دکتر حسن قلاوندی

دکتر حسن قلاوندی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه

دکتر حسن قلاوندی

Dr. Hasan ghalavandi

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.