دکتر جلال البادی

دکتر جلال البادی استادیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دکتر جلال البادی

Dr. Jalal Albadi

استادیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Alumina-Supported Cobalt Nanoparticles Efficiently Catalyzed the Synthesis of Chromene Derivatives under Solvent-Free Condition (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 4، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی سبز و موثر برای سنتز چند جزئی مشتقات بنزو پیران در حضور نانوکاتالیزور اکسید مس- اکسید روی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
2 Co pper iodid e nanopa rticles im mobilized onpoly(۴-vinyl pyri dine): a new and green catalyst for click synthesis of ۱,۴-disubstituted-۱,۲,۳-triazoles in water (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
3 CuO-CeO2 nanocomposite catalyzed efficient synthesis of 2-amino-4H-benzochromenes (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
4 CuO-CeO2 nanocomposite catalyzed efficient synthesis of coumarin derivatives under solvent-free conditions (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
5 CuO-CeO2 nanocomposite catalyzed multicomponent synthesis of benzopyran derivatives (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
6 Efficient synthesis of chromene derivatives catalyzed by CuO-CeO2 nanocomposite (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
7 Green synthesis of biscoumarin derivatives catalyzed by green recyclable CuO-CeO2 nanocomposite in water (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
8 MULTI COMPONENT SYNTHESIS OF BENZOPYRAN DERIVATIVES CATALYZED BY CUO-CEO٢ NANOCOMPOSITE (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
9 Multicomponent synthesis of chromene derivatives catalyzed by poly(4-vinylpyridine (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
10 Multicoponent synthesis of pyrano[2,3-d]-pyrimidine dione derivatives catalyzed by CuO-CeO2 nanocomposite under solvent-free conditions (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
11 Poly(4-vinylpyridine) as a green recyclable catalyst for the synthesis of benzochromene derivatives (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
12 Poly(4-vinylpyridine)-supported copper iodide nanoparticles catalzed synthesis of pyrano[2,3-d]-pyrimidine dione derivatives under solvent-free conditions (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
13 برم دار کردن ترکیبات اروماتیک با استفاده از پتاسیم برمید در حضور بنزیل تری فنیل فسفونیم دی کرومات BTPPDC به عنوان روشی جدید و موثر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی شیمی
14 پلی 4 - وینیل پیریدین کاتالیزوری سبز، موثر و در دسترس برای سنتز مشتقات 1،8 -دی اکسو اکتا هیدرو زانتن در شرایط بدون حلال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
15 سنتز موثر مشتقات بیس کومارین در حضور کاتالیزور نانوذرات یدید تثبیت شده بر روی پلی 4 - وینیل پیریدین در حلال آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
16 سنتزمشتقات پیریمیدین اون برپایه باربیتوریک اسید درحضورنانوکاتالیزورCuO-ZnO درحلال آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی