پروفسور محمد هادی امین ناجی

پروفسور محمد هادی امین ناجی استاد

پروفسور محمد هادی امین ناجی

Prof. MohammadHadi Amin Naji

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ویژگی های حکومت آخر الزمان به عنوان آینده مطلوب بشریت در آینده پژوهی اسلامی با تکیه بر نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 3
2 اثبات انسجام درونی سوره های قرآن از طریق ارتباطات نحوی جملات درون سوره ها (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 18، شماره: 3
3 ارتباط ارگانیک میان سوره های صف و جمعه (محتوا، موسیقی کلام، تصویر هنری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 6، شماره: 15
4 اولویت رویکرد تشویق در تعلیم و تربیت بر اساس تقدیم و تأخیرهای لفظی قرآن و ارائه روشهای قرانی برای تحقق آن در آموزش و پرورش رسمی و عمومی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 1
5 اهمیت و جایگاه عشق بین همسران در سبک زندگی اسلامی- قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 7، شماره: 14
6 Modified article of Quranic arguments to prove the divinity of the words of the Holy Quran (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی دوره: 2، شماره: 1
7 The Role of Identity-Semantic components of Executive Elites in Iran's Foreign Policy (۱۳۶۸-۱۳۷۶) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 3، شماره: 8
8 بازشناسی مبانی تفسیری عبدالرزاق کاشانی در «حقائق التاویل فی دلائل التنزیل‮»‬‬‬ (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 56، شماره: 1
9 بررسی احادیث تقیه از دیدگاه مجلسی اول (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 1، شماره: 2
10 بررسی تطبیقی سیر تطور اربعین نویسی در فریقین (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 15، شماره: 2
11 بررسی کنش های تحمیدی امام علی (علیهالسلام)، با مردم و سپاهیان در مواجهه با قاسطین، با تکیه بر نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 13، شماره: 25
12 بررسی مبانی انذار و تبشیر در خطبه غراء (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 13، شماره: 52
13 بررسی نقش الحان و نغمات موسیقی در قرائت قرآن کریم و تاثیر آن بر تغییر مفهومی آیات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 6، شماره: 21
14 تاثیر تنویع حدیث بر دانش رجال (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 52، شماره: 1
15 تحلیل انتقادی مبانی فقهی- سیاسی سلفیه تکفیری در مساله جهاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 57
16 تحلیل و بررسی مبانی لغوی مصطفوی در التحقیق فی کلمات القرآن الکریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 16، شماره: 26
17 تفسیر المیزان و چگونگی تناسب لفظی و معنوی آیات قرآن در سور جزء ۲۸ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفسیرپژوهی دوره: 7، شماره: 13
18 جایگاه و مدت استقرار جنین در رحم از دیدگاه قرآن، حدیث، و علم جنین‌شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 2، شماره: 4
19 خلود در جهنم بر اساس روابط همنشینی وجانشینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفسیرپژوهی دوره: 7، شماره: 14
20 دسته بندی روایات تاریخی در مجمع البیان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 25، شماره: 66
21 روش شناسی تحلیلی تفسیز واژگان قزآنی در کتاب تحصیل نظایر القرآن حکیم تزمذی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 23، شماره: 88
22 شاخص های غلو در مصادر شیعی و انعکاس آن در احادیث و روایات کتیبه های حرم مطهر امام رضا (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 45
23 کاربست تحلیلی مبانی انسان شناختی قرآنی در نظریه قرار اجتماعی توماس هابز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 24، شماره: 84
24 گونه شناسی کارکردی روایات تفسیری مجمع البیان بر اساس نظریه بریمو (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 18، شماره: 64
25 مبانی و اصول عزل و نصب کارگزاران با رویکرد اندیشه سیاسی امام علی(ع) در نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
26 معناشناسی خلود در جهنم بر محور هم نشینی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 4، شماره: 15
27 معناشناسی ریشه «سکن» و مشتقاتش در قرآن کریم با تکیه بر روابط هم نشینی و جانشینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفسیرپژوهی دوره: 8، شماره: 15
28 مقایسه دیدگاه و روش های تفسیری علامه طباطبایی (ره) و زمخشری در رابطه با «زبان چندبعدی قرآن کریم» (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های تفسیری دوره: 1، شماره: 1
29 مقایسه زبان عرف عام و عرف خاص قرآن با محوریت دیدگاههای علامه طباطبایی و محمدعابدالجابری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفسیرپژوهی دوره: 4، شماره: 8
30 نقد حدیث محوری در دیدگاه های قرآنی ناصرالدین البانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 23، شماره: 87
31 نقش علمای فریقین ایرانی در گسترش معارف نهج البلاغه (به ویژه «ابویوسف یعقوب بن احمد») (دریافت مقاله) پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی دوره: 4، شماره: 7
32 واکاوی مفهوم خلود در جهنم با رهیافت معناشناسی همزمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
2 بازنگری مفهومی، تاریخی و جغرافیایی کوتاهترین کلام 236 نهج البلاغه (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری علمی، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی
3 بررسی مولفه های حقوق شهروندی در عهدنامه مالک اشتر و تاثیر آن بر نظم اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری علمی، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی
4 بررسی واژه بصیرت و مشتقات آن در نامه های نهج البلاغه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نهج البلاغه در آراء و اندیشه های اسلام شناسان
5 تاثیر ادراک شنیداری اصوات قرآنی بر روی کارکرد حافظه کاری و سرعت پردازش کودکان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
6 تاثیر ادراک شنیداری اصوات قرآنی برروی کارکرد حافظه کاری و سرعت پردازش کودکان (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
7 شناخت و تحلیل ویژگی های مردم زمان و زمانه امیرالمومنین با تکیه بر خطبه سی و دوم نهج البلاغه (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری علمی، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی
8 صلح گرایی امام علی (ع) با نگاه تکریم (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی بامعرفی جایزه جهانی امام علی علیه السلام
9 نتایج تربیتی از داستان های حیات پیامبر(ص)درآیات مکی ومدنی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت