دکتر مهرداد تقی زاده منظری

دکتر مهرداد تقی زاده منظری استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

دکتر مهرداد تقی زاده منظری

Dr. Mehrdad T. Manzari

استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از روش اجزای محدود تطبیقی در حل مسایل جریان قابل تراکم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 Investigating interaction of two particles in Couette flow by immersed boundary-lattice Boltzmann method (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
3 Simulation of Multi-component Two-Phase Flow in Anisotropic Porous Media Using Unstructured Grid (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
4 بررسی تجربی تأثیر تعداد پره های رانر در ارتعاشات توربین- ژنراتورهای نیروگاه شهید عباسپور (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
5 بررسی دقت انتگرالگیری در روش SPH (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
6 بررسی روشهای مختلف نگهداری موتورهای دیزل بر مبنای Condition Monitoring (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
7 بررسی عددی کاویتاسیون در توربین های فرانسیس سد شهید عباسپور (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
8 تحلیل عددی جریان سهبعدی داخل محفظه حلزونی توربین فرانسیس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
9 تعیین شکل گسترده شیشه اتومبیل توسط روش اجزا محدود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
10 حل جریان در قالبگیری تحت فشار بکمک روش SPH (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
11 شبیه سازی انتقال آلاینده ها از طریق آبهای زیرسطحی به داخل ابهای سطحی با استفاده از روش خط جریان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
12 شبیه سازی جریان اطراف یک سیلندر با استفاده از روش SPH (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
13 شبیه¬سازی حجم محدود تزریق آب در محیط متخلخل دوبعدی شکافدار با استفاده از مدل تک تخلخلی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 طراحی و پیاده سازی الگوریتم پردازش موازی برای روش تقریب چندنقطه ای شار با پیوستگی کامل فشار برای حل جریان در محیط های متخلخل ناهمسانگرد (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
15 مطالعه انواع سناریوهای برداشت از چاه مخازن گاز میعانی و تاثیر پارامترهای مخزن روی تشکیل میعانات و میزان برداشت (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 مطالعه ضریب لغزش در کمپرسور گریز از مرکز به کمک مدلسازی سه بعدی و صحت سنجی تجربی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
17 یک روش اویلری- لاگرانژی برای حل جریان دوفاز در محیط متخلخل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
18 یک روش SPH موازی برای شبیه سازی جریان تراکم ناپذیر (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک