دکتر علی علوی نیا

دکتر علی علوی نیا استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

دکتر علی علوی نیا

Dr. ali alavi nia

استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Experimental and Numerical Study of In-Plane Loading of Thin-Walled Tubes with Different Section Shapes and Wall Thickness (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 15، شماره: 3
2 بررسی تجربی و عددی تاثیر سوراخ و انحنای لبه بر ویژگی های فروپاشی جاذب های استوانه ای تحت بار محوری ضربه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 16، شماره: 53
3 بررسی تجربی و عددی تاثیر هندسه مقطع و فوم فلزی بر روی تغییر شکل و ویژگی های جذبانرژی لوله های جدارنازک (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 4، شماره: 1
4 بررسی تجربی و عددی رفتار مکانیکی سازه های ساندویچی استوانهای پر شده با فوم EVA تحت بارگذاری محوری شبه استاتیکی و ضربه ای (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 2
5 بررسی رفتار میکرومکانیکی بافت سیب‌زمینی به‌وسیله میکروسکوپ الکترونی: تأثیر زمان انبارداری، انرژی ضربه و شعاع انحنای محل ضربه (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
6 بررسی عددی تاثیرفاصله ی لوله های جدارنازک متداخل بر رفتار مکانیکی و جذب انرژی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 45
7 بررسی عددی نفوذپرتابه های توخالی سرتخت، سرنیمکروی و سرمخروطی درهدف های آلومینیمی نازک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 17، شماره: 68
8 شبیه سازی المان محدود صدمات دینامیکی سیب بر اساس داده های آزمون ضربه پاندول و اعتبارسنجی آن با میکروسکوپ الکترونی روبشی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 53، شماره: 3
9 مدل سازی اجزاء محدود سه بعدی پای انسان در حالت ایستادن متعادل (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A NUMERICAL INVESTIGATION OF WAVELENGTH AND BOUNDARY CONDITION OF AXISYMMETRIC COLLAPSE OF CYLINDRICAL TUBES (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 آنالیز عددی رفتارخمشی بتن تحت بارگذاری موج از حاصل انفجار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
3 آنالیز عددی و تجربی رفتارخمشی بتن تحت بارگذاری حاصل از موج انفجار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
4 بررسی تاثیر اتصال جوش بر رفتار جاذب های انرژی جدار نازک مربعی تحت بارگذاری محوری (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
5 بررسی تاثیر افزودن تیغه های داخلی بر جذب انرژی سازه جدارنازک با مقطع مربعی (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
6 بررسی تاثیر شکل سطح مقطع بر لهیدگی و جذب انرژی مقاطع جدار نازک تحت بار محوری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
7 بررسی تاثیر فشار داخلی بر رفتار مکانیکی لوله های فولادی مدفون انتقال نفت و گاز تحت اثر گسلش امتداد‐لغز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
8 بررسی تاثیر هندسه دماغه پرتابه و شرایط مرزی ورق های فولادی در برابر نفوذ دینامیکی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
9 بررسی تجربی اثر فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بر جذب انرژی سازه های جدارنازک (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
10 بررسی تجربی اثر هندسهی مقطع بر جذب انرژی مقاطع جدار نازک با و بدون فوم فلزی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
11 بررسی تجربی تاثیر استفاده از فوم در سازه های هانی کام فلزی بر روی مقاومت این سازه ها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
12 بررسی تجربی تاثیر تغییر پارامترهای هندسی برروی مقاومت سازه های مشبک خالی و پرشده با فوم (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 بررسی تجربی تاثیر نرخ بارگذاری برروی سازه های لانه زنبوری خالی و پرشده با فوم (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 بررسی تجربی و عددی بارگذاری جانبی بر روی سازه های جدار نازک (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 بررسی تجربی و عددی جذب انرژی لوله های استوانه ای در انبساط محیطی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
16 بررسی تجربی و عددی جذب انرژی و تغییرشکل های خمیری لوله های جدارنازک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
17 بررسی تجربی و عددی جذب انرژی و تغییرشکل های خمیری مقاطع مستطیلی با نسبت های مختلف طول به عرض سطح مقطع (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
18 بررسی رفتار مکانیکی مقاطع جدارنازک گرد با شیارهای مارپیچ خارجی تحت اثر ضربه محوری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
19 بررسی عددی اثر تعداد و نحوه قرارگیری لوله های جدار نازک استوانه ای تحت بارهای فشاری محوری شبه استاتیکی و دینامیکی (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
20 بررسی عددی اثر چیدمان هسته مشبک مفتولی بر حدبالستیک سازه های ساندویچی با رویه آلومینیوم (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
21 بررسی عددی تاثیر تغییر فاصله ی لوله های جدار نازک متداخل بر قابلیت جذب انرژی آن ها تحت بار گذاری محوری شبه استاتیکی با نرم افزار LS-Dyna (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
22 بررسی عددی تاثیرتغییر در قیدهای عمودی و مایل بر روی میزان جذب انرژی لوله های مرکب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
23 بررسی عددی تأثیر تغییر ضخامت و شکل سطح مقطع بر قابلیت جذب انرژی در سازههای جدار نازک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی مکانیک
24 بررسی عددی تأثیر شکل دماغه و نسبت منظری پرتابه بر فرآیند نفوذ پرتابه های فولادی در اهداف فولادی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی مکانیک
25 بررسی عددی شکل دهی انفجاری پوسته های کروی شکل بالحاظ تغییرات هندسه ماده منفجره (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
26 بررسی عددی فرآیند نفوذ پرتابه با شکل های مختلف در بتن مسلح به الیاف فولادی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
27 بررسی عددی نفوذ پرتابه های با شکل دماغه متفاوت در هدف های آلومینیمی (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
28 بررسی عددی و تجربی رفتار مکانیکی و خواص جذب انرژی لوله های هرمی جدارنازک تحت بارگذاری محوری شبه استاتیکی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
29 بررسی نفوذ پرتابه استوانه ای نوک تختدر خاک (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
30 بررسی نقش دین در سبک زندگی فردی و اجتماعی زنان (دریافت مقاله) همایش ملی تحکیم بنیان خانواده و نقش زن
31 بهینه سازی جذب انرژی ساختارهای متداخل سه لوله ای در بارگذاری شبه استاتیکی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
32 پیش بینی عددی و تحلیل زمان گسیختگی جت در خروج گود (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
33 پیشنهادهایی برای ترویج قانون مداری در جامعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
34 تاثیر انرژی ضربه و انبارمانی بر خواص مکانیکی پوست و گوشت سیب زمینی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
35 تاثیر فاصله شیارهای محیطی بر ضربه گیری لوله های استوانه ای تحت بار محوری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
36 تاثیر هندسه شیارهای محیطی بر ضربه گیری لوله های استوانه ای تحت بار محوری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
37 تحلیل عددی مقاومت بالستیکی کامپوزیت های زمینه آلومینیومی حاوی نانولوله های کربن در اثر برخورد پرتابه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی
38 تحلیل عددی مقاومت بالستیکی کامپوزیت های زمینه سرامیکی حاوی نانولوله های کربن در اثر برخورد پرتابه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی
39 تحلیل عددی و تجربی هانی کام آلومینیومی از نوع 5052 تحت بارگذاری فشاری شبه استاتیکی خارج از صفحه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
40 تحلیل و بررسی عددی تاثیر زاویه انشعاب جزء ساختاری هانی کام ها بر روی انرژی جذب شده تحت بار ضربه‎ای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
41 تعیین حد بالستیک و شبیه سازی عددی نفوذ پرتابه های کروی و استوانه ای در هانی کام آلومینیمی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
42 شبیه سازی رفتار مکانیکی جاذب های انرژی با مقاطع مرکب تحت بارگذاری دینامیکی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
43 مدل سازی و تحلیل برخورد محوری سازه های جدار نازک توسط نرم افزار LS-DYNA (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
44 مدلسازی فروریزش متقارن محوری لوله‌های استوانه‌ای تحت بار محوری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
45 مطالعه تجربی و عددی فرآیند اکستروژن فنجان- میله ای با استفاده از روش تاگوچی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
46 مقایسه عددی سرعت حد بالستیک چیدمان بهینه هسته مشبک مفتولی آلومینیومی با هدف تک لایه آلومینیومی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک