دکتر محمد رضا سعیدآبادی

دکتر محمد رضا سعیدآبادی دانشیار، گروه مطالعات اروپا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

دکتر محمد رضا سعیدآبادی

Dr. Mohammad Reza Saeid Abadi

دانشیار، گروه مطالعات اروپا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار مکانیک های بازی وارسازی بر درگیری کاربران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 31، شماره: 106
2 ارائه مدل توسعه یافته تاثیر عامل فرهنگ الکترونیکی در تنظیم بازار و قیمت گذاری کالا و خدمات (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 3
3 ارائه مدلی برای تاثیر شبکه های اجتماعی بر توسعه دموکراسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 6، شماره: 24
4 ارائه مدلی برای همآفرینی ارزش در رسانههای خبری؛ مورد مطالعه، سامانه فارسمن خبرگزاری فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 13، شماره: 1
5 امکان سنجی تاثیر تبلیغات تلویزیونی برای توسعه گردشگری جزیره کیش طی پنج سال گذشته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره: 1، شماره: 2
6 Britain’s Mechanism of Tolerance in the AASR’s Role Sharing: Case Study of UK-US Conflict of Interests in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی سیاسی جهان دوره: 6، شماره: 4
7 Ethical and Legal Challenges Facing Academic Start-Ups in Using Social Media (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 5، شماره: 4
8 Investigating the Factors Contributing to Professional Learning Community in E- Learning Environment; Using Content Analysis Method (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 3
9 بررسی نقش بازاریابی شبکه ای در توسعه اقتصاد گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 4
10 تاثیر قدرت نرم سازمانهای بین الدولی بر حکمرانی جهانی: مطالعه موردی یونسکو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 20
11 تسهیم دانش در شبکههای اجتماعی ارائه مدل پارادایمی بر اساس نظریه گراندد تئوری (Grounded Theory) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 16، شماره: 59
12 طراحی مدل آموزش و توسعه سرمایه انسانی در صنایع خلاق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
13 طراحی مدل آموزش و توسعه سرمایه انسانی در صنایع خلاق (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
14 مدل ارزیابی اثر بازی وارسازی بر درگیری برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 8، شماره: 4
15 مفاهیم نوین الگوی رسانه خدمت عمومی PSB (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 5، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکان سنجی تاثیر تبلیغات تلویزیونی برای توسعه گردشگری جزیره کیش طی پنج سال گذشته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
2 Liberalism and the Covid-۱۹ pandemic in international relations: In praise of a fear (دریافت مقاله) همایش بین المللی تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا
3 بررسی توسعه ارتباطات انسانی درمحیط نوین پهنای باند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
4 بررسی عوامل موثر در برندسازی از طریق شبکه های اجتماعی از دیدگاه خبرگان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار