دکتر محسن بهرام نژاد

دکتر محسن بهرام نژاد

دکتر محسن بهرام نژاد

Dr. Mohsen Bahramnejad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ازدواج‌های سیاسی: از آمدن تیموریان تا ظهور صفویان (علت‌ها و پیامدها) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 10، شماره: 3
2 بازشناسی توحیدخانه در ایران عهد صفوی: زوال نظام خانقاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 8، شماره: 31
3 بررسی جایگاه اجتماعی تربیتی لله در دوران صفوی: امیران قزلباش و غلامان حرمسرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 5، شماره: 19
4 بررسی جایگاه اجتماعی سادات سیفی حسنی قزوین در عصر صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 6، شماره: 20
5 برلاسیان و نقش آنان در تحولات سیاسی عصر تیموری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 12، شماره: 46
6 پیامدهای امنیتی و انتظامی حضور قوای روس در قزوین طی جنگ جهانی اول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 10، شماره: 36
7 تاثیر فقه شیعه بر جایگاه زنان در نظام خانواده عصر قاجار (از آغاز تا مشروطیت ۱۲۱۰-۱۳۲۴ ه./۱۷۹۶-۱۹۰۶ م.) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 12، شماره: 28
8 تأملی تاریخی بر سیر منطق سینوی در عصر صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 9، شماره: 1
9 تحلیلی بر جنگ های صفوی و عثمانی در منطقه وان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 6، شماره: 3
10 تحلیلی بر نقش رستم خان گرجی در جنگ های ایران و عثمانی(۱۰۱۲-۱۰۴۵ق): وان، هرسین، حله و ایروان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 5، شماره: 3
11 تحول نهاد خانواده و مفهوم تدبیر منزل در جامعه شهری دوره مشروطه (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 10، شماره: 1
12 جایگاه و نقش زنان در نظام اداری ایران دوره رضاشاه (1320-1304ش.) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 27، شماره: 34
13 جریان‌شناسی تاریخی علم کلام دینی- شیعی در عصر صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 10، شماره: 1
14 شرط امکان احیای تمدن ایرانی در دیدگاه دکتر محمود افشار یزدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی دوره: 4، شماره: 1
15 صنعت چای و اقتصاد بدون نفت در سال های دولت ملی ایران (۱۳۳۲-۱۳۳۰) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 31، شماره: 51
16 نقش گروه قرااوناس در تعاملات سیاسی و نظامی حکومت تیموریان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 12، شماره: 1
17 واکاوی عوامل انزوای سیاسی اپاردیان در حکومت تیموریان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 15، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مقایسه نقش و رویکرد خواجه نظام الملک طوسی در نظام تعلیم و تربیت سلجوقیان با نقش و رویکردیعقوب بن کلس در نظام تعلیم و تربیت فاطمیان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر