنده هیپ شماره 3 معدن مس سرچشمه در مقابل سیالات ورودی جهت تعیین برخی پارامترهای زیست محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
57 بررسی روند افت آب در تالاب هشیلان و نگرانی از خشک شدن این تالاب (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی
58 بررسی زیست محیطی تاثیر چشمههای آب گرم منطقه مشکین شهر بر روی رودخانه خیاو (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
59 بررسی سیلابها و منابع آب زیر زمینی در منطقه بیابانی احمدآباد خارتوران (شاهرود) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
60 بررسی عدم قطعیت ناشی از اثر مقیاس در تعیین میزان هدایت هیدرولیکی گستره های کارستی (مطالعه موردی آهکهای جهرم- آسماری جناح راست سد بهشت آباد) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
61 بررسی عوامل موثر بر غلظت یونهای نیترات و فسفات در حوضه گرگانرود با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی
62 بررسی غلظت آلاینده ها در شیرابه حاصله از دفن زباله شهر ساری (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
63 بررسی غلظت عناصر سنگین در رسوبات آبراهه ای دشت میامی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
64 بررسی غلظت عناصر سنگین و اصلی در منابع آب زیرزمینی حوضه گرمابدشت گرگان (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی
65 بررسی غلظت عناصر سنگین و اصلی در منابع آب زیرزمینی حوضه گرمابدشت گرگان (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی
66 بررسی فرایندهای تأثیرگذار بر هیدروژئوشیمی آبخوان سعادتشهر در استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
67 بررسی کمی منابع آب زیرزمینی در منطقه معلمان، دامغان (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
68 بررسی کمی و کیفی پساب استخرهای آبگرم سرعین (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
69 بررسی کیفی آب در قنات‌های بیارجمند شاهرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
70 بررسی کیفی آب‌های زیرزمینی در پایین دست محل دفن زباله شهر مشهد (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
71 بررسی کیفی رودخانه سیروان در استان کردستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
72 بررسی کیفی منابع آب در گرمابدشت گرگان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
73 بررسی کیفیت شیمیایی آب قنات های مهم دشت گناباد جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی
74 بررسی منابع آب در جنوب احمد آباد خارتوران شاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
75 بررسی منابع آب و آلاینده های آبهای سطحی حوضه گرگانروداستان گلستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
76 بررسی منابع آلاینده آب زیرزمینی در دشت داراب (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
77 بررسی منابع آلاینده آبهای زیرزمینی حوضه گرگانروداستان گلستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
78 بررسی منشاء آب ورودی به لندفیل ساری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
79 بررسی میزان افت آبخوان دشت اردستان، استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
80 بررسی میزان فلوئور در منابع آب شرب دشت میامی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
81 بررسی نفوذ آب شور دریای خزر در آبخوان کردکوی (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
82 بررسی واگرایی و قابلیت فروریزی لسهای شمالغرب سرخس (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
83 بررسی وجود و یا عدم وجود ارتباط هیدرولیکی بین آبخوان کارستی چشمه امامقیس با چاه های آب مجاور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
84 بررسی وضعیت کیفی رودخانه تنگیور، پالنگان، کردستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
85 بررسی هیدروژئوشیمی و کنترل کیفیت آب آشامیدنی دهستان سیه بنو ئیه کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
86 بررسی هیدروژئوشیمی و هیدروژئولوژی آبخوانهای محدوده دشت ذهاب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
87 بررسی هیدروژئوشیمیایی آبخوان آبرفتی در شرق تنکابن (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
88 بررسی هیدروژئوشیمیایی منطقه کارستی تنگ آهن سمیرم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
89 بررسی هیدروژئولوژیکی دشت سعادتشهر در استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
90 بررسی هیدروژئولوژیکی دشت شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
91 بررسی هیدروژیوشیمیایی آب شرب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
92 بررسی هیدروژیوشیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت فرومد، شاهرود (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
93 بررسی هیدروشیمیایی منابع آب زیرزمینی در تاقدیس پشت مله، شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
94 برنامه ریزی و مدیریت مشارکتی تالاب ها مورد مطالعه تالاب حله بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
95 به روز رسانی تبخیر و تعرق مرجع در استان اصفهان در راستای کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
96 به کار گیری روش سلسله مراتبی تحلیلی AHP در مکانیابی تغدیه مصنوعی در شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
97 بهینه سازی ضرائب هیدرودینامیکی دشت شاهرود با استفاده از مدل GMS6.0 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
98 بهینه یابی جهت، عمق و طول پرده آببند در سدها با استفاده از مدل تفاضل محدود modflow (مطالعه موردی سد بهشت آباد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
99 پهنه بندی اقلیمی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
100 پهنه بندی خطر سیلاب در حوضه های قمصر و قهرود با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
101 پهنه بندی خطر فرسایش در شمالغرب سرخس با استفاده از GIS و روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
102 پیش بینی تاثیر اجرای طرح فاضلاب برسطح آب زیرزمینی دشت شاهرود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
103 پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت بسطام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
104 پیشبینی تاثیر اجرای طرح فاضلاب بر سطح آب زیرزمینی ،مطالعه موردی:آبخوان شهر مشهد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
105 پیش‌بینی فرونشست دشت شهریار با استفاده از نرم‌افزار PMWIN (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
106 تاثیر تکتونیک و چینه شناسی در جهت یابی جریان آب زیرزمینی در حوضه آبگیر چشمه علی دامغان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
107 تاثیر خشکسالی سال87-86 بر دشت شاهرود با استفاده از مدل GMS6.0 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
108 تاثیر زمین شناسی ساختاری در رفتار هیدرودینامیکی چشمه کارستی روانسر، کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
109 تاثیر سازند گچی بر روی کیفیت منابع آب پایین دست در منطقه بلده (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
110 تاثیر شیرابه ی لندفیل بر کیفیت منابع آب در جنوب شرق شهر نور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
111 تاثیرات برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی و پدیده فرونشست در دشت سملقان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
112 تأثیر زمین شناسی منطقه بر توربیدیتی چاه های آب شرب (مطالعه موردی در تاقدیس پشت مله) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
113 تجزیه و تحلیل و رفتارسنجی پیزومتر های موجود در دشت مجن (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
114 تحلیل سامانه ای شکستگی در سازندهای فجن و زیارت در محدوده کوه های تپال، شمال باختر شاهرود (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
115 تخمین قابلیت انتقال با استفاده از لاگ های حفاری در دشت مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
116 تعیین پارامترهای مدل نشت از مخزن سدها در مناطق کارستی با استفاده از تحلیل هیدروگراف چشمه (مطالعه موردی سد بهشت آباد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
117 تعیین پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان با همگن سازی داده های پمپاژ مطالعه موردی: چاه اکتشافی مومن آباد سمنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
118 تعیین حداقل مدت زمان انجام آزمایش پمپاژ در سفره های ناهمگن، مطالعه موردی معدن سنگ آهن گل گهر (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
119 تعیین حوضه آبگیر چشمه های کارستی غرب مجن، شاهرود (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
120 تعیین خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبگیر ناصرآباد، گچساران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
121 تغییر پذیری و ضرایب انتقال و ذخیره در لایه های آبدار ناهمگن (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
122 جنگل داری اجتماعی: رهیافت پایدار توسعه مناب عطبیعی در ناحیه رویشی زاگرس (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
123 جنگلداری اجتماع محور رویکردی پایدار در حفاظت جوامع از محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
124 شناسایی نقاط بحرانی آب زیرزمینی در آبخوان دشت گرگان و ارائه راهکارهای رفع این بحران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
125 ضرورت ا رزیابی اثرات طرح های بیابان زدایی مروری بر چهاردهه بیابان زدایی در استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
126 طراحی لبه آزاد پدها در جهت افزایش پایداری سازه های فروشوئی به عنوان روشی مناسب در جهت حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
127 طراحی و مدیریت زیست محیطی هیپ شماره 3 معدن مس سرچشمه (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
128 قنوات کوچک موجود در آبراهه های کوهستانی: ویژگی ها و نحوه جلوگیری از هدر رفتن آب در ماه های سرد (دریافت مقاله) همایش ملی قنات
129 کاربرد مطالعات هیدروژئولوژی و هیدروژئوشیمی در بررسی آب بندی سازندهای کارستی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
130 محاسبه ناهمگنی در سفرههای کارستی با استفاده از داده های آزمایش پمپاژ (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
131 مدلسازی جریان آب زیرزمینی دشت سعادت شهر با استفاده از نرم افزار GMS (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
132 مدیریت آبخوان شیروان با استفاده از مدل PMWIN (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
133 مدیریت پسماندهای صنعت آبزی پروری و حفاظت محیط زیست (دریافت مقاله) همایش منطقه ای شیلات و آبزیان
134 مدیریت کاهش آلودگی آب زیرزمینی ( مطالعه موردی دشت کهورستان ) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
135 مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی راهبرد پایدار توسعه سواحل (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
136 مطالعه تأثیر سد بارزو بر آبخوان شیروان با تفسیر هیدروگراف چاههای منطقه و آنالیز کیفی نمونههای آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
137 مطالعه زیست شناسی محیطی افیولیتهای غرب فیروزآباد شاهرود (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
138 مطالعه هیدروژئوشیمیایی منابع آب زیرزمینی در دشت اسفراین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
139 مقایسه برخی از ردیا به ای فلورسنت در شرایط محیطی مختلف به منظورکاربرد در مطالعات ردیابی منابع آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
140 مقایسه سیستم های هوش مصنوعی ANN و ANFIS در پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت بسطام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
141 مکانیابی دفع پسماندهای ویژه در استان گلستان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
142 مکانیابی محل مناسب تغذیه مصنوعی در شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
143 نقش سازند گچساران در تخریب کیفیت آب سراب سیاه گاو (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
144 نیاز آبی برنج در مناطق نیمه خشک غرب اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
145 وضعیت زباله شهری و مدیریت زباله در مشهد (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
146 هجوم آب شور به آبخوان اسفراین در اثر برداشت بیرویه آب زیرزمینی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
147 هیدرواستراتایگرافی حوضه کرندغرب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
148 هیدروژئولوژی دشت کرندغرب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
149 هیدروژئولوژی و هیدروژئوشیمی چشمههای کارستی قلوز و تلوکسان در کوههای شاهو (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران