دکتر اکبر اعظمیان جزی

دکتر اکبر اعظمیان جزی دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر اکبر اعظمیان جزی

Dr. Akbar Azimian jazi

دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ترکیبی تمرین استقامتی و داروی آتورواستاتین بر میزان آسیب نکروزی و بافت فیبروزی در قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار پس از انفارکتوس تجربی میوکارد (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 7
2 اثر ترکیبی تمرین استقامتی و دوزهای مختلف آتورواستاتین بر تغییر شکل ساختاری قلب پس از انفارکتوس میوکارد در موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 11، شماره: 1
3 اثرات تمرین هوازی بر مولکول چ س بان سلولی۱-sICA)و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 3، شماره: 1
4 The Effect of Intermittent Intradialytic Aerobic Exercise Training on Plasma Homocysteine Levels and Physical Performance in Hemodialysis Patients (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 25، شماره: 110
5 تاثیر ترتیب تمرین ترکیبی قدرتی و استقامتی بر سطوح سرمی میوستاتین ،فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر میوستاتین زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 26
6 تاثیر ترکیبی تمرین استقامتی و داروی آتورواستاتین بر تظاهر پروتئین VEGF در رت ها پس از انفارکتوس تجربی میوکارد (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 4
7 تاثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن PPARγ و میزان TG کبدی در رت های مبتلا به بیماری کبد چرب (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 12، شماره: 47
8 تاثیر دوازده هفته تمرین در آب بر سطوح سرمی کمرین در مردان مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 5، شماره: 1
9 تاثیر شدت تمرین استقامتی بر بیان پروتئین پری لیپین A بافت چربی احشایی، سطوح سرمی گلوکز و انسولین رت های دیابتی شده با استرپتوزوسین (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 20، شماره: 3
10 تاثیر شش هفته تمرین اینتروال کم حجم با شدت زیاد بر دفاع آنتی اکسیدانی و توان هوازی در زنان نجات یافته از سرطان پستان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 60، شماره: 6
11 تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر نسبت هورمون رشد به عامل رشد شبه انسولین یک سرم زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 8، شماره: 2
12 تاثیر یک دوره فعالیت بدنی ۱۲ هفته ای بر برخی عوامل آمادگی جسمانی،آنتروپومتریکی و لیپیدهای پلاسمایی افراد معتاد پس از ۲ ماه ترک مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 2، شماره: 1
13 تاثیر یک دوره مسابقات فشرده بسکتبال بر سطوح استراحتی ایمونوگلوبولین های سرم دختران بسکتبالیست (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 3، شماره: 1
14 مقایسه تاثیر تمرین استقامتی کم شدت (LIET) و تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن Hig۲ و محتوای تری-گلیسیرید چربی احشایی رت های مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 13، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتر ترکیبی تمرین استقامتی و سه دوز داروی اتورواستاتین بر شاخص های اسیب قلبی در موش های صحرایی نر نژاد ویستار پس از انفارکتوس تجربی میوکارد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
2 اثر تمرین ترکیب شده با ماساژ بر درد بیماران زن مبتلا به کمر درد مزمن غیراختصاصی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
3 اثر تمرین ترکیب شده با ماساژ بر درد بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
4 اثر تمرین ترکیب شده با ماساژ بر شدت ناتوانی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن غیراختصاصی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
5 اثرات تمرین هوازی بر نیمرخ لیپیدی و آپوپروتئین A و B در زنان سالمند دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
6 اثرتمرین ترکیب شده با ماساژ بر شدت ناتوانی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
7 تاثیر تمرین هوازی بر مقاومت به انسولین و ترکیب بدنی در زنان سالمند دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
8 تاثیر تمرین هوازی روی غلظت انسولین و گلوکز سرم مردان میان سال سیگاری و غیر سیگاری شهر بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
9 تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی (هوازی + مقاومتی) بر میزان بیان miR -۳۰۱a و برخی از شاخص های عملکرد حرکتی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروز (MS) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره بین المللی ام اس
10 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر فشار اکسایشی و توان آنتی اکسیدانی در رت های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
11 تاثیر12هفته تمرینات منتخب پیلاتس برپروتئین واکنش گرC با حساسیت بالا و پروفایل لیپیدی زنان نجات یافته ازسرطان پستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
12 تاثیر12هفته تمرینات منتخب پیلاتس برترکیب بدنی و توان هوازی زنان نجات یافته ازسرطان پستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
13 تأثیر هشت هفته تمرینات کششی PNF برانعطاف عضلات همسترینگ و تعادل در زنان مبتلا به بیماری پارکینسون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
14 مقایسه تاثیر تمرینات آکادمی ملی طب ورزش آمریکا ( NASM ) و انعطاف پذیزی بر میزان لوردوز کمری دانشجویان دختر 19-23 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
15 مقایسه تاثیر تمرینات آکادمی ملی طب ورزش آمریکا ( NASM ) و پیلاتس بر میزان لوردوز کمری دانشجویان دختر 19-23 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
16 مقایسه تمرینات ترکیبی (پیلاتس و انعطاف پذیری ) و NASM بر میزان لوردوز کمری دانشجویان دختر 19-23 دانشگاه شهرکرد. (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش