دکتر محمد شرعیات

دکتر محمد شرعیات استاد، گروه خودرو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر طوسی

دکتر محمد شرعیات

Dr. mohammad shariyat

استاد، گروه خودرو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effects of the asymmetric behavior of the shape memory alloy on nonlinear dynamic responses of thick sandwich plates with embedded SMA wires (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی مکانیک دوره: 9، شماره: 2
2 Numerical investigating of the effect of material and geometrical parameters on the static behavior of sandwich plate (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی مکانیک دوره: 11، شماره: 2
3 Parametric study of Sandwich Plates with Viscoelastic, Auxetic Viscoelastic and Orthotropic Viscoelastic Core Using a New Higher Order Global-Local Theory (دریافت مقاله) مجله مکانیک کاربردی محاسباتی دوره: 52، شماره: 1
4 The Effects of the Moving Load and the Attached Mass-Spring-Damper System Interactions on the Dynamic Responses of the Composite Plates: An Analytical Approach (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 2، شماره: 1
5 پاسخ دینامیکی ورق ساندویچی کامپوزیتی تقویت شده با سیم های آلیاژ حافظه دار تحت ضربه کم سرعت، بر پایه تئوری کلی-محلی هایپربولیک مرتبه بالا جدید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 6، شماره: 1
6 تحلیل اجزای محدود پاسخ غیرخطی ضربه کم سرعت ورق کامپوزیتی ویسکوالاستیک، به کمک تیوری لایه ای (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 3
7 تحلیل احتمال اندیشانه ی تیر با خواص مواد و بارگذاری اتفاقی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 24، شماره: 1
8 تحلیل تنش و جابجایی ورق های ساندویچی ضخیم دارای هسته آگزتیک تغییر شکل پذیر به کمک تئوری عمومی-محلی مرتبه سه بهبود یافته (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 9، شماره: 2
9 تحلیل تنش ورق های دایره ای با تغییرات ضخامت بصورت نامتقارن عرضی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 9، شماره: 1
10 تحلیل خمش ورق کامپوزیتی و ساندویچی حاوی لایه های پیزوالکتریک با استفاده از تیوری عمومی -محلی اصلاح شده (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 2
11 تحلیل ضربه کم سرعت ورق کامپوزیتی ویسکوالاستیک دارای لایه های انعطاف پذیر با تئوری لایه ای و فرمول بندی انرژی جدید (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 14، شماره: 1
12 تحلیل عددی ضربه کم سرعت و میرایی سازه ای ورق مستطیلی پروالاستیک (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آلیاز حافظه دار بر پاسخ ضربه کم سرعت خارج از مرکز ورق کامپوزیتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
2 ارائه روشی مناسب جهت پیش بینی اثرات فرآیندهای جوشکاری در صنایع کشتی سازی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
3 ارائه یک رویه جدید عددی براساس روش پانل به عنوان یک ابزار مناسب محاسباتی در طراحی شکل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
4 ارایه تیوری کلی-محلی مرتبه بالا جدید جهت تحلیل دینامیکی ورق ساندویچی کامپوزیتی با هسته آگزتیکی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
5 THE NUMERICAL ANALYSIS OF INSTABILITY OF A COMPOUSIT CYLINDRICAL SHELL (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
6 USING VARIATIONAL CALCULUS AND FEM IN ANALYSIS OF A LOADED SHELL (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
7 Vibration frequency analysis of sandwich nano-plate on visco Pasternak foundation by using modified couple stress theory (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی
8 بررسی اثر سرعت ضربه زننده و شرایط تکیه گاهی بر پاسخ ضربه کم سرعت ورق کامپوزیتی تقویت شده با آلیاژ حافظه دار، بر پایه قانون تماس اصلاح شده (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
9 بررسی اثر سفتی هسته بر پاسخ دینامیکی ورق ساندویچی کامپوزیتی تقویت شده با آلیاژ حافظه دار، با در نظر گرفتن توزیع غیریکنواخت و وابسته به زمان فازها (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
10 بررسی اثرویسکوالاستیک موادبرنتایج ارتعاش مدل تئوری الاستیسیته ورقها و پوسته های استوانه ای ساندویچی کامپوزیتی با نرم افزار المان محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی
11 بررسی پدیده تشدید در سازههای ساندویچی با رویه های کامپوزیتی حافظهدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
12 بررسی شبیه سازی فرآیند جوشکاری قوسی به روش اجزا محدود (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
13 تحلیل اثر ضریب میرایی و سرعت ضربه زن بر رفتاردینامیکی ورق ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
14 تحلیل اثر کسر حجمی ماده هوشمند آلیاژ حافظه دار و موقعیت قرارگیری آن بر رفتار دینامیکی ورق کامپوزیتی، بر پایه روش اجزا محدود (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
15 تحلیل اثر هسته آگزتیکی انعطاف پذیر بر پاسخ ضربه کم سرعت ورق ساندویچی کامپوزیتی تقویت شده با آلیاژ حافظه دار، بر پایه تیوری کلی-محلی مرتبه بالا جدید (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
16 تحلیل اجزاء محدود غیر خطی تنشهای ترموالاستیک گذرای استوانه توخالی FGM برای حالتهخای انتقال حرارت متفاوت، با در نظر گرفتن وابستگی ویژگیهای مواد به دما (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
17 تحلیل انتقال حرات و تنش در بار گذاری ناگهانی به شیوه Transtinite Elements (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
18 تحلیل تنش شبه دینامیکی شاتون با در نظر گرفتن اثر حرارت و وابستگی ویژگیهای مواد به دما (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
19 تحلیل خمش استاتیکی ورق ساندویچی با استفاده از تئوری بهبود یافته مرتبه بالای ساندویچی (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
20 تحلیل دینامیکی پیستون موتور ملی با مدلسازی احتراق (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
21 تحلیل ضربه کم سرعت ورق کامپوزیتی تقویت شده با آلیاژ حافظه دار تحت پیش بار دو بعدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
22 تحلیل ضربه کم سرعت ورق کامپوزیتی روی چهار تکیه گاه نقطه ای در گوشه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
23 تحلیل ضربه کمسرعت ورق کامپوزیتی چندلایه با استفاده از تئوری برشی مرتبه اول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
24 تحلیل عددی الاستیسیته ضربه کم سرعت ورق ساندویچی با رویه های کامپوزیتی تحت پیش بار دوبعدی (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
25 تحلیل عددی پیش کمانش و کمانش یک پوسته استوانه ای کامپوزیتی تحت بار پیچشی بر اساس تئوری مرتبه بالا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
26 تحلیل عمر پیستون تحت بارهای مکانیکی و حرارتی (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
27 تحلیل غیر خطی تنشدرون صفحه ای در ورقهای کامپوزیت حافظه دار (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
28 تحلیل غیرخطی پوسته های استوانه ای پیزوالکتریک با در نظر گرفتن تئوریهای مرتبه بالا به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
29 تحلیل ناپایداری میل گاردان کامپوزیتی خودرو بر اساس تئوری مرتبه بالا با در نظر گرفتن تغییر شکل اولیه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
30 خمش و پیچش بدنه و شاسی chevrolet Silverado ۲۰۰۷ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
31 محاسبه تنش و بار بحرانی پیستون موتور سمند بر پایه مدلسازی احتراق (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
32 محاسبه فرکانس ارتعاش شعاعی درنانولوله های کربنی چندلایه با استفاده از تئوری الاستیسیته و به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
33 ورقهای نازک مربعی FGM تحت بارهای فشاری یکنواخت و هیدرواستاتیک با استفاده از تئوری مرتبه اول برشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک