دکتر احمد جعفرنژاد

دکتر احمد جعفرنژاد استادیار مهندسی کشاورزی

دکتر احمد جعفرنژاد

استادیار مهندسی کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.