دکتر علیرضا امیدی

دکتر علیرضا امیدی استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر علیرضا امیدی

Dr. Alireza Omidi

استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر تفکر استراتژیک مدیران بر کیفیت خدمات در باشگاه های ورزشی شهر کرج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
2 تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی مهارت تاب آوری (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان فارس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 9، شماره: 1
3 تاثیر هشت هفته ماساژ رفلکسولوژی کف پا بر تعادل و خطای حس عمقی مفصل مچ پای مردان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 4، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر یک دوره ی هشت هفته ای تمریىات ترامپولین بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر پایه دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کاربردی در ورزش
2 ارتباط ارزیابی عملکرد و بهبود نیروی انسانی در بین کارکنان آموزش و پرورش فریدن در سال 93 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
3 ارتباط سبک های رهبری تحول گرا و عمل گرا با شخصیت مربیان ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
4 بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
5 بررسی بین درجه تحقق سازمان یاد گیرنده و مدیریت دانش در ادارات کل تربیت بدنی استان های چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
6 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با سلامت سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
7 بررسی رابطه بین هویت ورزشی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه-های شهرکرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
8 بررسی رابطه ی بین تعهد سازمانی و سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
9 بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات صنایع و معادن و جایگاه آن درتوسعه صنعت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه صنایع پیشرفته استان گلستان
10 بررسی و مقایسه پرخاشگری در بین تماشاگران فوتبال و بسکتبال لیگ برتر ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
11 بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی سرپوشیده استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی
12 بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس مدل SWOT (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
13 بررسی ویژگی های سازمان های نظم اشوب درسازمان های ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
14 بررسی ویژگی های سازمان های نظماشوب درسازمان های ورزشی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
15 تاثیر تعهد سازمانی و رضایت وظیفه ای بر تمایل به ادامه ی همکاری داوطلبی در ورزش دانشجویی، مطالعه ی موردی: دانشگاه های شهرکرد (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
16 تاثیر تعهد سازمانی و رضایت وظیفه ای بر تمایل به ادامه ی همکاری داوطلبی در ورزش دانشجویی، مطالعه ی موردی: دانشگاههای شهرکرد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
17 تاثیر هشت هفته تمرینات فرانکل بر سرعت راه رفتن و برخاستن و رفتن در مردان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلرزیس(MS) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
18 تأثیر هشت هفته تمرینات فرانکل بر استقامت قلبی - تنفسی و ابعاد سلامت جسمانی و روانی کیفیت زندگی مردان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
19 تحلیل برنامه ریزی راهبردی گردشگری ورزشی اقتصادی (مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی
20 تعیین و بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری دبیران تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
21 رابطه بین کیفیت زندگی کاری و نشاط اجتماعی معلمان تربیت بدنی اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
22 رابطه بین میزان مشارکت ورزشی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه های شهرکرد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
23 رابطه بین همزادپنداری تیمی با قصد حضور مجدد هواداران (مطالعه موردی: باشگاه سپاهان) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
24 رابطه ظرفیت تغییرسازمانی و تفکر استراتژیک مدیران ورزشی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
25 رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با همزادپنداری تیمی هواداران (مطالعه موردی:باشگاه سپاهان) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
26 رابطه هوش سازمانی و تفکر استراتژیک مدیران ورزشی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
27 شناسایی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده در باشگاه های بدن سازی شهر شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش
28 مقایسه کیفیت آمورشی رشته تربیت بدنی در دو نظام آموزش حضوری ×و نیمه حضوری در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
29 مقایسه کیفیت آمورشی رشته تربیت بدنی در دو نظام آموزش حضوری و نیمه حضوری در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
30 مقایسه میزان شادکامی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه شهرکرد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی
31 مقایسه نقش انواع رسانه های ورزشی (تصویری، صوتی و نوین) بر سبک زندگی سلامت محور بانوان ورزشکار شهر شهرکرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ارتباطات ورزشی: سواد ارتباطی و سواد رسانه ای در ورزش
32 موانع و راهکارهای توسعه ورزش فوق برنامه در دانشگاه های شهر شهرکرد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
33 نقش سندرم سقف شیشه ای بر خودپنداره زنان در سازمانهای ورزشی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
34 نقش سندرم سقف شیشه ای برتوانمندسازی روانشناختی زنان در سازمانهای ورزشی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی