خانم ریحانه صادقیان پور

ریحانه صادقیان پور کارشناس پژوهشی، معاونت پژوهشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

خانم ریحانه صادقیان پور

Reyhaneh Sadeghian Pour

کارشناس پژوهشی، معاونت پژوهشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم ریحانه صادقیان پور در مجلات و ژورنالها