دکتر حسین یوسفی

دکتر حسین یوسفی

دکتر حسین یوسفی

Dr. Hossein Yousefi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پلاسمای سرد بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نانوکاغذ تهیه شده از نانوفیبر سلولز و نانوفیبر کیتین (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 26، شماره: 3
2 اثر زمان انحلال بر نم پذیری و برخی ویژگی های فیلم سلولزی تولیدی با استفاده از مایع یونی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 9، شماره: 2
3 اثر زمان انحلال و حلال بازیافت شده بر فرآیند نانوجوشکاری نانوفیبرسلولز (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 11، شماره: 3
4 اثر زمان بخارزنی و مقدار چسب بر خواص تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از ساقه کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 23، شماره: 2
5 اثر فشرده سازی در جهت موازی الیاف بر خصوصیات مکانیکی چوب راش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 23، شماره: 2
6 اثر نانو ذرات رس بر خواص تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 26، شماره: 4
7 اثر نانوفیبر سلولز و کربوکسی متیل سلولز بر ویژگی های ریولوژیکی و اندازه ذرات مایونز کم چربی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 4
8 ارزیابی تاثیر دمای اختلاط خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی و نانوفیبر سلولز بر ویژگی های کاغذ (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 3، شماره: 2
9 ارزیابی خواص فیلم نشاسته حاوی نانوالیاف سلولز و لیگنوسلولز جهت بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 10، شماره: 1
10 ارزیابی میکرو و نانو فیبرلیگنوسلولز تهیه شده از الیاف خمیرکاغذ کارتن کنگره ای کهنه (OCC) با روش سوپر آسیاب دیسکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 26، شماره: 1
11 استفاده از آردچوب در ساخت سرامیک متخلخل جاذب فلز سنگین کادمیوم از محلول های آبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 3
12 افزایش مقاومت به هوازدگی پوشش آکریلیکی مورد استفاده بر روی چوب راش بوسیله نانو اکسید روی و نانوسلولز (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 10، شماره: 2
13 امکان استفاده از پلی پروپیلن به عنوان چسب در ساخت تخته لایه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 24، شماره: 1
14 امکان استفاده از سرشاخه های سیب در ساخت تخته خرده چوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 23، شماره: 1
15 بررسی اثرات بیوچار شاخ و برگ هرس شده درختان هلو بر خصوصیات خاک مراتع قشلاقی (مطالعه موردی : آق قلا، استان گلستان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
16 بررسی پالایش پذیری خمیرکاغذهای سودا و مونواتانول آمین کاه گندم (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 7، شماره: 2
17 بررسی تاثیر پالایش و پرس کاغذ در استفاده از سلولز نانو فیبریله شده به منظور بهبود ویژگی های خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکیCMP (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 31، شماره: 2
18 بررسی تاثیر جاذب های آلی و نانو مواد برکاهش انباشت فلزات سنگین در خاک و گیاه، ناشی از آبیاری با پساب صنعتی (دریافت مقاله) نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی دوره: 2، شماره: 3
19 بررسی تاثیر رسوب نانوسیلیس روی سطح الیاف سلولزی و خواص مکانیکی چندسازه-های سیمانی اتوکلاو شده در مقیاس صنعتی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 12، شماره: 3
20 بررسی خصوصیات رئولوژیکی غلظت‌های متفاوت ژل نانوفیبر تهیه‌شده از تفالۀ گوجه‌فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 3
21 بررسی خواص کاغذ و نانوکاغذ آبگریز با استفاده از سیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 35، شماره: 1
22 بررسی کارایی جاذب نانوفیبرلیگنوسلولزی در حذف سرب از محلول های آبی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 9، شماره: 2
23 بررسی کارایی ژل نانوفیبرکیتین در حذف سرب از محلول های آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 2
24 بررسی مقاومت به ضربه تخته لایه ساخته شده با چسب تقویت شده با نانو الیاف سلولز (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 9، شماره: 2
25 بررسی مقایسه ای ایزوترم های جذب سطحی سرب از محلول های آبی به وسیله جاذب های نانوالیاف کیتین و لیگنوسلولز (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 4
26 بررسی ویژگیهای خمیرکاغذ تولید شده به روش سودا-آنتراکینون از ساقه کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 24، شماره: 1
27 تاثیر اختلاط نانوالیاف لیگنوسلولزی حاصل از الیاف کارتن کنگره ای کهنه بر ویژگی های مقوای بازیافتی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 9، شماره: 4
28 تاثیر افزودن نانو فیبر سلولز و کربوکسی متیل سلولز بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی مایونز کم چرب (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 3، شماره: 1
29 تاثیر توام اسانس گیاهان زنیان و رازیانه بر باکتری های اشریشیا کلای و کلستریدیوم اسپوروژنز با استفاده از روش چکربورد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 2
30 تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر نانو الیاف سلولزی و چندسازه های حاصل از آن (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 6، شماره: 2
31 تاثیر مدت زمان اختلاط سوسپانسیون خمیر و نانوفیبر سلولز بر ویژگی های کاغذ تقویت شده حاصل (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 20، شماره: 2
32 تاثیر نانو اکسیدروی و نوع چسب بر خواص فیزیکی و مکانیکی الوار تراشه لایه ای (LSL) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 1
33 تخته نانوسلولز: مطالعه عملکرد پیش پرس سرد و خواص فیزیکی تخته (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 2
34 تولید بیوچار ازشاخ و برگ هرس شده درخت هلو و خصوصیات کیفی آن در دماهای مختلف (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
35 تولید و ارزیابی خواص نانوکامپوزیت شفاف سه لایه حاوی اپوکسی تقویت شده با نانوفیبرسلولز و نانوفیبرکیتین (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 10، شماره: 4
36 تولید و ارزیابی نانو کاغذ از لینتر پنبه به روش انحلال جزئی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 2
37 تهیه و ارزیابی خواص نانوفیبر سلولز تهیه شده با روش آسیاب (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 20، شماره: 2
38 چاپ پلاریزان با استفاده از جوهرپلی وینیل الکل/نانوکریستال سلولز: تعیین اثرات غلظت جوهر و سرعت تبخیرحلال (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 28، شماره: 1
39 ساخت و ارزیابی خواص فیلم نانو چندسازه پلی اتیلن سبک حاوی نانو الیاف سلولزی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 27، شماره: 2
40 ساخت و ارزیابی ویژگیهای فیزیکی-مکانیکی نانوکامپوزیت کاغذ سلولزی-مغناطیسی/رزین اپوکسی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 27، شماره: 3
41 مطالعه اثر حفاظتی نانو اکسید روی در مقابل هوازدگی چندسازه چوب-پلی پروپیلن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 37، شماره: 1
42 مقایسه خشک کنی فیلم نانوفیبر سلولز باکتری با روشهای جت درایر، وکیوم آون و آون (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 4
43 مقایسه خواص نانوکاغذ تهیه شده از نانوالیاف سلولز و نانوالیاف کیتین (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 3
44 مقایسه عملکرد نانو هیدروژل های گیاهی به عنوان فیلترهای زیستی در جذب نیتریت از پساب مزارع پرورش ماهی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 29، شماره: 2
45 هوازدگی چوب وروشهای پیشگیری و کنترل آن با استفاده ازپوششها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of nanofiber cellulose (NFC) as stabilizer in low-fat food products (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
2 اثر افزودن نانوالیاف لیگنوسلولزی بر قابلیت آبگیری در فرآیند تولید مقوای بازیافتی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
3 اثر جرم پایه میکرو کاغذ بر خواص نانو کاغذ حاصل به روش انحلال جزیی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
4 اثر متقابل نانو فیبر سلولز و گوار بر ویسکوزیته ظاهری و پایداری فیزیکی سس کچاپ (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
5 اثر متقابل نانوفیبرسلولز با صمغ گوار، لوبیای لوکاست و متیل سلولز بر ویژگی های حسی سس کچاپ (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
6 اثر متقابل نانوفیبرسلولز با صمغ گوار، لوبیای لوکاست و متیل سلولز بر ویژگیهای رئولوژیکی سس کچاپ (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
7 اثر نانو مواد در بهبود هوازدگی چوب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
8 اثر نانوالیاف حاصل از خمیر کارتن های کنگره ای کهنه بر مقاومت به کشش مقوای بازیافتی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
9 اثردمای اختلاط خمیر و سلولز نانوفیبریله شده NFC برخواص کاغذ (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
10 استفاده از جاذب طبیعی نانو جلبک Scenedesmus sp. در حذف فلز کادمیم از محلول آبی : بررسی سینتیک ،ترمودینامیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
11 استفاده از نانو فیبرلیگنو سلولزی به عنوان تقویت کننده رزین فنل فرمالدهید (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه فناوری نانو
12 بررسی پتانسیل استفاده از نانوسلولز در صنعت ساختمان با تاکید بر اهداف بهبود خواص کامپوزیت فیبر_ سیمان و تقویت بتن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
13 بررسی تاثیر نانوفیبرسلولز ، صمغ گوار، لوبیای لوکاست و متیل سلولز بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی سس کچاپ (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 بررسی تولید نانوفیبر چوب از چوب توس روسی و تعیین خواص آن (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه فناوری نانو
15 بررسی جذب یون کادمیوم توسط نانو جلبکp. Scenedesmus (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
16 بررسی نانومواد لیگنوسلولزی به عنوان اتصال دهنده های طبیعی در تولید پانل های چوبی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه فناوری نانو
17 تاثیر جایگزینی چسب با نانوسلولز در تخته فیبر دانسیته متوسط بر ویژگی های فیزیکی آن (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه فناوری نانو
18 تاثیر نانو سلولز و نوع چسب بر خصوصیات فیزیکی تخته فیبر دانسیته متوسط (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه فناوری نانو
19 تأثیر نانو پرایمینگ بذور بر جوانه زنی و مراحل اولیه رشد سرو زربین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
20 تأثیر نانو پرایمینگ و میدان مغناطیس بر جوانه زنی بذور توس (مطالعه موردی: جنگل های سیاه مرز کوه استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
21 تخته خرده چوب ساخته شده با رزین اوره فرمالدیید اصلاح شده با رزین ایزوسیانات (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
22 تولید آلفا سلولز با کیفیت بالا از لینتر پنبه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
23 تولید و بررسی خواص نانوفیلم تهیه شده از نانوفیبر کیتین (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه فناوری نانو
24 تولید و کاربردهای نانوفیلم های شفاف با نانو سلولز و نانو کیتین (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه فناوری نانو
25 خصوصیات تخته خرده چوب ساخته شده با رزین اوره فرمالدیید اصلاح شده با نانو سلولز (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
26 خصوصیات نانوسلولز و فرمالدهید و اثر نانوسلولز در کاهش انتشار فرمالدهید (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
27 روش سنتز، شناسایی و خواص زل نانو فیبر لیگنوسلولز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
28 روش های خشک کنی نانو سلولز با تاکید بر جت درایر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
29 سلولز و بیوکامپوزیت های سلولزی مروری بر آماده سازی ، خصوصیات و کاربردها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
30 کاربرد فیبر رژیمی کربوکسی متیل سلولز در صنایع غذایی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
31 کاربرد گالاکتومانان گوار در صنایع غذایی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
32 کاربرد نانو فیبر سلولز در مایونز کم چربی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
33 کاربرد و تجاریسازی نانوسلولز : فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
34 کاربردهای نانوکیتین و نانوکیتوسان (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
35 کاربزد سلولز باکتزیایی در صنعت (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
36 مطالعه مروری استفاده از نانوبیوفیبرها در ساخت فیلترهای تنفسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه
37 نانو کامپوزیت پلی وینیل الکل / نانوسلولز؛ تولید و کاربرد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران