دکتر نها افتخاری

دکتر نها افتخاری دانشیار  ریاضی محض  دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

دکتر نها افتخاری

Dr. Naha Eftekhari

دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.