دکتر سعید فعلی

دکتر سعید فعلی استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی

دکتر سعید فعلی

Dr. saeed feli

استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تحلیلی برخورد پرتابه استوانه ای با دماغه های مختلف به ورق های ساندویچی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 13، شماره: 42
2 تحلیل ضربه عمودی در سازه ساندویچی با درنظرگرفتن مکانیزم های مختلف جذب انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 7، شماره: 1
3 مدل سازی تحلیلی بار ضربه ای نانوذره روی نانو ورق انحنادار (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 17، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سرعت اولیه برخورد ذره به سطح صلب بر پارامترهای پهن شدگی و توزیع فشار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 اثرات سرعت ضربه زننده در میزان جذب انرژی مقاطع جدار نازکمربعی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
3 ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
4 ارزیابی میزان اثرگذاری قید بر اعوجاج و تنش پسماند جان سازه در اتصال جوش گلویی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
5 بررسی اثر اصطکاک در فرایند نفوذ پرتابه های دارای چرخش غیرمحوری در اهداف فلزی نسبتاً ضخیم (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
6 بررسی اثر پارامترهای سینماتیکی، هندسی و مکانیکی در برخورد و نفوذ پرتابه با چرخش غیر محوری در هدف فلزی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
7 بررسی اثر دانسیته فوم در جاذب های انرژی مخروطی با هسته حاوی فوم تحت بار ضربه ای (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی مکانیک
8 بررسی تاثیر شار حرارتی با توزیع کروی بر میزان تنش پسماند حاصل از جوش تک پاسه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
9 بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار در گندم کاران آبی کار شهرستان کرج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
10 بررسی عوامل موثر و بازدارنده مشارکت روستائیان در طرحهای ابخیزداری و ارائه راهکارهایی جهت افزایش میزان مشارکت آنها مطالعه موردی: حوزه ابخیز زرچشمه هونجان (دریافت مقاله) سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور
11 بررسی میزان جذب انرژی در ضربه گیرهای فروریزشی استوانه ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
12 تحلیل شکست صفحات ترکیبی سرامیک- کامپوزیت تحت اثر ضربه عمودی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 تحلیل صفحات ساندویچی کامپوزیتی با هسته هانی کمب تحت ضربه سرعت بالا (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 تحلیل ضربه سرعت پایین روی پانلهای آلومینیوم ـ هانی کمب بااستفاده ازنرم افزار المان محدود آباکوس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنیک های نوین در تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران
15 تعیین عددی تنشپسماند و اعوجاج و بررسی اعتبار حل دو بعدی اتصال جوش گلویی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
16 توسعه تئوری انتشار امواج تنش محوری برای تحلیل ضربه عمودی دراهداف فلزی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
17 سوراخ شدن لمینیتهایFRP تحت برخورد پرتابه با دماغهی مسطح (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
18 شبیه سازی حرکت الکترود در جوش قوس الکتریک (SMAW) و تاثیر آن بر توزیع تنش پسماند (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
19 طراحی یک سلول تضعیف گر با کمک ساختار T شکل کوپل شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر
20 محاسبه تنش پسماند در فرایند جوشکاری لوله ها با روش کوپل مستقیم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
21 مدل جدید نفوذ پرتابه های تخت در اهداف چند لایه ای نازک و مقایسه با نتایج تحلیل بکمک نرم افزار LS-Dyna (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
22 مدل سازی تحلیلی برخورد عمودی پرتابه های شکل پذیر به اهداف سبک وزن سرامیک فلز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
23 مدل سازی گسترش سطحی قطره مذاب در برخورد به سطح صلب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
24 مدلسازی تغییر شکل پرتابه های تخت طی فرآیند برخورد و نفوذ دراهداف فلزی نیمه ضخیم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
25 مدلسازی سه بعدی و محاسبه تنشهای پسماند حاصل در جوشکاری دو پاسه لوله ها بکمک نرم افزار ABAQUS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
26 مدلسازی فرآیند برخورد سرعت بالا بر روی پانلهای سرامیک کامپوزیت (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
27 مطالعۀ پارامتریکی برخورد و نفوذ پرتابۀ استوانه ای با چرخش عمود بر محور در اهداف فلزی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
28 نگرش کارشناسان فضای سبز شهر تهران نسبت به کشاورزی شهری و سنجش مسائل و مشکلات استفاده از این نوع کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی