دکتر سعید صرامی فروشانی

دکتر سعید صرامی فروشانی استاديار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر سعید صرامی فروشانی

Dr. Saeed sarrami

استاديار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل کمانش حرارتی نانوورق‌های گرافینی بر اساس تئوری جفت تنش اصلاح‌شده با استفاده از روش نوار محدود و تئوری اصلاح‌شده دومتغیره (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 38، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی کمانش حرارتی ورق های کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله های کربنی به روش تحلیل ایزوژیومتریک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
2 بررسی کمانش موضعی ورق های مستطیلی با خواص ناهمسان در ضخامت و شرایط مرزی دلخواه، با استفاده از روش نوارهای محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 تحلیل ارتعاش آزاد ورق های ساندویچی با رویه های کامپوزیتی و هسته سیال هوشمند مغناطیسی با استفاده از روش نوار محدود اسپلاین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
4 تحلیل استاتیکی و کمانشی ورق های نازک ویسکوالاستیک با استفاده از روش بدون شبکه باهم مکانی توابع پایه شعاعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 تحلیل استاتیکی ورق های نیمه ضخیم با خواص ناهمسان در ضخامت با استفاده از روش ترکیبی نوارمحدود و ذره ای هسته ی بازتولید برمبنای تیوری تغییر شکل برشی مرتبه اول (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
6 تحلیل پایداری و استاتیکی ورق های نازک ویسکوالاستیک با استفاده از روش تفاضل مربعات تعمیم یافته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 تحلیل پایداری ورقهای تقویت شده با استفاده از روش ترکیبی هسته بازیافتی مجدد و نوار محدود حبابی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
8 تحلیل کمانش مکانیکی ورق های لایه ای پیزوالکتریک بر اساس تیوری اصلاح شده ی دو متغیره با استفاده از روش نوار محدود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
9 تحلیل کمانش و ارتعاش آزاد ورق های ساندویچی دارای ضخامت متغیر و تقویت شده با نانولوله های کربنی به روش نوار محدود اسپلاین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
10 تحلیل ورق های ساندویچی با هسته موجدار با استفاده از روش نوار محدود بر پایه تیوری تغییر شکل برشی مرتبه اول (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد