دکتر پیمان یارمحمدزاده

دکتر پیمان یارمحمدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر پیمان یارمحمدزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش الگوی تفکر تعاملی بر دانش ضمنی و دانش آفرینی معلمان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 65
2 اعتباریابی مدل داده بنیاد استعدادیابی دانش آموزان مستعد شغل معلمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 19، شماره: 2
3 الگوی ساختاری رفتار قلدری بر اساس ادراک های محیط خانوادگی و ویژگی های شخصیتی در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 3
4 بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس متوسطه کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 1
5 بررسی رابطه نشاط، سلامت روان و رضایت از خانواده در شرکت شیر گاز آذران اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 24، شماره: 3
6 بررسی سهم نسبی تاثیر فرایند تبدیل دانش بر مولفه های سرمایه ی فکری در دانشگاه های دولتی اصفهان با تاکید بر اجتماعی سازی دانش (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 4
7 بررسی نقش عوامل زمینه ای موثر در تقلب تحصیلی دانش آموزان: رویکرد تحلیل آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 50
8 بررسی نقش هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی در سازگاری شغلی معلمان: آزمون نقش میانجی سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 10، شماره: 1
9 بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس انگیزش شغلی خود تعیین گری بلیس در بین معلمان شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 2
10 تبیین متغیرهای ادراکی تفکر انتقادی و بعد شناختی پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 6، شماره: 2
11 تبیین مدل معادله ی ساختاری تاثیر فرایند تبدیل دانش بر سرمایه ی انسانی در دانشگاه های اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 0
12 تجارب زیسته مدیران زن مدارس از تعادل کار و زندگی (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 9، شماره: 2
13 تحلیل رابطه ارزش‌های شخصی و رفتار غیر اخلاقی با تعهد به تغییر سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 2
14 تعامل سیاست ادراک شده سازمانی و سرمایه روان شناختی در پیش بینی اخلاق حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 11، شماره: 3
15 تعیین رابطه حمایت اجتماعی، انگیزه تحصیلی با خود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شهر تبریز و آذرشهر (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 1
16 رهیافتی به الگوی تربیت فکر در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دوره: 6، شماره: 2
17 ساخت و هنجاریابی آزمون تفکر انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 34
18 شناسایی عوامل موثر بر گرایش اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کارآفرینی دانش بنیان از دیدگاه متخصصان (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 12، شماره: 4
19 شناسایی عوامل موثر برارتقای فرهنگ کارآفرینی در مدارس کاردانش و فنی و حرفه ای: رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 38
20 شناسایی موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های آموزشی دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 7، شماره: 2
21 شناسایی و ارائه الگوی موانع و چالش های تعاملات بین المللی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 2
22 طراحی و اعتباربخشی مقیاس راهبردهای انضباطی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 1، شماره: 3
23 مدل داده بنیاد استعدادیابی دانش آموزان مستعد شغل معلمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 2
24 مقایسه میزان کاربست مدیریت دانش در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 1
25 نقش مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر سوء اخلاق سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 4
26 نقش میانجی دلبستگی شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و تعهد کاری کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 10، شماره: 38
27 نقش ویژگی های شغل در دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی در دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزشیابی شکاف ادراک و انتظار مدیران از موانع کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: مدیران شهرک صنعتی گنبدکاووس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
2 بررسی رابطه بین کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده بر اساس اصول پنجگانه پیترسنج بامیزان بهبود کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان درسال تحصیلی 85- (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 بررسی رابطه بین مدیریت مشارکیت باسلامت روانی معملمان دبستان های پسرانه شهرستان شوط درسال تحصیلی 92- 1391 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
4 بررسی رابطه تیپ شخصیتی با اثربخشی مدیران از نظر معلمان مقاطع ابتدایی و راهنمایی شهر مرند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
5 بررسی رابطه مدیریت دانش با بهره وری نیروی انسانی شرکتهای مهندسی زیر نظر سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت سرمایه فکری با بهره وری نیروی انسانی شرکتهای مهندسیزیرنظر سازمان نظام مهندسی استان آذربایجانشرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
7 بررسی رابطه مدیریت سرمایه فکری با بهره وری نیروی انسانی شرکتهای مهندسی زیرنظر سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
8 بررسی مقایسه ای ابعاد هویت قومی، ملی و جهانی دانشجویان قومیت های مختلف دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
9 بررسی موانع اقتصادی فناوری اطلاعات وارتباطات درفعالیت های آموزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
10 بررسی موانع زیر ساختی فناوری اطلاعات وارتباطات درفعالیت های آموزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
11 بررسی میزان نشاط، سلامت روان و رضایتمندی از خانواده در شرکت شیر گاز آذران اصفهان به منظور ارائه راهکارهایی جهت بهینه سازی منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسان ایران
12 بررسی نقش حمایت سازمانی و مولفه های عدالت سازمانی در توسعه رویکرد تحلیل مسیرکارآفرینی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
13 بررسی نقش ویژگی های کارآفرینان بر یادگیری سازمانی: رویکرد تحلیل مسیر (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
14 تعیین ابعاد هویت ملی- قومیتی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
15 تفاوت انگیزش شغلی خودتعیین گری و راهبردهای آموزشی و انضباطی معلمان با سوابق کاری مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
16 چالش های تصمیم گیری مدیران و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
17 رابطه سلامت سازمانی و بالندگی سازمانی مدارس با بهره وری سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهر بستان آباد (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
18 شناسایی شاخصهای مطلوب تناسب شاغل با شغل معلمی در آموزش وپرورش از دیدگاه متخصصان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت
19 طراحی الگویی برای تبدیل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت
20 مدلیابی روابط بین وضعیت اجتماعی - اقتصادی و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر تبریز (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
21 مدیریت بحرانهای طبیعی در صنعت برق نمونه موردی: مدیریت بحران شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی درزلزله ارسباران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
22 هنجاریابی و تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه ی سازگاری شغلی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت