دکتر سیف اله آقاجانی

دکتر سیف اله آقاجانی دانشیار روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر سیف اله آقاجانی

دانشیار روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر بهبود توجه و برنامه ریزی دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 4
2 اثربخشی توانمندسازی خانواده برتغییرجوعاطفی خانواده وپیشگیری از اعتیاد در نوجوانان دارای والدین وابسته به مواد (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 4
3 اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر استرس ادراک شده و سرکوبگری عاطفی بیماران عروق کرونری قلب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 10، شماره: 39
4 اختلال سلوک (CD)در نوجوانان: بررسی نقش شایستگی اجتماعی و ضعف در تنظیم هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 23، شماره: 2
5 ارتباط صفات سرشتی مادران و نشانه های اختلال بیش فعالی- نقص توجه فرزندان: نقش میانجی روش های فرزندپروری (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 20، شماره: 1
6 Predicting Non-Suicidal Self-injury in Secondary High School Students Based on Affective and Emotional Composite Temperament Model (AFECT) (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 10، شماره: 3
7 بررسی ارتباط عوامل تنش زای آموزشی و شایستگی آموزشی با اضطراب مدرسه با میانجی گری دشواری در تنظیم هیجان در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 67
8 بررسی رابطه هیجان خواهی و همجوشی شناختی با سلامت جنسی در مردان متاهل (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 5
9 پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس باورهای فراشناختی، ناگویی هیجانی و همدلی در دانش آموزان دچار اختلال یادگیری ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 11، شماره: 42
10 پیش‌بینی افکار پارانوئیدی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بر اساس سوگیری‌های شناختی و خود تأملی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 6
11 تاثیر سبک های والدگری بر اختلال سلوک (CD) با میانجی گری همدلی عاطفی و شناختی در دانش آموزان دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 1
12 رابطه بین تعارض کار- خانواده و کیفیت روابط زناشویی در بین معلمان زن متاهل در دوره همه گیری کووید ۱۹: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 61
13 رابطه بین تعارض کار- خانواده و کیفیت روابط زناشویی در بین معلمان زن متاهل در دوره همه گیری کووید ۱۹: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 61
14 رابطه شادکامی، حمایت اجتماعی ادراک شده و عزت نفس با اعتیاد جنسی در بین زوجین (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 6
15 سلامت جنسی در بین زنان متاهل و نقش باور فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجان در پیش بینی آن (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 2
16 شیوع شناسی لکنت زبان در دانش آموزان دوره ابتدایی و عوامل خانوادگی مرتبط با آن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 1
17 مدل یابی علی نشانه های اختلال سلوک بر اساس بدرفتاری دوره کودکی و طرد همسال با نقش میانجی نشخوار خشم: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 21، شماره: 4
18 مقایسه اثر بخشی آموزش آنلاین تنظیم هیجان و تاب آوری بر کنترل خشم دانشجویان (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 19، شماره: 4
19 مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی و راهبردهای یادگیری چند حسی بر عملکرد خواندن دانش آموزان دو زبانه دارای اختلال نارسا خوانی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 11، شماره: 3
20 مقایسه اضطراب اجتماعی با رفتار قلدری - قربانی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 12، شماره: 1
21 مقایسه تصویر بدن، نشخوار فکری و اضطراب اجتماعی در افراد مبتلا به ملال جنسی و افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های میان رشته ای زنان دوره: 4، شماره: 2
22 مقایسه مشارکت گروهی و حساسیت به طرد در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 10، شماره: 1
23 مقایسه نگهداری ذهنی دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی) (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 6، شماره: 4
24 نقش باور فراشناختی، استرس ادراک شده و انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی افکار خودکشی نوجوانان پسر (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 8، شماره: 1
25 نقش بهزیستی معنوی و تیپ های شبانه روزی در تبیین سلامت جنسی زنان متاهل (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 8، شماره: 2
26 نقش حس عاملیت انسانی، معنای تحصیل و چشم انداز زمان در پیش بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 3
27 نقش راهبردهای تنظیم هیجان و بهزیستی معنوی در پیش بینی رفتار جنسی اجباری (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 9، شماره: 3
28 نقش مولفه های اجتناب شناختی و باور فراشناختی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 6، شماره: 21
29 نقش میانجی بی اشتیاقی اخلاقی در روابط بدرفتاری دوره کودکی و طرد همسال با نشانه های اختلال سلوک در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 11، شماره: 2
30 نقش میانجی نشخوار خشم در روابط سرشت های عاطفی با نشانه های اختلال سلوک در نوجوانان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 3
31 نقش نارسایی شناختی، نارسایی هیجانی و انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی سلامت اجتماعی سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 20، شماره: 4
32 همبستگی تندرستی معنوی با هوش معنوی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی مدرسه با میزان خود ناتوان سازی تحصیلی و رفتارهای خشونت آمیز در دانشآموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 آسیب های روانی- اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کووید :۱۹ مداخلات و راهبردهای مقابله (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
3 اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی-رفتاری بر نشانگان علائم بیش فعالی و خود تنظیمی در دانش آموزان دوره دبستان شهر اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی
4 اثربخشی تلفیقی درمان تنظیم هیجان و شفقت درمانی بر سلامت اجتماعی زنان دارای تجربه خشونت خانگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
5 ارتباط سبک زندگی و تاب آوری در افراد ساکن شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
6 بررسی ارتباط بین ادراک نوجوانان از تعارض والدین با اضطراب در دانش آموزان دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
7 بررسی ارتباط بین خودکارآمدی جنسی با عملکرد خانواده در زنان متاهل شهرستان نیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و مطالعات اجتماعی
8 بررسی ارتباط بین خودکارآمدی جنسی با عملکرد خانواده در زنان متاهل شهرستان نیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
9 بررسی ارتباط بین سلامت اجتماعی با عملکرد خانواده در زنان متاهل شهرستان نیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و مطالعات اجتماعی
10 بررسی ارتباط بین سلامت اجتماعی با عملکرد خانواده در زنان متاهل شهرستان نیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
11 بررسی ارتباط خودتنظیمی هیجانی با آشفتگی روانشناختی مادران با کودکان اوتیسم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
12 بررسی ارتباط کارکرد خانواده با آشفتگی روانشناختی مادران با کودکان اوتیسم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
13 بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و فراهیجان با آمادگی به اعتیاد در دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
14 بررسی نقش افسردگی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت نوجوانان مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
15 بررسی نقش تاب آوری در پیش بینی اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
16 بررسی نقش تاب آوری در پیش بینی اضطراب کرونا در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
17 بررسی نقش تنظیم رفتاری مثبت هیجان و خودکارآمدی اجتماعی در پیشبینی سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
18 بررسی نقش راهبرد مقابله ای حل مسئله مادران در پیش بینی سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
19 بررسی نقش سازگاری معنوی در پیش بینی بهزیستی روانی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
20 بررسی نقش طرحواره ی ناسازگار جدایی و طرد بر رضایت زناشویی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
21 بررسی نقش هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در پیش بینی میزان استفاده از فضای مجازی در دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
22 بررسی و مقایسه سبک های دلبستگی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلالات افسردگی و اضطراب با کودکان عادی سنین ۱۲-۸ سال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
23 بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی
24 رابطه سلامت روان و خودکشی نوجوانان: مروری بر شواهد موجود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
25 رابطه همجوشی شناختی و رفتار جنسی اجباری در مردان متاهل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و کیفیت زندگی
26 مداخلات نوین در کاهش مشکلات رفتاری اتیسم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
27 مرور سوابق پژوهشی مرتبط با اثربخشی آموزش مستقیم در بهبود عملکرد دانش آموزان دارای اختلال ریاضی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
28 مرور نظام مند مداخلات روانشناختی مرتبط با سبک زندگی در نوجوانان ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
29 مروری بر روشهای درمان و بهبود مهارتهای ارتباطی و حرکتی کودکان مبتلا به اوتیسم در پژوهشهای داخلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
30 مقایسه اثر بخشی خدمات مراکز شبانه روزی و ویزیت در منزل بر کیفیت زندگی بیماران روانی مزمن (اسکیزوفرنی و دوقطبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
31 مقایسه اثربخشی خدمات مراکز شبانه روزی و ویزیت در منزل بر کنترل علایم و بهبود عملکرد کلی بیماران روانی مزمن (اسکیزوفرنی و دوقطبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
32 مقایسه اشتیاق به مدرسه در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
33 مقایسه بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان ناشنوا و شنوا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
34 مقایسه تجربه غرقگی و ذهنآگاهی در دانش آموزان کاربر و غیرکاربر بازیهای رایانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
35 مقایسه تنظیم هیجانی، ادراک خود و احساس تنهایی در دانش آموزان بیش فعال وعادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
36 مقایسه دوجین کثیف و خودناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان کاربر و غیر کاربر بازیهای رایانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
37 مقایسه صفات تاریک شخصیت، راهبردهای نظم جویی و بهزیستی روانشناختی درافراد غیر وابسته و وابسته به مواد مخدر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
38 مقایسه فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
39 مقایسه کارکردهای اجرایی و اجتماعی در کودکان دارای اختلال بیش فعالی/ نقص توجه و عادی: مروری بر شواهد موجود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
40 مقایسه مکانیسم های دفاعی، خود دلسوزی و استرس ادراک شده در والدین کودکان با و بدون اتیسم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
41 مقایسه مهارتهای تحصیلی و شناختی دانشآموزان دوره اول ابتدایی با و بدون سابقه حضور در دوره پیش دبستانی در شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
42 مقایسه مهارتهای حرکتی در دانش آموزان نارسا خوان دختر و پسر در همدان(۱۳۹۷) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
43 مقایسه ی ابعاد اختلال وسواس فکری عملی در دانشجویان سنین مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
44 مقایسه ی عملکردهای اجرائی در دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
45 نقش حساسیت اضطرابی در پیش بینی گرایش به اعتیاد در نوجوانان دانش آموز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
46 نقش دشواری در تنظیم هیجان در پیش بینی گرایش به اعتیاد در نوجوانان دانش آموز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
47 نقش فرسودگی شغلی در پیش بینی تعامل والد_کودک در پرستاران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
48 همبستگی رفتار جنسی اجباری با سلامت جنسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و کیفیت زندگی